Odgovorna nabava virov

Izdelki, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju, so izdelani z uporabo sestavin z vsega sveta. Kako so lahko proizvajalci teh izdelkov prepričani, da so bile surovine, ki so jih kupili, proizvedene na okoljsko in družbeno odgovoren način?

palm-oil-farmers-in-colombia_eciRGBv2

Združitev moči za podporo kmetom

Zato glavni akterji, vključno z vladami, nevladnimi organizacijami, kmetijskimi podjetji in podjetji, ki obdelujejo materiale palmovih dreves, združujejo moči, da bi presegli certificiranje. Skupaj podpirajo projekte, ki malim kmetom zagotavljajo usposabljanje o sodobnih kmetijskih tehnikah za pridelavo oljnih palm. To kmetom omogoča, da povečajo produktivnost in izpolnijo pričakovanja glede varnosti in okoljske trajnosti. S tem sta zagotovljena stabilnost delovnih mest ter višja kakovost življenja delavcev in njihovih družin.

Ta skupni pristop k podpori malim kmetom velja tudi za kmete, ki pridelujejo druge kulture. Semena guarja so še en primer; lahko se zmeljejo in oblikujejo v maso, ki se uporablja v kozmetičnih izdelkih. Večino guarja pridelajo neodvisni kmetje v Indiji, kjer ta pridelek pogosto predstavlja edini vir dohodka. Organizacije, kot je TechnoServe, želijo z opolnomočenjem kmetovalcev in s promocijo trajnostnih metod kmetovanja dvigniti svetovno zalogo trajnostno pridelanega guarja ter hkrati izboljšati življenjske in delovne razmere.

Skupaj za trajnostno oskrbovalno verigo

Poleg dejavnosti, povezanih s posameznimi surovinami, kot so palmovo olje, olje iz palmovih jedrc ali izvleček iz semen guarja, lahko podjetja uvedejo tudi učinkovite sisteme upravljanja. To običajno vključuje ocenjevanje dobaviteljev in preglede pri dobaviteljih z namenom preverjanja njihovih lokacij. Vendar pa podjetja lahko imajo več sto ali celo tisoč dobaviteljev po vsem svetu. To pomeni, da sta ocenjevanje in pregled – vseh dobaviteljev ter vseh proizvodnih lokacij za vse surovine, ki se nabavljajo – povezana z visokimi stroški in obenem zahtevata veliko časa.

Leta 2011 se je skupina podjetij iz kemične industrije na ta izziv odzvala z iniciativo Skupaj za trajnostni razvoj. Ustanovljena je bila z namenom razvoja in izvajanja globalnega programa za ocenjevanje, revizijo in izboljšanje praks trajnostnega razvoja v oskrbovalnih verigah kemične industrije. Trenutno je vključenih 23 podjetij z vsega sveta, načrtovana pa je širitev v svetovnem merilu. Iniciativa si prizadeva doseči vzajemne koristi za svoje člane kot tudi za svoje dobavitelje. Pri tem se družbeni in okoljski pogoji neprestano izboljšujejo v korist zadevnih deležnikov, ki vključujejo zaposlene, okolico, lokalne skupnosti in družbo kot celoto.

Najvišji standardi

Našo bazo dobaviteljev pri Henklu podpirajo milijoni sodelavcev v več kot 100 državah, ki pomembno vplivajo na naš okoljski odtis. Zato priznavamo svojo odgovornost in pri izbiri dobaviteljev upoštevamo varnost, zdravje, okolje, socialne standarde in pošteno poslovno prakso.

Naše stranke in potrošniki lahko kupijo naše izdelke s popolnim zaupanjem, da je naša nabava surovin in neposrednih materialov v skladu z najvišjimi standardi okoljske in družbene odgovornosti. Čeprav se zdi, da svet postaja vse manjši, se možnosti za spodbujanje trajnostne prakse v vrednostni verigi nenehno povečujejo – in trdno smo odločeni, da bomo vse te možnosti preučili.

-k0a4646
Trajnostno palmovo olje in olje iz palmovih jedrc

Henkel želi spodbuditi napredek v smeri trajnostne pridelave palmovega olja in olja iz palmovih jedrc ter pozitivno vplivati na okolje in ljudi, ki jih to zadeva. Izvedite več na henkel.com (v angleščini).