• Slovenija | Spremeni spletno mesto
  • Stik
  • Dodaj k Moja zbirka
  • Deli

Trajnostna embalaža

Varuje izdelke, ki jih imamo radi, in zagotavlja informacije o tem, kako jih varno in odgovorno uporabljati, vendar pa mora embalaža postati del krožnega gospodarstva.

Naša strategija pakiranja: Močna usmerjenost, visoko zastavljeni cilji

Pri Henklu se zavedamo svoje odgovornosti v zvezi z embalažo. Zavezani smo k spodbujanju trajnostnega razvoja ter uresničevanju te zaveze z naborom visoko zastavljenih ciljev. Naša strategija temelji na konceptu krožnega gospodarstva in se osredotoča na vključevanje materialov iz trajnostnih virov ter uporabo pametnega oblikovanja z namenom sklenitve kroga – v korist ljudi in planeta.

Spodbujanje napredka v smeri krožnega gospodarstva: Nov Henklov strateški okvir za trajnostno embalažo odraža tri ključne faze krožne vrednostne verige.

Partnerstva v vrednostni verigi: Skupaj smo močnejši

UNaša prizadevanja za doseganje teh ciljev so se uresničila s tesnim sodelovanjem partnerjev iz različnih industrijskih panog za spodbujanje inovacij pri razvoju embalaže. Tako na primer sodelujemo pri iniciativi za predelavo plastike ''New Plastics Economy'' ki združuje zainteresirane strani, z namenom ustvariti nov koncept prihodnosti plastike in spodbuditi krožno gospodarstvo. Od januarja 2019 je Henkel tudi ustanovni član novega svetovnega združenja za odstranjevanje plastičnih odpadkov (Alliance to End Plastic Waste). Zavezništvo bo razvijalo ustrezne rešitve za upravljanje plastičnih odpadkov in njihovo zmanjšanje. Prav tako bo spodbujalo rešitve za že uporabljeno plastiko, in sicer z vzpostavitvijo krožnega gospodarstva.

Poleg tega sodelujemo z različnimi organizacijami, ki si prizadevajo za izboljšanje infrastrukture za recikliranje, zlasti v državah v razvoju, kjer ustrezni sistemi za recikliranje materialov za pakiranje pogosto niso na voljo. V tem kontekstu smo postali prva svetovna družba za blago široke potrošnje, ki se bo leta 2017 združila z ustanovo Plastic Bank. Socialno podjetje si prizadeva zmanjšati plastiko v oceanih in zagotoviti priložnosti za ljudi v revščini. Tako jim ponuja možnost, da z odstranjevanjem plastičnih odpadkov iz okolja zaslužijo denar ali druge storitve. V okviru tega partnerstva je bilo do konca leta 2018 zbranih okoli 63 metričnih ton plastike, ki je bila sortirana, razvrščena in vključena v vrednostno verigo za recikliranje – kot Social Plastic®. Preverjanje materiala s strani Plastic Bank kaže, da so zbiralci za plastične odpadke prejeli plačilo, ki presega tržno ceno. To plastiko smo uspešno vključili v 25.000 steklenic za naše izdelke za pranje perila in čiščenje. Prizadevamo si, da bi jo v prihodnje v našo embalažo vključili v še večji meri.

Kaj sledi: Postati želimo še bolj trajnostno naravnani

Embalaža se nenehno spreminja, predvsem zaradi inovativnih novih modelov in spreminjajočih se pričakovanj potrošnikov. Ta stalna transformacija odpira zanimive priložnosti za zmanjšanje njenih negativnih vplivov. Henklovi strokovnjaki so zavezani k raziskovanju možnosti za oblikovanje bolj trajnostno naravnane embalaže – ki bi hkrati varovala izdelke, ki jih imamo radi, in obenem tudi naš planet.