Kaj ponujamo

Kaj ponujamo: Privlačne prednosti za naše zaposlene

Ste nadarjeni in pričakujete perspektivne možnosti? Iščemo ljudi, ki bodo postali del našega globalnega tima. Če nas boste navdušili s svojo osebnostjo in talentom, vam bomo ponudili odlične možnosti – na svetovni ravni.

Morda ste dobri, vendar hočemo, da ste še boljši. Če ste zelo dobri, vas izzivamo, da postanete najboljši. Ne glede na vaš status – študent, diplomant, strokovnjak ali vodja – z našim usposabljanjem, ki je standardizirano na svetovni ravni, ter možnostjo nadaljnjega razvoja bomo spodbujali vse vidike vašega profila.

V Henklu vas čakata globalni trg in naš mednarodni tim – dva stebra za razvoj vaše poklicne poti, ki prinašata trojno nagrado. Naša edinstvena filozofija kroženja delovne sile ''Triple Two'' zagotavlja dvig vaših mednarodnih izkušenj na najvišjo raven, kulturno širino in stike v osebni mreži.

Računamo na vaše uspešno delovanje in ga ustrezno nagrajujemo – s plačilno strukturo glede na doseganje rezultatov, možnostjo vključevanja v program lastništva zaposlenih (delnice podjetja) in pokojnino iz pokojninske blagajne podjetja. Atraktivne dodatne socialne storitve zaokrožijo celotni paket: Varovanje vašega zdravja pri delu je za nas zelo pomembno! 

Prednosti zaposlitve v Henklu  

 • Usposabljanje in razvoj vodstvenih sposobnosti
 • Upravljanje s talenti
 • Mednarodne priložnosti
 • Plačilo za delo

Razvoj na vsaki stopnji

Ne samo, da nenehno izboljšujemo kakovost naših izdelkov, vsakodnevno si prizadevamo tudi za to, da bi bili boljši kot tim. Henklovi zaposleni uživajo prednosti različnih strokovnih usposabljanj in številnih izobraževanj, pri katerih uporabljamo najnovejše tehnike in tehnologije. Kar ponujamo, močno presega klasična izobraževanja v učilnici. Naš navdih: Vseživljenjsko učenje – skozi delo, prek formalnih usposabljanj, s strokovnimi posveti in izmenjavo mnenj s sodelavci ter v digitalni obliki.

Henklova globalna akademija (Henkel Global Academy)

Ne glede na to, ali ste študent, diplomant ali strokovnjak, naš cilj je preprost: Želimo vam dati najboljšo možnost, da v celoti razvijete svoje sposobnosti. Vključili vas bomo v jezikovne tečaje in seminarje za razvijanje sposobnosti – od medkulturnega obvladovanja do izobraževalnih seminarjev po meri posameznika. Tako bomo vam in svojemu globalnemu timu omogočili odlično znanje.

Učno središče: Globalno in praktično

Učno središče je na voljo vsem Henklovim zaposlenim – tukaj se prenašajo znanje in spretnosti, od česar lahko vsi pridobijo zelo veliko. Izobraževalni načrt vključuje teme, kot so: upravljanje časa, projektno vodenje, predstavitvene spretnosti, orodja za posredovanje povratnih informacij in veliko več.

Poleg tega vas bomo usposobili, da boste lahko kos posebnim izzivom, ki jih prinašajo naša različna področja in funkcije. Ugledni akademiki in višji Henklovi menedžerji bodo delili svoje izkušnje v programih usposabljanja, npr. s področja trženja ali financ, ki so kolikor mogoče praktične narave. S tem je v največji možni meri zagotovljen praktični vidik. Hkrati boste samodejno izgrajevali svojo globalno mrežo s kolegi iz vsega sveta.

