• Slovenija | Spremeni spletno mesto
 • Stik
 • Dodaj k Moja zbirka
 • Deli

27.2.2018  Düsseldorf / Nemčija, Maribor

Henkel je objavil Trajnostno poročilo za 2017

Henkel je v letu 2017 na področju trajnostnega razvoja ponovno dosegel odlične rezultate

 • Bistven napredek pri trajnostnem razvoju
 • Število ambasadorjev trajnostnega razvoja pri Henklu presega 50.000 zaposlenih
 • Partnerstvo za boj proti onesnaženju oceanov s plastičnimi odpadki
 • Vodilni položaj na mednarodnih indeksih in pri bonitetnih ocenah

''V letu 2017 smo dosegli bistven napredek pri izvajanju naše strategije trajnostnega razvoja in doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Ponosni smo na dejstvo, da so številne mednarodne bonitetne agencije naše dosežke nagradile z odličnimi ocenami in Henkel prepoznale kot eno od vodilnih podjetij na področju trajnostnega razvoja v svetovnem merilu," je dejala Kathrin Menges, izvršna podpredsednica za človeške vire in predsednica Henklovega sveta za trajnostni razvoj.

Ustvarjanje trajnostne vrednosti

Henkel želi ustvariti trajnostno vrednost – za svoje potrošnike, zaposlene, delničarje in družbo. Obenem želi doseči trikratno povečanje učinkovitosti svojih procesov do 2030. V poslovnem letu 2017 je podjetje doseglo bistven napredek pri uresničevanju srednjeročnih ciljev za 2020 (v primerjavi z letom 2010).

 • Poraba energije in emisije CO2 (na tono produkta) so se zmanjšale za 24 odstotkov.
 • Količina odpadkov (na tono produkta) se je zmanjšala za 32 odstotkov.
 • Poraba vode (na tono produkta) se je znižala za 24 odstotkov.
 • Varnost pri delu (na 1 milijon delovnih ur) se je izboljšala za 17 odstotkov.
 • Promet (no tono produkta) se je povečal za 5 odstotkov.
 • Na splošno je Henkel izboljšal razmerje med ustvarjeno vrednostjo in ekološkim odtisom za 43 odstotkov v primerjavi z letom 2010. Do leta 2020 podjetje načrtuje povečanje učinkovitosti rabe virov za 75 odstotkov.

V luči Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in zaveze mednarodne skupnosti, da se globalno segrevanje omeji na precej manj kot dve stopinji Celzija, se je Henkel zavezal, da bo aktivno prispeval k varstvu podnebja. Da bi to dosegli, se podjetje osredotoča na zmanjšanje ogljičnega odtisa celotne proizvodnje za 75 odstotkov do leta 2030. Henkel si prizadeva tudi, da bi do leta 2030 v svoji proizvodnji uporabljal 100 odstotkov električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Vmesni cilj je tako doseči 50-odstotno pokritost do leta 2020. Henkel sledi dolgoročni viziji, da postane podnebju prijazno podjetje.

Več kot 50.000 zaposlenih je bilo usposobljenih za Henklove ambasadorje trajnostnega razvoja

"Na splošno se lahko za izjemen napredek, ki smo ga dosegli v letu 2017, zahvalimo našim zaposlenim, saj ga lahko pripišemo njihovi izjemni predanosti,'' je dejala Kathrin Menges. "Od leta 2012 smo imenovali več kot 50.000 zaposlenih za trajnostne ambasadorje, ki so opravili ustrezno strokovno usposabljanje. Prav zato je ta program ena največjih iniciativ za izobraževanje pri Henklu doslej. Ne želimo zgolj prenesti znanja o trajnostnem razvoju na naše zaposlene, temveč jih želimo tudi spodbuditi, da to znanje delijo s svojimi kolegi, dobavitelji, strankami in celo šoloobveznimi otroki, da bi tako prispevali k dobrobiti družbe. To je pomemben korak k temu, da bo trajnostni razvoj kot tak imel še večjo vlogo pri vsakodnevnih dejavnostih vsakega zaposlenega."

Partnerstvo za večjo trajnost

Poleg svojih zaposlenih Henkel v projekt trajnostnega razvoja vključuje tudi partnerje v celotni vrednostni verigi. Henkel tako na primer sodeluje s Plastic Bank, socialnim podjetjem, ki želi ustaviti onesnaževanje oceanov s plastiko in obenem zagotoviti priložnosti za revno prebivalstvo. Na zbirnih postajah, na primer na Haitiju, lahko lokalne skupnosti obdržijo plastične odpadke, ki jih zberejo, in jih nato zamenjajo za denar, donacije v naravi ali socialne storitve. To plastiko nato predelamo za ponovno uporabo kot reciklirani material za podporo krožnemu gospodarstvu.

Vodilni položaj je potrjen tudi v indeksih in bonitetnih ocenah

Henklove poslovne prakse in prizadevanja na področju trajnostnega razvoja so prav tako navdušile neodvisne strokovnjake za trajnost, bonitetne agencije in kapitalske trge: Henkel je tako na indeksu trajnostnega razvoja Dow Jones v kategoriji potrošniškega blaga, tako v svetovnem merilu kot tudi evropskem, uvrščen kot vodilno podjetje. Henkel je uvrščen tudi na naslednje indekse trajnostnega razvoja:

 • Indeksi združenja ECPI,
 • Indeksi trajnostnega razvoja Ethibel,
 • Indeksi trajnostnega razvoja Euronext Vigeo Eiris,
 • Etični indeksi FTSE4Good – že 17. leto zapovrstjo,
 • Indeks trajnostnega razvoja Global Challenges Index,
 • Indeksi MSCI ESG Leaders in SRI,
 • Indeksi STOXX Global ESG Leaders.

V ocenah Oekom Research and Sustainalytics je Henkel prejel nagrado kot vodilno podjetje v svoji branži.


Več informacij o trajnostnem razvoju lahko najdete na spletni strani: www.henkel.com/sustainability

Jelena Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka
Dubravka Rebernak Henkel Maribor d.o.o. Henkel Slovenija d.o.o. Korporativne komunikacije +386-2-2222-552
+386-2-2222-156
dubravka.rebernak@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka