Program ambasadorjev trajnostnega razvoja

1_Sustainability_Week_eciRGBv2

Kako naše ambasadorje spodbujamo k prispevanju?

Henklove ambasadorje trajnostnega razvoja spodbujamo, da obiskujejo šole in otroke poučijo o trajnostnem vedenju doma. To pomaga naslednji generaciji razumeti, kako učinkovito uporabljati vire že vse od zgodnjega otroštva. Obenem otroci povečujejo učinek, tako da svoje znanje in navdušenje posredujejo drugim okoli sebe. Do konca leta 2020 smo dosegli približno 175.000 šolarjev v 54 državah.

Prizadevamo si tudi za spodbujanje bolj zdravega načina življenja in povečanje ozaveščenosti o nastajanju odpadkov ter porabi vode in energije na naših lokacijah. Del te zaveze je tudi naša pobuda Moj in naš skupni pristop k trajnostnemu razvoju (Y)our move toward sustainability), ki smo jo predstavili leta 2014. Zaposlene spodbuja k prakticiranju trajnosti v svojem vsakodnevnem delu, na primer z izogibanjem nepotrebnemu tiskanju, ugašanjem luči ali zdravim prehranjevanjem.

Stranke, ki jih dosegamo z našimi blagovnimi znamkami in tehnologijami, so pomembna ciljna skupina. Naša iniciativa Recite da! prihodnosti! (Say yes! to the future) Henklovim prodajnim zastopnikom po vsem svetu zagotavlja izobraževanja o temah trajnostnega razvoja v povezavi s prodajo, ki presegajo program ambasadorjev trajnostnega razvoja. Pridobljena znanja nato uporabijo pri skupnih projektih z našimi trgovskimi partnerji – na primer v logistiki ali s spodbujanjem trajnostnih odločitev pri nakupovanju.


In September 2018, Henkel employees visited three local schools in South Africa and provided information about sustainability to around 730 children.

Septembra 2018 so Henklovi zaposleni obiskali tri lokalne šole v Južni Afriki in približno 730 otrokom prenesli informacije o trajnostnem razvoju.


Learning by playing - elementary school children are taught how to handle our planet's resources responsibly. An Xintong and Gan Jiayu are proud of what they've learned at a holiday school in Shanghai, China.

Učenje skozi igro – osnovnošolci se učijo, kako odgovorno ravnati z naravnimi viri na našem planetu. An Xintong in Gan Jiayu sta ponosna na to, kar sta se naučila v počitniški šoli v Šanghaju na Kitajskem.


Henkel’s Sustainability Ambassadors visit schools to teach children how to use resources efficiently, like here in Kápolnásnyék, Hungary.

Henklovi ambasadorji trajnostnega razvoja obiskujejo šole in otroke poučujejo o tem, kako učinkovito uporabljati vire. Na sliki vidimo otroke v Kápolnásnyéku na Madžarskem.


Through school visits Henkel’s Sustainability Ambassadors are engaged to inspire kids for sustainability topics, like here in Indonesia.

Henklovi zaposleni izvajajo program ambasadorjev trajnostnega razvoja, ki poučujejo šoloobvezne otroke. Osnovnošolci se učijo, kako zmanjšati porabo energije, vode in količino odpadkov v kuhinji, kopalnici in dnevni sobi.

Poleg obstoječih programov želimo našim zaposlenim ponuditi priložnost, da sodelujejo v prostovoljnih projektih in tako prispevajo k skupnostim, v katerih delujemo. Takšne aktivnosti vključujejo skupinske izlete, kjer naši zaposleni pomagajo graditi večdružinske hiše, ki so namenjene pomoči potrebnim družinam. Henkel podpira tovrstna prizadevanja z donacijami v naravi, na primer z gradbenimi materiali. Henkel je tudi glavni podpornik programa Najprej poučujte (Teach First), ki podpira aktivno vključevanje univerzitetnih diplomantov in bodočih vodij. S tem, ko delajo kot dopolnilni učitelji, ti mladi ljudje pomagajo šolam in učencem v socialno ogroženih skupnostih.