Trajnostna embalaža

Varuje izdelke, ki jih imamo radi, in zagotavlja informacije o tem, kako jih varno in odgovorno uporabljati, vendar pa mora embalaža postati del krožnega gospodarstva.

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

Naša strategija pakiranja: Močna usmerjenost, visoko zastavljeni cilji

Pri Henklu se zavedamo svoje odgovornosti v zvezi z embalažo. Zavezani smo k spodbujanju trajnostnega razvoja ter uresničevanju te zaveze z naborom visoko zastavljenih ciljev. Naša strategija temelji na konceptu krožnega gospodarstva in se osredotoča na vključevanje materialov iz trajnostnih virov ter uporabo pametnega oblikovanja z namenom sklenitve kroga – v korist ljudi in planeta.

Ogledi:

Ambitious packaging targets

Henkel is stepping up its commitment for sustainability and has set further ambitious packaging targets for 2025 to promote a circular economy.

0:20 Min.

1047188

Pregled naših ciljev za embalažo

  • 100% Henklove embalaže bo do leta 2025 mogoče reciklirati, ponovno uporabiti ali kompostirati *.
  • Plastika: Želimo povečati delež reciklirane plastike na 35% za naše izdelke široke potrošnje v Evropi do leta 2025.
  • Kovina: do leta 2020 želimo povečati uporabo recikliranega aluminija v Evropi na 9%.
  • Papir / celuloza: 100% papirja in lepenke bo iz recikliranega materiala ali po potrebi iz svežih vlaken, ki izvirajo iz trajnostnega gozdarstva.
  • Želimo odstraniti in se izogniti PVC-ju in drugim snovem.
  • Naš cilj je doseči več kot milijardo potrošnikov s ciljanimi informacijami o recikliranju.

* Izvzeti so samolepilni izdelki, pri katerih ostanki lahko vplivajo na recikliranje ali onesnažujejo tokove recikliranja.
 

SI_Packaging-Strategy

Spodbujanje napredka v smeri krožnega gospodarstva: Nov Henklov strateški okvir za trajnostno embalažo odraža tri ključne faze krožne vrednostne verige.

Partnerstva v vrednostni verigi: Skupaj smo močnejši

UNaša prizadevanja za doseganje teh ciljev so se uresničila s tesnim sodelovanjem partnerjev iz različnih industrijskih panog za spodbujanje inovacij pri razvoju embalaže. Tako na primer sodelujemo pri iniciativi za predelavo plastike ''New Plastics Economy'' ki združuje zainteresirane strani, z namenom ustvariti nov koncept prihodnosti plastike in spodbuditi krožno gospodarstvo. Od januarja 2019 je Henkel tudi ustanovni član novega svetovnega združenja za odstranjevanje plastičnih odpadkov (Alliance to End Plastic Waste). Zavezništvo bo razvijalo ustrezne rešitve za upravljanje plastičnih odpadkov in njihovo zmanjšanje. Prav tako bo spodbujalo rešitve za že uporabljeno plastiko, in sicer z vzpostavitvijo krožnega gospodarstva.

Poleg tega sodelujemo z različnimi organizacijami, ki si prizadevajo za izboljšanje infrastrukture za recikliranje, zlasti v državah v razvoju, kjer ustrezni sistemi za recikliranje materialov za pakiranje pogosto niso na voljo. V tem kontekstu smo postali prva svetovna družba za blago široke potrošnje, ki se bo leta 2017 združila z ustanovo Plastic Bank. Socialno podjetje si prizadeva zmanjšati plastiko v oceanih in zagotoviti priložnosti za ljudi v revščini. Tako jim ponuja možnost, da z odstranjevanjem plastičnih odpadkov iz okolja zaslužijo denar ali druge storitve. V okviru tega partnerstva je bilo do konca leta 2018 zbranih okoli 63 metričnih ton plastike, ki je bila sortirana, razvrščena in vključena v vrednostno verigo za recikliranje – kot Social Plastic®. Preverjanje materiala s strani Plastic Bank kaže, da so zbiralci za plastične odpadke prejeli plačilo, ki presega tržno ceno. To plastiko smo uspešno vključili v 25.000 steklenic za naše izdelke za pranje perila in čiščenje. Prizadevamo si, da bi jo v prihodnje v našo embalažo vključili v še večji meri.

SI-Infographic-1960px-PlasticBank

Kaj sledi: Postati želimo še bolj trajnostno naravnani

Embalaža se nenehno spreminja, predvsem zaradi inovativnih novih modelov in spreminjajočih se pričakovanj potrošnikov. Ta stalna transformacija odpira zanimive priložnosti za zmanjšanje njenih negativnih vplivov. Henklovi strokovnjaki so zavezani k raziskovanju možnosti za oblikovanje bolj trajnostno naravnane embalaže – ki bi hkrati varovala izdelke, ki jih imamo radi, in obenem tudi naš planet.