Moja zbirka

Trajnostni razvoj

Naša zaveza k vodilnemu položaju na področju trajnostnega razvoja je zasidrana v korporativnih vrednotah. Želimo ustvariti večjo vrednost za potrošnike in stranke, za skupnosti, v katerih delujemo, in za podjetje, obenem pa želimo zmanjšati okoljski odtis.

Strategija trajnostnega razvoja do leta 2030: Doseči več z manj

  • Naš dolgoročni cilj do leta 2030 je potrojiti vrednost, ki jo ustvarimo s poslovnimi operacijami v primerjavi z okoljskim odtisom izdelkov in storitev. Ta cilj smo poimenovali ''Faktor 3''.
  • Leta 2016 je Henkel oblikoval tri ključne gonilne dejavnike za prihodnja leta: želimo okrepiti svoje temelje, spodbuditi angažiranost zaposlenih in povečati vpliv.

Srednjeročni cilji 2016–2020

  • Do leta 2020 želi podjetje zmanjšati emisije CO2 in druge emisije na svojih proizvodnih lokacijah ter zmanjšati porabo vode in količine odpadkov do 30 % na tono izdelka (v primerjavi z letom 2010). Varnost pri delu želimo izboljšati za 40 %, prodajo pa za 22 % na tono izdelka. 
  • Izpolnitev teh ciljev bi pomenila skupno izboljšanje učinkovitosti za 75 % do leta 2020 (v primerjavi z letom 2010).

Šest ključnih področij

Svoje dejavnosti smo osredotočili na šest ključnih področij, ki odražajo glavne izzive trajnostnega razvoja in so povezana z našimi delovnimi operacijami.

Tri področja opisujejo, kako želimo doseči večjo vrednost za stranke in potrošnike, zaposlene, zainteresirane strani in skupnosti, v katerih delujemo:

  • Družbeni napredek
  • Poslovna odličnost
  • Varnost in zdravje

Druga tri področja opisujejo, kako želimo zmanjšati okoljski odtis:

  • Energija in podnebje
  • Materiali in odpadki
  • Voda in odpadne vode

Videofilmi

2:35Min.

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

25.2.2016

Ogledi:

Obvestila za medije

Sporočila za javnost in mape za novinarje

Storitve in center za nalaganje datotek

 Dubravka Rebernak
Dubravka Rebernak Henkel Maribor d.o.o. Henkel Slovenija d.o.o. Korporativne komunikacije

Dodatne informacije