Profil podjetja

Henkel deluje globalno z uravnoteženim in razpršenim portfeljem izdelkov. Podjetje s svojimi vodilnimi blagovnimi znamkami, inovacijami in tehnologijami s tremi poslovnimi enotami zavzema vodilne položaje v industriji in maloprodaji. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1876, se ponaša z več kot 140 leti uspešnega delovanja. Prednostne delnice družbe Henkel kotirajo na nemškem borznem indeksu DAX. Družba, ki je uvrščena na indeks DAX 30, ima sedež v Düsseldorfu, Nemčija. Po svetu zaposluje skoraj 53.000 ljudi, od tega jih več kot 80 odstotkov deluje zunaj Nemčije. Henkel kot priznano vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja zavzema najvišja mesta na številnih mednarodnih indeksih in lestvicah.

V letu 2020 Henkel zabeležil prodajo v višini 19,3 milijarde EUR in dobiček iz poslovanja v višini 2,6 milijarde EUR (prilagojen enkratnim dogodkom / stroškom in stroškom prestrukturiranja).

Naša korporativna kultura

Naš poslovni namen je "trajnostno ustvarjanje vrednosti", ki povezuje vse zaposlene pri Henklu. Želimo ustvariti vrednost – za naše stranke in potrošnike, naše time in sodelavce, za naše delničarje ter družbo in okolje, v katerem smo prisotni s poslovno dejavnostjo. Zaposleni pri Henklu uresničujejo te cilje s predanostjo, ponosom in navdušenjem.

Naša korporativna kultura in naš namen delovanja, vizija, poslanstvo in vrednote združujejo raznolik delovni tim ter zagotavljajo jasno določene okvire in smernice za poslovno delovanje. Pravila obnašanja smo opredelili v seriji pravilnikov, ki na vseh poslovnih področjih in v kulturnem okolju, v katerem smo prisotni s svojo dejavnostjo, predstavljajo temeljno osnovo za obnašanje in ravnanje naših sodelavcev.

Strateški okvir

Pri Henklu oblikujemo svojo prihodnost, ki jo vodi dolgoročni strateški okvir, ki temelji na našem namenu, viziji, poslanstvu in vrednotah.

Ta okvir nam bo pomagal doseči močne rezultate v novem desetletju z jasnim poudarkom na namenski rasti. To pomeni ustvariti vrhunsko vrednost za kupce in potrošnike, da bi prerasli naše trge in okrepili vodstvo v trajnosti ter omogočili našim zaposlenim, da profesionalno in osebno rastejo s svojim delom v Henklu.

Glavni elementi našega strateškega okvira so zmagovalni portfelj, konkurenčna prednost na področju inovacij, trajnosti in digitalnih tehnologij ter operacijski modeli, pripravljeni na prihodnost, podprti z močnim temeljem kulture sodelovanja in kre pitvijo ljudi.

Slike

Objave v medijih