Moja zbirka

Ambasadorjev trajnostnega razvoja

Od začetka delovanja v letu 2012 se je v program ambasadorjev trajnostnega razvoja vključilo več kot 10.000 Henklovih zaposlenih.

Do leta 2030 želimo potrojiti vrednost, ki jo ustvarimo z našo poslovno dejavnostjo in ob tem zmanjšati porabo naravnih virov oziroma okoljski odtis naših izdelkov in storitev. Ta cilj lahko dosežemo samo, če k temu prispevajo vsi zaposleni. Zato je zelo pomembno, da so s pomenom trajnostnega razvoja seznanjeni vsi zaposleni, da lahko to filozofijo prenesejo tudi drugim sodelavcem.

Začetki Henklovega programa ambasadorjev trajnostnega razvoja segajo v leto 2012, z namenom zaposlene spodbuditi k temu, da se intenzivno seznanijo z različnimi temami s tega področja. Henkel je od leta 2012 do da9nes v 79 državah imenoval več kot 10.000 ambasadorjev.

Ambasadorje spodbujamo, da obiskujejo osnovne šole in šoloobveznim otrokom s preprostimi primeri iz vsakdanjega življenja približajo koncept trajnostnega razvoja. Od pričetka programa v letu 2012 smo pomen trajnosti predstavili 84.000 otrokom v 47 državah.

V letu 2014 smo program razširili z iniciativo (Y)OUR MOVE (naši skupni koraki proti trajnostnemu razvoju). S to iniciativo sodelavce spodbujamo k temu, da v vsakdanjem življenju s svojim ravnanjem in spremembo navad prispevajo k racionalizaciji oziroma smotrni porabi naravnih virov (npr. varčevanje energije ali zdrav način prehranjevanja).

V letu 2015 smo program dopolnili s še eno iniciativo, ki smo jo poimenovali ''Say yes! to the future'' (Recite DA! prihodnosti). V okviru te iniciative so zaposleni v prodajnem oddelku vključeni v izobraževalne programe s poudarkom na vseh pomembnih temah trajnostnega razvoja, ki presegajo nivo programa ambasadorjev. To znanje nato prenašajo v prakso v sodelovanju z našimi strankami v maloprodaji (na primer v logistiki ali pri spodbujanju trajnostnih odločitev pri nakupu izdelkov). Pomemben element povezovanja in sodelovanja je tudi izmenjava primerov dobre prakse, ki spodbuja nove oblike sodelovanja.

Ogledi:

13.5.2016

''Trajnostni razvoj'' za naše najmlajše

Ta poučni videofilm je namenjen šoloobveznim otrokom po vsem svetu. Z njim želimo otrokom pokazati, kako lahko tudi sami prispevajo k bolj trajnostnemu svetu.

679586

Več primerov trajnostnega razvoja