Iniciative in partnerstva

Pričakovanja glede družbene in okoljske odgovornosti se neprestano spreminjajo. Družbe se zaradi tega zanašajo na odprt dialog z javnostjo, dobavitelji, strankami in številnimi drugimi zainteresiranimi stranmi, zato da lahko zagotovijo rešitve za nekatere najpomembnejše izzive.

initiatives-and-partnerships-2
customer-loading-washing machine

Vključevanje prihodnje generacije

Uvaja se vse več iniciativ, ki potrošnike spodbujajo k takojšnji spremembi njihovih navad. Pomembno pa je razmišljati tudi o prihodnjih generacijah. Zaradi tega postajajo vedno bolj priljubljene izobraževalne dejavnosti, ki spodbujajo trajnostno vedenje in ozaveščajo o izzivih, s katerimi se sooča naš planet. Tako na primer Henklova iniciativa Forscherwelt (Svet raziskovanja) spodbuja otroke, da odkrivajo svet znanosti, ki jim ga približa na zabaven in zanimiv način. Mednarodni program vključuje učne enote in gradivo za osnovne šole. Vsebine programa odražajo glavne teme področij raziskovanja pri Henklu, hkrati pa pozornost posvečajo tudi trajnostnemu razvoju.

Moč ljudi

Henkel poleg tega spodbuja svojih ca. 53.000 sodelavcev, da k trajnostnemu razvoju prispevajo v svojem vsakodnevnem poslovnem življenju in v skupnostih, v katerih živijo. Del tega prizadevanja je tudi program ambasadorjev trajnostnega razvoja, ki je največji globalni izobraževalni program v zgodovini našega podjetja. Od leta 2012 je več kot 50.000 Henklovih zaposlenih opravilo usposabljanje o trajnostnem razvoju. Postali so ambasadorji, ki aktivno širijo svoje znanje na vseh Henklovih lokacijah po svetu, hkrati pa tudi sodelujejo s strankami, dobavitelji in drugimi partnerji. Obenem pomagajo ustvariti razumevanje in navdušenje nad trajnostnim razvojem pri mlajših generacijah, kar vključuje obiskovanje osnovnih šol. Do konca leta 2018 so Henklovi ambasadorji trajnostnega razvoja tako obiskali več kot 150.000 šoloobveznih otrok v 53 državah.

Razpravljajte, sodelujte, vključite se

Komunikacija z drugimi deležniki oziroma zainteresiranimi stranmi oblikuje našo filozofijo trajnostnega razvoja. Prepričani smo, da je odprt in stalen dialog z vsemi zainteresiranimi skupinami, ki se zanimajo za naše poslovanje, ključ do zagotovitve, da se ukvarjamo z najpomembnejšimi izzivi. Z neposrednim pogovorom, sodelovanjem v iniciativah s številnimi deležniki in s podporo platformam za vzpostavljanje dialoga želimo deliti svoje edinstveno znanje in zbrati spoznanja, nato pa vse, kar smo se naučili, vključiti v naše izdelke, storitve in poslovne dejavnosti. Želimo razumeti naše deležnike. Zato resnično pozorno poslušamo.

Dialog z deležniki oziroma zainteresiranimi stranmi

Izmenjave z našimi deležniki in družbenimi skupinami so ključni element Henklove filozofije trajnostnega razvoja. Zaradi tega smo aktivni v številnih platformah za dialog in iniciativah o izbranih temah, povezanih s trajnostnim razvojem.

Ta odprta izmenjava je osnova za medsebojno razumevanje in priložnost za družbeno sprejemanje naših poslovnih odločitev, ki jih sprejemamo kot podjetje. Obenem pa je dialog tudi vir novih idej, ki pomembno prispevajo k upravljanju inovacij in obvladovanju tveganj – hkrati pa je tudi osnova za nadaljnji razvoj naše strategije trajnostnega razvoja in poročanja.

Zato se nenehno pogovarjamo s strankami, potrošniki, dobavitelji, zaposlenimi, delničarji, lokalnimi skupnostmi, bonitetnimi agencijami in analitiki, vladnimi organi, nevladnimi organizacijami, politiki, akademiki in znanstveniki.