Iniciative in partnerstva

initiatives-and-partnerships-2

Pričakovanja glede družbene in okoljske odgovornosti se neprestano spreminjajo. Družbe se zaradi tega zanašajo na odprt dialog z javnostjo, dobavitelji, strankami in številnimi drugimi zainteresiranimi stranmi, zato da lahko zagotovijo rešitve za nekatere najpomembnejše izzive.

Če želite stvari dobro razumeti, morate pozorno prisluhniti. Zaradi tega želijo podjetja komunicirati z deležniki oziroma zainteresiranimi stranmi. Odprt pristop do izmenjave mnenj in spoznanj je ključen za razumevanje pričakovanj različnih interesnih skupin, ki se razvijajo skozi čas. Podjetja morajo pridobiti vpogled v skrbi in prioritete svojih interesnih skupin bodisi skozi ciljne skupine, raziskave mnenj ali na podlagi sodelovanja v javnih razpravah ter te ugotovitve upoštevati v svojih vsakodnevnih aktivnostih.


Razpravljajte, sodelujte, vključite se

Komunikacija z drugimi deležniki oziroma zainteresiranimi stranmi oblikuje našo filozofijo trajnostnega razvoja. Prepričani smo, da je odprt in stalen dialog z vsemi zainteresiranimi skupinami, ki se zanimajo za naše poslovanje, ključ do zagotovitve, da se ukvarjamo z najpomembnejšimi izzivi. Z neposrednim pogovorom, sodelovanjem v iniciativah s številnimi deležniki in s podporo platformam za vzpostavljanje dialoga želimo deliti svoje edinstveno znanje in zbrati spoznanja, nato pa vse, kar smo se naučili, vključiti v naše izdelke, storitve in poslovne dejavnosti. Želimo razumeti naše deležnike. Zato resnično pozorno poslušamo.


Dialog z deležniki oziroma zainteresiranimi stranmi

Izmenjave z našimi deležniki in družbenimi skupinami so ključni element Henklove filozofije trajnostnega razvoja. Zaradi tega smo aktivni v številnih platformah za dialog in iniciativah o izbranih temah, povezanih s trajnostnim razvojem.

Ta odprta izmenjava je osnova za medsebojno razumevanje in priložnost za družbeno sprejemanje naših poslovnih odločitev, ki jih sprejemamo kot podjetje. Obenem pa je dialog tudi vir novih idej, ki pomembno prispevajo k upravljanju inovacij in obvladovanju tveganj – hkrati pa je tudi osnova za nadaljnji razvoj naše strategije trajnostnega razvoja in poročanja.

Zato se nenehno pogovarjamo s strankami, potrošniki, dobavitelji, zaposlenimi, delničarji, lokalnimi skupnostmi, bonitetnimi agencijami in analitiki, vladnimi organi, nevladnimi organizacijami, politiki, akademiki in znanstveniki.


Vsak lahko naredi razliko

Za večino potrošniških izdelkov velja, da se glavni del njihovega okoljskega odtisa ustvari med njihovo uporabo. Prav zato je spodbujanje odgovornega vedenja tako pomembno. Proizvajalci, trgovci na drobno in distributerji posledično sodelujejo pri razvijanju platform, ki potrošnike obveščajo o trajnostnih izdelkih in jih spodbujajo k odgovorni uporabi izdelkov.

Skupaj z našimi partnerji v maloprodaji potrošnikom želimo pokazati, kako lahko zmanjšajo svoj ogljični odtis, ne da bi zato morali zmanjšati kakovost življenja. Leta 2017 sta se Henkel in nemška veriga drogerij Rossmann v svoji kampanji osredotočila na digitalni kalkulator odtisa. Potrošniki odgovarjajo na preprosta vprašanja in tako izračunajo, koliko ogljika proizvedejo glede na to, kako se prehranjujejo, kje živijo ali kako preživljajo svoj prosti čas. Na koncu lahko svoje rezultate tudi primerjajo z nacionalnim povprečjem.

Vključevanje prihodnje generacije

Uvaja se vse več iniciativ, ki potrošnike spodbujajo k takojšnji spremembi njihovih navad. Pomembno pa je razmišljati tudi o prihodnjih generacijah. Zaradi tega postajajo vedno bolj priljubljene izobraževalne dejavnosti, ki spodbujajo trajnostno vedenje in ozaveščajo o izzivih, s katerimi se sooča naš planet. Tako na primer Henklova iniciativa Forscherwelt (Svet raziskovanja) spodbuja otroke, da odkrivajo svet znanosti, ki jim ga približa na zabaven in zanimiv način. Mednarodni program vključuje učne enote in gradivo za osnovne šole. Vsebine programa odražajo glavne teme področij raziskovanja pri Henklu, hkrati pa pozornost posvečajo tudi trajnostnemu razvoju.