Trajnostna embalaža

Varuje izdelke, ki jih imamo radi, in zagotavlja informacije o tem, kako jih varno in odgovorno uporabljati, vendar pa mora embalaža postati del krožnega gospodarstva.

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

Naša strategija pakiranja: Močna usmerjenost, visoko zastavljeni cilji

Pri Henklu se zavedamo svoje odgovornosti v zvezi z embalažo. Zavezani smo k spodbujanju trajnostnega razvoja ter uresničevanju te zaveze z naborom visoko zastavljenih ciljev. Naša strategija temelji na konceptu krožnega gospodarstva in se osredotoča na vključevanje materialov iz trajnostnih virov ter uporabo pametnega oblikovanja z namenom sklenitve kroga – v korist ljudi in planeta.

Pregled naših ciljev za embalažo do leta 2025

  • 100 % Henklove embalaže bo mogoče reciklirati oziroma ponovno uporabiti.*
  • Količino primarne plastike iz fosilnih virov v naših izdelkih želimo zmanjšati za 50 odstotkov. To bomo dosegli s povečanjem deleža reciklirane plastike na več kot 30 odstotkov, z zmanjšanjem količine plastike in s povečano uporabo bioplastike.  
  • Prizadevamo si za preprečevanje odlaganja odpadkov v okolje, zato podpiramo iniciative za zbiranje odpadkov in recikliranje. Vlagamo v inovativne rešitve in tehnologije, da bi spodbudili recikliranje v zaprtih zankah. Stremimo k temu, da bi več kot 2 milijardama potrošnikov na leto posredovali ciljno usmerjene informacije o recikliranju.

Poleg tega se zavzemamo za 100-odstotno proizvodnjo papirja in kartona iz recikliranih materialov ali iz neobdelanih vlaken (kadar se lahko uporabijo takšna vlakna), ki izvirajo iz trajnostnega gozdarstva.

Partnerstva v vrednostni verigi: Skupaj smo močnejši

Naša prizadevanja za doseganje teh ciljev so se uresničila s tesnim sodelovanjem partnerjev iz različnih industrijskih panog za spodbujanje inovacij pri razvoju embalaže. 

  • New Plastics Economy: Sodelujemo pri iniciativi za predelavo plastike ''New Plastics Economy'', ki združuje zainteresirane strani z namenom ustvariti nov koncept prihodnosti plastike in spodbuditi krožno gospodarstvo.
  • Alliance to End Plastic Waste: Henkel tudi ustanovni član novega svetovnega združenja za odstranjevanje plastičnih odpadkov (Alliance to End Plastic Waste). Zavezništvo bo razvijalo ustrezne rešitve za upravljanje plastičnih odpadkov in njihovo zmanjšanje. Poleg tega si bo zavezništvo s spodbujanjem krožnega gospodarstva prizadevalo za rešitve na področju ponovne uporabe plastičnih odpadkov.

Do konca leta 2019 so na Haitiju zbrali več kot 200 ton plastike, ki je bila sortirana, razvrščena in vključena v vrednostno verigo za recikliranje – kot Social Plastic®. Preverjanje materiala s strani Plastic Bank kaže, da so zbiralci za plastične odpadke prejeli plačilo, ki presega tržno ceno. Reciklirana plastika Social Plastic® se lahko uporabi za izdelke ali embalažo in tako sklene krog uporabe materialov.

Kaj sledi: Postati želimo še bolj trajnostno naravnani

Embalaža se nenehno spreminja, predvsem zaradi inovativnih novih modelov in spreminjajočih se pričakovanj potrošnikov. Ta stalna transformacija odpira zanimive priložnosti za zmanjšanje njenih negativnih vplivov. Henklovi strokovnjaki so zavezani k raziskovanju možnosti za oblikovanje bolj trajnostno naravnane embalaže – ki bi hkrati varovala izdelke, ki jih imamo radi, in obenem tudi naš planet.