Profil podjetja

Henkel deluje globalno z uravnoteženim in razpršenim portfeljem izdelkov. Podjetje s svojimi vodilnimi blagovnimi znamkami, inovacijami in tehnologijami s tremi poslovnimi enotami zavzema vodilne položaje v industriji in maloprodaji. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1876, se ponaša z več kot 140 leti uspešnega delovanja. Prednostne delnice družbe Henkel kotirajo na nemškem borznem indeksu DAX. Družba, ki je uvrščena na indeks DAX 30, ima sedež v Düsseldorfu, Nemčija. Po svetu zaposluje več kot 52.000 ljudi, od tega jih skoraj 85 odstotkov deluje zunaj Nemčije. Henkel kot priznano vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja zavzema najvišja mesta na številnih mednarodnih indeksih in lestvicah.

V letu 2021 Henkel zabeležil prodajo v višini 20 milijarde EUR in dobiček iz poslovanja v višini 2,7 milijarde EUR (prilagojen enkratnim dogodkom / stroškom in stroškom prestrukturiranja).

Naša korporativna kultura

Naš smoter izraža to, kar nas v Henklu povezuje: Pioneers at heart for the good of generations. Naša Ekipa je s več kot 52.000 sodelavci po vsem svetu zelo raznolika, s svojimi izdelki, storitvami in rešitvami pa si vsak dan prizadevamo obogatiti in izboljšati življenja. Naš namen je zgrajen iz naših korenin in nosi dolgoletno zapuščino inovacij, odgovornosti in trajnostnega razvoja. Naše skupne vrednote in vodstvene zaveze vsak dan vodijo naše odločitve ter ukrepe.

Strateški okvir

Pri Henklu oblikujemo svojo prihodnost, ki jo vodi dolgoročni strateški okvir, ki temelji na našem smotru in naših vrednotah.

Ta okvir nam bo pomagal doseči močne rezultate v novem desetletju z jasnim poudarkom na namenski rasti. To pomeni ustvariti vrhunsko vrednost za kupce in potrošnike, da bi prerasli naše trge in okrepili vodstvo v trajnosti ter omogočili našim zaposlenim, da profesionalno in osebno rastejo s svojim delom v Henklu.

Glavni elementi našega strateškega okvira so zmagovalni portfelj, konkurenčna prednost na področju inovacij, trajnosti in digitalnih tehnologij ter operacijski modeli, pripravljeni na prihodnost, podprti z močnim temeljem kulture sodelovanja in kre pitvijo ljudi.

Slike

Objave v medijih

2022-q1-quarterly-report-SI.pdfPreviewImage (1)

5.5.2022,

Düsseldorf / Nemčija

Izjemno zahtevno poslovno okolje

Henkel poroča o močni organski rasti prodaje v prvem četrtletju

 • Organska rast prodaje na ravni celotne družbe v višini +7,1 odstotka na približno 5,3 milijarde evrov, nominalna rast v višini +6,1 odstotka:
  • Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) je dosegla dvomestno organsko rast prodaje v višini +10,7 odstotka; nominalna vrednost +11,6 odstotka
  • Poslovna enota Beauty Care je zabeležila rahlo negativen razvoj organske prodaje v višini –1,2 odstotka; nominalna vrednost –3,5 odstotka zaradi izvedbe načrtovanih ukrepov upravljanja portfolia
  • Poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je dosegla zelo močno organsko rast prodaje v višini +4,9 odstotka; nominalna vrednost +2,2 odstotka
 • Nastajajoči trgi z dvomestno vrednostjo rasti prodaje, zreli trgi z močno rastjo
 • Združitev poslovnih programov Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) ter Beauty Care v novo poslovno enoto Henkel Consumer Brands (Potrošniške blagovne znamke), ki bo oblikovala platformo, sestavljeno iz več kategorij:
  • Izboljšanje zagona rasti in profila marže v segmentu potrošniškega blaga  
  • Pomembne sinergije: srednjeročni cilj približno 500 milijonov evrov bruto prihrankov
  • Prva faza ukrepov bo izvedena do konca leta 2023: pričakovanih približno 250 milijonov evrov neto prihrankov letno in vpliv na približno 2.000 delovnih mest po vsem svetu
  • Obravnavanje ukrepov upravljanja portfolia za poslovne segmente s skupno letno prodajo v višini 1 milijarde evrov
 • Napovedi za poslovno leto 2022 so bile posodobljene 29. aprila
 • Jasna zavezanost k srednje- do dolgoročnim finančnim ciljem
Sporočila za javnost in mape za novinarje