• Slovenija | Spremeni spletno mesto
  • Stik
  • Dodaj k Moja zbirka
  • Deli

11.5.2017  Düsseldorf / Nemčija, Maribor

Napovedi za poslovno leto 2017

Henkel poroča o odličnih rezultatih v prvem četrtletju

  • Prodaja je prvič presegla 5 milijard evrov in se je zvišala na 5,064 milijarde; nominalna rast: +13,6 %, organska rast: +4,0 %
  • Dobiček iz poslovanja* se je povečal za dvomestno število: +13,8 % na 854 milijonov evrov
  • Zelo močno izboljšanje marže EBIT (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki):* +10 baznih točk na 16,9 %
  • Odlična rast dobička na prednostno delnico (EPS):* +11,0 % na 1,41 evra

''Henkel je v prvem četrtletju v izredno zahtevnem tržnem okolju dosegel zelo dobre poslovne rezultate. Na trgih za potrošniško blago smo zaznali povečan pritisk promocijskih aktivnosti in cenovne politike. Prodajo in dobiček iz poslovanja smo občutno povečali, prav tako smo povečali prilagojeno donosnost prodaje. Tako je prodaja v posameznem četrtletju prvikrat presegla 5 milijard evrov. Prilagojeni dobiček iz poslovanja je prav tako dosegel novo najvišjo raven. K uspešnemu razvoju in dobrim poslovnim rezultatom so prispevali vsi trije poslovni programi in vse regije,'' je povedal predsednik uprave družbe Henkel Hans Van Bylen.

''Takšna močna rast je rezultat naših vodilnih blagovnih znamk in inovacij, poglobljene osredotočenosti na naše kupce in potrošnike, spodbujanja digitalnega poslovanja in izjemno učinkovitega globalnega tima sodelavcev," je dodal Hans Van Bylen. "Portfelj izdelkov smo še dodatno okrepili in podpisali dve pomembni pogodbi o poslovnem prevzemu podjetij."

S pogledom na poslovno leto 2017 je Hans Van Bylen sporočil: "Predvidevamo, da bo tržno okolje ostalo spremenljivo in nestanovitno vse leto. Valutna nihanja se bodo najverjetneje nadaljevala, zvišale se bodo tudi cene surovin. Prav tako pričakujemo močan promocijski in cenovni pritisk na trgih izdelkov za široko porabo. Kljub temu smo trdno odločeni, da nadaljujemo uspešen razvoj."

V takšnem zahtevnem tržnem okolju je Henkel potrdil napovedi za tekoče poslovno leto: "Pričakujemo organsko rast prodaje v višini od 2 do 4 odstotke. Pričakujemo, da se bo prilagojena marža EBIT povečala na več kot 17 odstotkov in da se bo prilagojeni dobiček na prednostno delnico zvišal med 7 in 9 odstotki," je povedal Hans Van Bylen.

Rezultati prodaje in dobička v prvem četrtletju leta 2017

Z doseženo prodajo v višini 5,064 milijarde evrov v prvem četrtletju leta 2017 je družba Henkel dosegla novo rekordno raven, ki se je v primerjavi s preteklim letom nominalno povečala za 13,6 odstotka. Pozitivni učinki valutnih tečajev so k tej rasti prispevali 1,1 odstotka. Prevzemi in odprodaje so k zvišanju rasti prispevali 8,5 odstotka, kar je predvsem posledica poslovnega prevzema družbe The Sun Products Corporation. Organska rast prodaje – ki ne vključuje gibanja valutnih tečajev in prevzemov/odprodaj, se je povečala za 4 odstotke.

K zvišanju organske rasti so prispevali vsi trije poslovni programi. Poslovni program Lepila in Tehnologije je dosegel izjemno močno organsko rast v višini 5,5 odstotka. Poslovni program Beauty Care je prav tako dosegel solidno organsko rast v višini 2,3 odstotka. Poslovni program Pralna sredstva in čistila je dosegel močno organsko rast, ki je znašala 3 odstotke.
Novonastali trgi so ponovno nadpovprečno prispevali k organski rasti koncerna, z zelo močnim zvišanjem organske rasti prodaje za 6,7 odstotka, medtem ko so zreli trgi dosegli dobre rezultate organske rasti prodaje v višini 2,1 odstotka.