Center za spodbujanje vodstvenih sposobnosti: Izobraževanje izvršnih vodstvenih menedžerjev

Henklova globalna akademija (Henkel Global Academy), ki ponuja številne izzive za razvoj vodstvenih sposobnosti, zagotavlja odlično platformo za naše bodoče vodje in uspešne sodelavce po vsem svetu. Henklova globalna akademija predstavlja najvišjo raven naših ponudb glede razvoja in sodeluje z uglednimi mednarodnimi šolami, kot so poslovna šola Thunderbird School of Global Management, poslovna šola IESE Business School in univerza Cranfield University. Izvršnim menedžerjem ponujamo tečaje za razvoj vodstvenih sposobnosti na ugledni šoli Harvard Business School v Bostonu. Zahvaljujoč kombinaciji najnovejših znanj s področja upravljanja in najboljših praks na področju industrije vam Henklova globalna akademija zagotavlja, da boste prejeli vso specifično strokovno znanje, ki ga potrebujete pri delu v Henklu, pri čemer spodbuja naš sistem upravljanja in vodenja.

Učenje na zahtevo – Henkel ''eCademy''

Zelo dinamični globalni trgi prinašajo vse več in več informacij, ki hitro zastarajo. Naš odgovor na te zahteve je spletno učenje, ki dopolnjuje klasične oblike usposabljanja in tako zagotavlja znanje in izkušnje na vsakem koraku in katerem koli trenutku.

Na voljo 24 ur na dan kjerkoli po svetu: Platforma za spletno učenje eCademy je na voljo zaposlenim po vsem svetu; do nje lahko prek intraneta dostopate 24 ur dnevno, sedem dni na teden. Portal ponuja več kot 250 spletnih tečajev v 16 jezikih in različnih oblikah, kot so kvizi, vaje, navodila za uporabo in videousposabljanja. 

Posredujemo vam povratne informacije in spodbujamo vašo poklicno pot

Iščemo najboljše: Visokokvalificirane in motivirane zaposlene. Ljudi, ki globalne razlike vidijo kot vznemirljivo priložnost. Talente, ki lahko našo globalno ekipo dodatno okrepijo. Osebnosti, ki so prilagodljive in si aktivno prizadevajo za uspeh. Se najdete v tem? Potem se nam oglasite ne glede na to, ali pravkar začenjate ali pa ste že izkušeni strokovnjak.

 • Pomagali vam bomo razviti vaše spretnosti in vašo poklicno pot načrtovali dolgoročno, pri čemer bomo enak poudarek dali tako vodstveni kot strokovni poti.
 • Prav tako vas bomo podpirali, da boste obogatili svoje strokovne sposobnosti in pri krožnem zaposlovanju pustili svoj pečat.
 • Svojim zaposlenim posredujemo podrobne in neuradne povratne informacije o njihovem tekočem delu, pa tudi uradne povratne informacije v okviru naših standardiziranih globalnih procesov upravljanja s talenti.

Upravljanje s talenti: Osnova za razvoj vaše poklicne poti in osebnosti

Naš proces upravljanja s talenti, ki temelji na standardiziranih globalnih procesih, zajema štiri temeljne kriterije:

 • Ocena potenciala in delovne uspešnosti: Vodstveni menedžerji zaposlene ocenijo na podlagi njihove delovne uspešnosti in potenciala za razvoj.
 • Razprava o razvoju: Vodstveni menedžerji razpravljajo o oceni delovne uspešnosti ter o razvojnih potencialih svojih zaposlenih.
 • Razgovor o delovni uspešnosti in razvoju: Vsak zaposleni dobi od svojega mentorja na zaupnem sestanku jasne povratne informacije. Rezultat tega razgovora je opredelitev konkretnih ukrepov za spodbujanje nadaljnjega razvoja.

Ukrepi za spodbujanje nadaljnjega razvoja: Prizadevamo si spodbujati razvoj naših sodelavcev. Ti ukrepi vključujejo mentorstvo posameznika in osebne možnosti za učenje (coaching) ter kroženje zaposlitev, po možnosti v tujini ali s premikom v drugo poslovno področje.

Krožno zaposlovanje v tujini

V Henklu je poslovanje vselej mednarodno – četudi delate na sedežu naše družbe v Düsseldorfu, kjer zaposleni iz več kot 70 držav ustvarjajo raznoliko, v timsko delo usmerjeno delovno okolje, ki je združeno v iskanju odličnosti. Osemdeset odstotkov od več kot 53.000 zaposlenih dela zunaj Nemčije.

Henkel vam pomaga pri širjenju vaših obzorij, saj se zavedamo, da je tim sodelavcev z mednarodnimi izkušnjami ključnega pomena za naš uspeh.

Zato sledimo naši filozofiji ''Triple Two'' (tri dvojke): Na svoji zaposlitveni poti zelo uspešni sodelavci opravljajo delo na vsaj dveh delovnih mestih v dveh različnih državah in v dveh poslovnih enotah.

Tri dvojke. Mednarodno, raznoliko in polno izzivov.

Naša filozofija ''Triple Two'' je ključni dejavnik pri našem upravljanju talentov. Filozofija kroženja delovne sile omogoča mednarodne poklicne poti v različnih enotah in ustvarja edinstvene priložnosti za naše zaposlene:

 • Razvili boste dragoceno mrežo v okviru družbe
 • Izmenjali boste izkušnje in zamisli z ustvarjalnimi umi po vsem svetu
 • Delali boste v mednarodnem okolju
 • Pridobili boste vpoglede v postopke sprejemanja odločitev na sedežu družbe in v drugih državah
 • Pripravljeni boste na izzive višjega vodstva, kjer je pripravljenost za delo v tujini izjemno pomembna

S filozofijo kroženja delovne sile krepimo mednarodni način dela in obenem spodbujamo strokovni in osebni razvoj zaposlenih. Pred vsako nalogo v tujini v proces vselej vključimo družine zaposlenih in jim pomagamo, da se pripravijo na svoje novo življenje v tujini.

Raznolikost in vključenost

Raznolikost je za nas dragocen prispevek h konkurenčni prednosti družbe Henkel.

Vaša delovna uspešnost šteje. In je nagrajena.

Ali tekmujete, da bi delali najbolje, kolikor lahko? Če ste na to odgovorili z da, boste kmalu odkrili, kako v Henklu nagrajujemo vašo delovno uspešnost. Pomemben del naše podjetniške kulture je, da je plačilo vezano na delovno uspešnost in zaposlenim zagotavlja spodbudo za nadaljnjo delo. Z veseljem postavljamo visoke cilje in vemo, kako primerno nagraditi poslovno uspešnost. Še več, pridobili boste odlično socialno varnost in uživali v prednostih, ki jih prinaša.

Program in sistem spodbud ''Target Dialog'' (ciljni dialog)

Vodilni menedžerji in zaposleni se v skupnem dialogu dogovorijo o objektivnih in izmerljivih ciljih posameznika. Hkrati skupna delovna uspešnost tima odloča o tem, ali Henkel dosega svoje cilje na ravni celotne korporacije. Nagrada je odvisna od tega, ali so bili cilji doseženi na ravni posameznika, tima in podjetja.

Program lastništva zaposlenih (delnice podjetja)

Henkel svojim zaposlenim omogoča, da so neposredno udeleženi pri dobičku družbe. Za vsake tri delnice, ki jih kupite, vam podarimo eno dodatno delnico. Načrt je tako privlačen, da se je prijavilo že 11.000 Henklovih zaposlenih v 54 državah.

Pokojnina iz pokojninske blagajne podjetja

Dodatek k socialnim storitvam

Če ste zaposleni na Henklovi lokaciji v državi, kjer ne obstaja socialni sistem, vam te storitve omogočimo na lastno pobudo. Tako na primer v ZDA skoraj vsi zaposleni pridobijo pravico do zasebnega zdravstvenega zavarovanja.