23.2.2017  Düsseldorf / Nemčija

Trajnostni razvoj pri Henklu – izjemni rezultati in vodilni položaj

  • Izjemni rezultati trajnostnega razvoja
  • Vodilna mesta na mednarodnih lestvicah in indeksih
  • Jasno zastavljene prioritete za prihodnost
  • Obsežno digitalno poročanje o trajnostnem razvoju

"Tudi v letu 2016 smo dosegli odlične rezultate na področju trajnostnega razvoja in dosegli konkreten napredek. Naša prizadevanja za večjo trajnost se odražajo tudi v odličnih uvrstitvah na pomembnih mednarodnih bonitetnih lestvicah in indeksih," je dejala Kathrin Menges, direktorica oddelka za človeške vire in predsednica Sveta za trajnostni razvoj pri Henklu.

"Želimo prispevati k doseganju globalnih trajnostnih ciljev, ki jih je zastavila mednarodna skupnost, prav tako k varovanju podnebja. V ta namen bomo spodbujali trajnostni razvoj v celotni vrednostni verigi. Imamo ambiciozne cilje in želimo v še večji meri prispevati k družbenemu in socialnemu napredku," je dodala Kathrin Menges.

Ustvarjanje trajne vrednosti

Dolgoročni cilj Henklove strategije trajnostnega razvoja je ''Doseči več z manj – z manjšo porabo naravnih virov''. Henkel želi ustvariti trajno vrednost – za stranke in potrošnike kot tudi za širše družbeno okolje. Obenem si podjetje prizadeva bistveno zmanjšati porabo naravnih virov: Henkel tako želi do leta 2030 potrojiti učinkovitost poslovnih procesov.
 
V preteklem poslovnem letu je podjetje doseglo opazen napredek pri doseganju vmesnih rezultatov razvojne strategije do leta 2020 (osnova 2010):

  • Poraba energije in emisije CO2 (na tono proizvoda) sta se zmanjšali za 22 odstotkov (cilj za leto 2020: 30-odstotno zmanjšanje).
  • Količina odpadkov (na tono proizvoda) se je zmanjšala za 26 odstotkov (cilj za leto 2020: 30-odstotno zmanjšanje).
  • Poraba vode (na tono proizvoda) se je zmanjšala za 23 odstotkov (cilj za leto 2020: 30-odstotno zmanjšanje).
  • Varnost pri delu (na milijon delovnih ur) se je izboljšala za 17 odstotkov (cilj za leto 2020: 40-odstotno povečanje).
  • Prodaja (na tono proizvoda) se je povečala za 8 odstotkov (cilj za leto 2020: 22-odstotno povečanje).

Na splošno je Henkel v primerjavi z letom 2010 za 42 odstotkov izboljšal razmerje med ustvarjeno vrednostjo in okoljskim odtisom. Do leta 2020 želi podjetje povečati učinkovitost porabe naravnih virov za 75 odstotkov.

Potrjena vodilna mesta na lestvicah in indeksih

Trajnostno naravnano poslovanje in Henklova prizadevanja so navdušila in prepričala tudi številne strokovnjake za trajnostni razvoj, bonitetne agencije in kapitalske trge: Henkel je med drugim uvrščen na indekse Dow Jones Sustainability Index (DJSI World), FTSE4Good, STOXX Global ESG Leaders, Euronext Vigeo World 120, Global Challenges Index in MSCI World ESG Index, če jih naštejemo samo nekaj. Med drugim je podjetje uvrščeno tudi na seznam 100 najbolj trajnostno naravnanih podjetij na svetu; seznam je pripravilo medijsko in investicijsko svetovalno podjetje Corporate Knights, kjer Henkel zavzema 15. mesto. Na lestvicah organizacije Oekom Research and Sustainalytics se je Henkel uvrstil na vodilno mesto v svoji branži.

''Zaposleni igrajo pomembno vlogo pri naših rezultatih''

Da bi vodilni položaj na področju trajnostnega razvoja utrdil tudi v prihodnosti, si je Henkel zastavil jasne prioritete. Poleg nadaljnje krepitve temeljev s še učinkovitejšim trajnostno naravnanim delovanjem bo v ospredju spodbujanje sodelavcev. ''Naši zaposleni igrajo pomembno vlogo pri doseganju nadaljnjih ciljev na področju trajnostnega razvoja,'' je povedala Kathrin Menges. ''Doslej je več kot 10.000 zaposlenih obiskovalo in uspešno zaključilo seminarje za trajnostne ambasadorje, na katerih so pridobili vsa potrebna znanja, ki jih lahko prenesejo svojim kolegom, dobaviteljem, potrošnikom, strankam pa tudi šoloobveznim otrokom in tako predstavijo pomen trajnostnega ravnanja. Zelo smo ponosni na takšno izjemno angažiranost zaposlenih, zato želimo ta trend še naprej spodbujati in graditi na trdnih temeljih. Naš cilj je, da vsi Henklovi zaposleni postanejo ambasadorji in promotorji trajnostnega razvoja.''

Ambiciozni načrti s poudarkom na podnebju

Naša prioriteta je tudi povečati vpliv na trajnostno delovanje, ki med drugim vključuje ambiciozen načrt – postati želimo podnebju prijazno podjetje. Do leta 2030 podjetje želi zmanjšati emisije CO2 v svoji proizvodnji za 75 odstotkov. ''Visoke cilje bomo dosegli samo, če bomo uvedli spremembe in dosegli napredek v celotni verigi dobave – od dobaviteljev do potrošnikov,'' doda še Kathrin Menges. Tako si je Henkel na primer zastavil cilj, svojim kupcem in potrošnikom pomagati, da do leta 2020 prihranijo 50 milijonov ton CO2. S ciljno usmerjenimi promocijami socialnih in družbeno naravnanih aktivnosti bo poudarek še posebno na povečanju prihodkov, uresničevanju razvojnih možnosti za ženske in dekleta ter izboljšanju socialnih standardov za delavce v verigi dobave.

Obsežno digitalno poročanje

Henklovo letno poročilo o trajnostnem razvoju je centralni vir informacij o ciljih in rezultatih trajnostnega razvoja podjetja. Lani je Henkel objavil že 25. Poročilo o trajnostnem razvoju v tiskani in digitalni obliki in napovedal, da bo poročila v prihodnosti objavljal samo v digitalni obliki – kot interaktivni PDF s številnimi spletnimi povezavami, podrobnimi informacijami z enostavno in uporabniku prijazno navigacijo kot tudi v obliki bolj kompleksnega formata za širšo ciljno skupino. Skupaj s poslovnim poročilom, ki izide istočasno, predstavlja izčrpno poročilo s poslovnega, okoljskega in socialnega vidika.

Več informacij o trajnostnem razvoju pri Henklu lahko najdete na spletni strani: www.henkel.com/sustainability

Jelena Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka