ZAUPANJA VREDEN PARTNER

Dva poslovneža stojita v proizvodnem obratu in si ogledujeta dokument

Opiramo se na našo korporativno kulturo, usmerjeno k vrednotam, ter na naše znanstveno in tehnološko strokovno znanje, da bi okrepili svojo uspešnost ter hkrati ohranili svojo integriteto. Svojim strankam in potrošnikom zagotavljamo varne izdelke ter tehnološke rešitve, ki so najboljši v svojem razredu. Trajnostni razvoj vključujemo v svoj portfelj in poslovne procese ter o tem pregledno poročamo svojim deležnikom.

Uspešnost

Zanesljivo zagotavljati najboljšo učinkovitost izdelkov v svojem razredu in kemijsko varnost kot temelja našega poslovnega uspeha.

Usklajenost naše trajnostne strategije se odraža tudi v strategijah naših poslovnih enot – Consumer Brands ter Lepila in tehnologije. Svoje poslovanje, blagovne znamke in tehnologije usklajujejo s trajnostnim razvojem v skladu s specifičnimi izzivi svojega portfelja izdelkov ter so ustrezno opredelile svoje prednostne točke. 

S svojo široko paleto izdelkov in tehnologij želimo podpirati gospodarsko, okoljsko in družbeno preobrazbo ter jo spodbujati skupaj z našimi partnerji. Tako bomo lahko učinkovito prispevali k trajnostnemu razvoju na lokalni in svetovni ravni ter odgovorno oblikovali svoje poslovanje in hkrati povečali svoj gospodarski uspeh. Da bi to dosegli, moramo svojim strankam in potrošnikom ponuditi zanesljivo, najboljšo kakovost in varnost izdelkov v svojem razredu.

Naš stalni cilj je, da vsak nov izdelek prispeva k trajnostnemu razvoju. Do leta 2025 nameravamo svojim strankam in potrošnikom zagotoviti tudi celovit trajnostni profil naših izdelkov. Želimo meriti trajnostno preobrazbo tako v zvezi z našim portfeljem izdelkov kot tudi v zvezi z našim podjetjem. Naš cilj do leta 2030 za celotno podjetje je potrojiti vrednost, ki jo ustvarjamo za okoljski odtis, ki ga povzročajo naše dejavnosti, izdelki in storitve (v primerjavi z izhodiščnim letom 2010).

Preberite več o tem, kako naše poslovne enote spodbujajo trajnostni razvoj.

Preglednost

Vključiti trajnost v naše poslovno upravljanje s preglednim poročanjem, razkrivanjem in sodelovanjem.

Preglednost je bistvenega pomena za ocenjevanje odgovornega delovanja in trajnostne uspešnosti. To velja tako znotraj kot zunaj podjetja. Poslovni partnerji in potrošniki, pa tudi vlagatelji in finančni trg se vse bolj zanimajo za izdelke in rešitve, ki so trajnostno naravnani, in vse večji pomen pripisujejo razumevanju vpliva naših dejavnosti vzdolž vrednostne verige. Mednarodni razvoj na področju trajnostnega financiranja in zakonodaje še dodatno krepi prizadevanja za večjo preglednost.

Hkrati je za nas ključnega pomena, da lahko ocenjujemo in upravljamo lastno trajnost ter merimo napredek, ki ga dosegamo pri uresničevanju svojih ciljev v celotnem podjetju in naši vrednostni verigi. V ta namen spodbujamo digitalne rešitve in se opiramo na sodelovanje med poslovnimi enotami ter funkcijami in na zunanja partnerstva po vsem svetu. To krepi našo bazo informacij in ustvarja potrebno zaupanje v našo uspešnost trajnostnega razvoja. Naša želja je, da bi trajnostni razvoj še naprej vključevali v naše poslovno upravljanje, procese in politike ter hkrati spodbujali pregledno poročanje, izpolnjevanje zahtev po razkritju in sodelovanje.

Preglednost ustvarja tudi ocenjevanje in priznavanje naše uspešnosti s strani neodvisnih strokovnjakov za trajnostni razvoj.

100-odstotna preglednost in sledljivost za palmovo olje in olje iz palmovih jeder do leta 2025

Pri naših dejavnostih smo se naučili, da je potrebna nadaljnja optimizacija glede preglednosti in sledljivosti, zlasti za derivate na osnovi palmovega olja, in da so potrebne medindustrijske pobude, da bo doseganje cilja »ničelnega neto krčenja gozdov« preverljivo.

Sodelovanje

Povečati vpliv na trajnost z našimi partnerji, kar vodi k odgovornim poslovnim praksam v naši dobavni verigi.

Trajnostni razvoj zahteva zavezanost ukrepanju in sodelovanje z učinkovitimi partnerji. Povezovanje različnih vidikov je še posebej dobra podlaga za razumevanje kompleksnega in globalno povezanega konteksta trajnostnega razvoja. Tako je mogoče učinkovito združiti specializirano znanje in vire za spodbujanje preobrazbenih sprememb. Sodelovanje razumemo kot sprejemanje odgovornih poslovnih praks in trajnostno partnersko delovanje v celotni vrednostni verigi.

V skladu s tem uporabljamo pristop odgovornega pridobivanja, da bi celovito obravnavali trajnostne vidike vzdolž naših dobavnih verig, vključno s sodelovanjem z našimi dobavitelji. Prav tako pomembno je tudi sodelovanje z našimi strankami. Menimo, da je pomembno tudi tesno sodelovanje z našimi maloprodajnimi partnerji pri spodbujanju trajnostne potrošnje, gospodarne z viri.

Zavezani smo aktivnemu dialogu z našimi deležniki. Skupaj s predstavniki industrije in civilne družbe sodelujemo v pobudah po vsem svetu ter se udeležujemo političnih in družbenih razprav. To povezovanje nam pomaga pri celovitejši oceni vplivov na gospodarstvo, okolje in družbo ter pri oblikovanju skupnih sistemskih rešitev.

100-odstotno odgovorno pridobivanje

Naš pristop k odgovornemu pridobivanju se osredotoča na trajnostne vidike v naših dobavnih verigah v korist ljudi in našega planeta, da bi skupaj z našimi partnerji spodbudili preobrazbene spremembe. Zato vzdržujemo intenziven dialog in sodelovanje s svojimi dobavitelji za spodbujanje trajnostnih praks ter spoštovanja človekovih pravic. Naše poslanstvo je preseči skladnost, spodbujati vpliv in spremembe v celotni vrednostni verigi ter ustvarjati trajnostno vrednost za naše stranke.

Naš stalni cilj je, da se skupaj s partnerji zavežemo 100-odstotno odgovornemu pridobivanju surovin. Na podlagi skupne miselnosti in odgovornosti, ki jo imamo kot globalna nabavna organizacija, si prizadevamo za sprejemanje odgovornih odločitev o nabavi po vsem svetu, v vseh regijah, poslovnih enotah in skupinah materialov, na podlagi naše strategije odgovornega pridobivanja.

Prepričani smo, da lahko trajnostne nabavne prakse uvedemo le, če vsak posamezni odločevalec v globalnih dobavnih verigah deluje v duhu trajnosti. To zahteva temeljno priznanje te odgovornosti, pa tudi sprejetje ustreznega odnosa ter krepitev spretnosti in znanja.