Julianina poklicna pot

Kaj je najbolj vplivalo na vaš osebnostni razvoj?
To je bila vsekakor selitev na Kitajsko! Da se prilagodiš in uspeš v popolnoma drugačnem kulturnem okolju, je – z osebnega in strokovnega vidika – zelo zahtevno, hkrati pa ti nudi izjemno priložnost za napredek. Izkušnja mi je razširila obzorje, obogatila moj način razmišljanja in me naučila medkulturnega upravljanja, kar je pomembno, če delaš v večkulturnem in globalnem podjetju, kot je Henkel. Tudi v zasebnem življenju sem veliko pridobila. Na Kitajsko sem odpotovala sama, vendar sem tam sklenila čudovita nova prijateljstva.

V družbi Henkel ste delali v treh različnih regijah in dveh poslovnih enotah. Kako je družba Henkel podprla vaš poklicni razvoj?
Družba Henkel je moj poklicni razvoj podprla na več različnih točkah. Priskrbela mi je denimo odlično usposabljanje, ki mi je pomagalo izboljšati moje kompetence in spretnosti. Prav tako sem se lahko vključila v program mentorstva, ki mi je bil v izjemno pomoč pri razvoju mojih vodstvenih sposobnostih. Ker sem nenehno kazala zanimanje za delo v drugih oddelkih pri družbi Henkel, so moji vodje podprli moje ambicije in mi zagotovili nove priložnosti. Z vidika kadrovskega procesa je Henkel poskrbel tudi, da je moj prehod z enega na drugo področje potekal popolnoma nemoteno.

Kako se trudite povečati število zaposlenih žensk znotraj oddelka za avtomobile in lepila, kjer se zdi, da prevladuje moški spol?
Izvajam določene dejavnosti, s katerimi ženskam omogočam, da znotraj oddelka Lepila in tehnologije poklicno napredujejo. Predvsem si prizadevam, da postanem zaveznica našim talentiranim uslužbenkam z različnih oddelkov družbe Henkel in jim pomagam z mentorstvom. Poleg tega redno prispevam k razvoju našega programa za vključevanje in raznolikost znotraj poslovne enote Lepila in tehnologije. Svojo poklicno mrežo uporabim za to, da v naše podjetje sprejemam ženske talente in dejavno sodelujem v različnih industrijskih združenjih, ki skrbijo za raznolikost in vključenost.

Zakaj je družba Henkel resnično edinstvena?
Na to vprašanje je težko odgovoriti, ker Henkel resnično nudi veliko različnih čudovitih stvari. Zame je to odlična mešanica močne kulture podjetja, ki se sklada z mojimi načeli, fantastičnih sodelavcev – v družbi Henkel boste našli tisti pravi timski duh – in raznolikosti našega poslovanja, ki mi odpira mnoge priložnosti za razvoj.