Henkel poroča o zvišanju organske rasti prodaje v vseh regijah: prodaja v zahodni Evropi se je povečala za 1,8 odstotka. Organska rast v vzhodni Evropi se je povečala za 4,4 odstotka. V Afriki/na Bližnjem vzhodu se je zvišala za 2,2 odstotka. Prodaja v Severni Ameriki se je povečala za 2,9 odstotka. V Latinski Ameriki se je ta rast zvišala za 8,2 odstotka, medtem ko se je v azijsko-pacifiški regiji povečala za 9,1 odstotka.

Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je izboljšal za 13,8 odstotka na 854 milijonov evrov. K pozitivnemu rezultatu so prispevali vsi trije poslovni programi.

Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je dosegla rast v višini 0,1 odstotne točke in znaša 16,9 odstotka.

Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) se je zvečal za 11 odstotkov – z 1,27 evra na 1,41 evra.

Neto delovni kapital iz naslova prodaje se je izboljšal za 0,5 odstotne točke in znaša 4,9 odstotka.

Z 31. marcem 2017 je neto finančni položaj družbe Henkel znašal -1,961 milijarde evrov (31. decembra 2016 je znašal -2,301 milijarde evrov). Sprememba v primerjavi s koncem leta 2016 je bila predvsem posledica pozitivnega prostega denarnega toka.

Uspešnost poslovnih enot v prvem četrtletju leta 2017

Poslovni program Lepila in Tehnologije je v prvem četrtletju ustvaril zelo močno organsko rast prodaje v višini 5,5 odstotka. Nominalno se je prodaja povečala za 7,1 odstotka na 2,295 milijarde evrov. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je povečal za 10,5 odstotka in je znašal 415 milijonov evrov. Prilagojena donosnost prodaje je dosegla zelo močno rast in znaša 18,1 odstotka.

Poslovni program Beauty Care je v prvem četrtletju ustvaril dobro organsko rast prodaje v višini 2,3 odstotka. Nominalno se je prodaja povečala za 6,4 odstotka na 1,011 milijarde evrov. Prilagojeni dobiček iz poslovanja je znašal 169 milijonov evrov, kar predstavlja zvišanje za 7,4 odstotka v primerjavi z istim četrtletjem preteklega leta. Prilagojena donosnost prodaje je dosegla dobro rast in znaša 16,7 odstotka.

Poslovni program Pralna sredstva in čistila je v prvem četrtletju ustvaril dobro organsko rast prodaje v višini 3 odstotke. Nominalno se je prodaja povečala za 29,5 odstotka na 1,726 milijarde evrov v primerjavi z istim četrtletjem preteklega leta. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je povečal za 22,8 odstotka na 298 milijonov evrov, medtem ko je prilagojena donosnost prodaje dosegla 17,3 odstotka. Poslovni prevzem družbe The Sun Products Corporation je bistveno prispeval k rasti dobička iz poslovanja in poslovnemu izidu.

Prepričljivi poslovni prevzemi pomenijo dodatno okrepitev portfelja

Henkel je podpisal dogovor o nakupu podjetja Darex Packaging Technologies od koncerna GCP Applied Technologies in dogovor za nakup mehiškega podjetja za nego las Nattura Laboratorios.

Napovedi za 2017 potrjene

Henkel potrjuje napovedi za fiskalno leto 2017. Henkel predvideva, da bo ustvaril organsko rast v višini od 2 do 4 odstotke od prodaje, in izhaja iz tega, da bo vsaka poslovna enota ustvarila organsko rast prodaje v tem razponu. Za prilagojeno donosnost prodaje (EBIT) Henkel pričakuje povečanje v primerjavi z letom prej za več kot 17 odstotkov. Pričakovana rast dobička na prednostno delnico je med 7 in 9 odstotki.

*Prilagojeno za enkratne izdatke/prilive in stroške prestrukturiranja.

Pričujoči dokument vsebuje napovedi, ki temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah uprave družbe Henkel AG & Co. KGaA. Za napovedi so značilne besede pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, smatrati, ocenjevati, napovedovati in podobni izrazi. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja izpolnila. Prihodnja donosnost in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe dejansko dosegle, se lahko bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in dejanja konkurentov in drugih, ki sodelujejo na trgu, družba Henkel ne more v celoti vplivati, saj jih ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Družba Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.

Jelena Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka
Dubravka Rebernak Henkel Maribor d.o.o. Henkel Slovenija d.o.o. Korporativne komunikacije +386-2-2222-552
+386-2-2222-156
dubravka.rebernak@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka