4.3.2015  Düsseldorf / Nemčija

Objavljeno je 24. Poročilo o trajnostnem razvoju

Henkel je predčasno izpolnil prve cilje glede trajnostnega razvoja

Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Henkel opisuje dosežene rezultate na področju ekologije in družbe v letu 2014. Pri tem so v ospredju aktivno vključevanje sodelavcev po vsem svetu in rezultati, ki jih podjetje dosega glede na zastavljene cilje trajnostnega razvoja do leta 2030.

''Prepoznavna in jasno definirana strategija trajnostnega razvoja se je izkazala za zelo učinkovito, saj nam je omogočila, da smo štiri cilje od petih dosegli eno leto prej, kot je bilo načrtovano,'' poudari Kathrin Menges, vodja službe za človeške vire in predsednica svèta za trajnostni razvoj pri Henklu. ''Naši sodelavci igrajo pomembno vlogo pri doseganju teh ciljev, zato bomo naš uspeh tudi v prihodnje gradili na njihovi angažiranosti in kompetentnosti, kar nam bo pomagalo pri spodbujanju napredka.''

Namen strategije, ki je bila predstavljena leta 2012, je dolgoročno doseganje boljših rezultatov ob manjši porabi virov in potrojiti učinkovitost do leta 2030. V petletnem obdobju med 2011 in 2015 si je Henkel zadal cilj izboljšati razmerje med ustvarjeno vrednostjo in ekološkim odtisom za 30 odstotkov.

Ob koncu leta 2014 se Henkel lahko pohvali z izjemnimi rezultati, kjer gre med drugim za povečanje učinkovitosti izkoristka električne energije za 20 odstotkov, zmanjšanje porabe vode za 19 odstotkov, zmanjšanje količine odpadkov za 18 odstotkov (22 odstotkov brez gradbenih in komunalnih odpadkov) in zvišanje varnosti pri delu za 25 odstotkov. Henkel si bo prizadeval, da bo rezultate, ki jih je dosegel v letu 2015, še izboljšal, zato želimo določiti nove vmesne cilje do 2020.

Za Henkel vodilno mesto pri trajnostnem razvoju ni samo obveza, temveč tudi možnost za kontinuirano in trajno izboljševanje konkurenčnosti. Pri realizaciji strategije trajnostnega razvoja so pomembna tri strateška načela: izdelki, partnerji in sodelavci. Podjetje si prizadeva razvijati izdelke, ki zagotavljajo večjo vrednost in boljšo kakovost, obenem pa morajo imeti majhen ekološki odtis. Henkel zato želi skupaj s partnerji izboljšati svoje izdelke po celotni vrednostni verigi. Aktivno vključevanje in angažiranost sodelavcev sta nujno potrebna za doseganje ambiciozno zastavljenih ciljev za leto 2030.

Pomembna iniciativa, ki jo je Henkel v letu 2014 še dodatno okrepil, je program ambasadorjev trajnostnega razvoja, ki sodelavcem posreduje natančno sliko o trajnostnem razvoju, obenem pa jim omogoča, da pomen trajnostnega razvoja posredujejo svojim kolegom, dobaviteljem, kupcem, potrošnikom in šoloobveznim otrokom. Od pričetka uvedbe programa v juliju 2012 se je v program ambasadorjev trajnostnega razvoja vključilo 3.800 sodelavcev v 70 državah, ki so izobraževali okrog 36.000 šolarjev v 37 državah.

Rezultati, ki jih je Henkel dosegel pri trajnostnem razvoju, so bili tudi v letu 2014 pozitivno ocenjeni v domačih in mednarodnih indeksih in različnih lestvicah. Henkel bo tudi v tem letu uvrščen na indeks trajnostnega razvoja Dow Jones, od tega osemkrat kot vodilno industrijsko podjetje v posameznih branžah. Poleg tega je Henkel že 14. leto zapovrstjo uvrščen na indeks najbolj etičnih podjetij FTSE4Good.

Dodatne informacije o strategiji trajnostnega razvoja pri Henklu in Poročilo o trajnostnem razvoju 2014 lahko najdete tukaj: