31.3.2021  Nemačka / Egipt

Henkel je močno okrepil sodelovanje s socialnim podjetjem Plastic Bank

Henkel in Plastic Bank odpirata prve zbirne centre v Egiptu

Henkel in socialno podjetje Plastic Bank sta v okolici mesta Kairo odprla prve tri zbirne centre za plastične odpadke v Egiptu. Projekt je del uspešnega in dolgoročnega sodelovanja družbe Henkel s socialnim podjetjem. Partnerja imata skupno vizijo: Preprečiti odlaganje plastičnih odpadkov v okolje in obenem poskrbeti za boljše življenje lokalnega prebivalstva, ki se sooča z revščino.

Da bi izboljšali ekološko, socialno in gospodarsko situacijo v Egiptu, sta se Henkel in podjetje Plastic Bank odločila za odprtje treh centrov za zbiranje plastičnih odpadkov. S tesnim sodelovanjem želita Henkel in Plastic Bank v prihodnjih letih postopoma širiti svoje poslanstvo in do leta 2023 vzpostaviti infrastrukturo, ki bo omogočala zbiranje do 5.000 ton plastičnih odpadkov letno. V zbirnih centrih lahko ljudje oddajo zbrane plastične odpadke in za to prejmejo plačilo. Na ta način se prepreči, da bi odpadki pristali v rekah in oceanih, obenem pa je zagotovljena podpora lokalnemu prebivalstvu, ki se sooča s težkimi življenjskimi pogoji. Podjetje Plastic Bank reciklira odpadni material in ga vrne v vrednostno verigo v obliki plastike Social Plastic® – na primer za izdelavo embalaže, ki jo Henkel potrebuje za svoje izdelke. Henkel je leta 2017 postalo prvo globalno podjetje na področju prodaje potrošniškega blaga, ki je začelo sodelovati s podjetjem Plastic Bank in je na trgu že predstavilo prvo embalažo, izdelano iz plastike Social Plastic®.

»Zavezanost družbe Henkel k trajnostnemu razvoju je globoko zasidrana v naši poslovni kulturi in je sestavni del našega strateškega programa za celostno rast. Edinstveno sodelovanje s Plastic Bank nam omogoča, da v našo embalažo vključimo več reciklirane plastike. Obenem nam pomaga pri doseganju naših visoko zastavljenih ciljev za spodbujanje krožnega gospodarstva in pri preprečevanju odlaganja plastičnih odpadkov v okolje,« je povedal Carsten Knobel, predsednik upravnega odbora družbe Henkel.

»Plastični odpadki, ki pristanejo v okolju, so eden največjih globalnih izzivov, s katerimi se soočamo v današnjem času. Zato se zavedamo naše odgovornosti, ki jo imamo kot globalno podjetje na področju prodaje potrošniškega blaga. Naše sodelovanje s podjetjem Plastic Bank je odličen primer, kako lahko partnerstvo pozitivno prispeva k pozitivnemu ekološkemu in družbenemu vplivu,« je povedala Sylvie Nicol, članica upravnega odpora družbe Henkel, odgovorna za človeške vire in trajnostni razvoj. »Veselimo se še bolj poglobljenega sodelovanja s podjetjem Plastic Bank. S skupnimi močmi lahko doprinesemo k družbenemu napredku po vsem svetu in obenem zmanjšamo količino plastičnih odpadkov v okolju, poleg tega pa spodbujamo krožno gospodarstvo.«    

»Ponosni smo na to, da lahko z družbo Henkel sodelujemo pri širjenju infrastrukture za recikliranje in skupaj spodbujamo trajnostne rešitve pri uporabi embalaže«, je povedal David Katz, ustanovitelj in predsednik upravnega odbora podjetja Plastic Bank. »Od začetka našega sodelovanja nam je Henkel pomagal zbrati več kot 1,7 milijona kilogramov plastičnih odpadkov, s čimer smo preprečili, da bi več kot 86 milijonov plastenk pristalo v morju. Z našimi novimi zbirnimi centri v Egiptu smo naredili velik korak pri preprečevanju odlaganja plastike v oceane in pri izboljšanju življenja na afriški celini.«

S pobiranjem odpadkov do novih priložnosti

Podjetje Plastic Bank gradi reciklažne ekosisteme v državah, v katerih še vedno nimajo primerne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zbiralci prejmejo plačilo za materiale, ki jih zberejo, in na ta način družinam lažje zagotovijo osnovne dobrine, kot so živila, gorivo za kuhanje, šolnina in zdravstveno zavarovanje. Zbrani odpadki se predelajo v plastiko Social Plastic®, ki se lahko kot del sklenjene oskrbovalne verige ponovno vključi v proizvodnjo izdelkov in embalaže.

Henkel in Plastic Bank želita v obdobju dveh let v Egiptu vzpostaviti dolgoročno infrastrukturo za recikliranje in tako ustvariti približno 1.000 novih delovnih mest, kar bo pozitivno vplivalo na življenje več kot 4.000 Egipčanov. Poleg tega bosta podjetji še naprej gradili na uspešnem partnerstvu na Haitiju, ki se je začelo leta 2017.

Henkel je Social Plastic® že vključil v številne svoje izdelke. Blagovna znamka Nature Box poslovnega programa Beauty Care je bila prva blagovna znamka za kozmetiko, ki je Social Plastic® predstavila kot embalažni material za celotni portfolio plastenk, pri čemer je 98 odstotkov vseh plastenk z izjemo zamaškov izdelanih iz plastike Social Plastic®. Poslovni program Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je pri liniji čistil Pro Nature v celoti prešel na uporabo plastenk PET, ki so narejene iz 100-odstotno reciklirane plastike, od tega je 50 odstotkov Social Plastic®.

Predanost krožnemu gospodarstvu

Sodelovanje s podjetjem Plastic Bank je le ena izmed številnih aktivnosti in iniciativ za spodbujanje krožnega gospodarstva ter trajnostnih rešitev za uporabo embalaže. Henkel si je na tem področju zastavil visoke cilje: Podjetje želi do leta 2025 doseči, da bi pri proizvodnji uporabljal samo tako embalažo, ki jo je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti*. Poleg tega si prizadeva za povečanje deleža reciklirane plastike v embalaži na 30 odstotkov. Že zdaj je embalaža pri številnih izdelkih izdelana iz 100-odstotno reciklirane plastike. Za spodbujanje napredka na področju trajnostnega razvoja Henkel sodeluje z različnimi partnerji v vrednostni verigi in podpira številne iniciative iz različnih industrijskih panog. Henkel je na primer član iniciative za predelavo plastike New Plastics Economy in ustanovni član novega svetovnega združenja za odpravo plastičnih odpadko Alliance to End Plastic Waste.


*Izvzeta je embalaža za izdelke, pri katerih lahko ostanki vplivajo na zmožnost recikliranja ali onesnažujejo tokove recikliranja.