Profil podjetja

Henkel deluje globalno z uravnoteženim in razpršenim portfeljem izdelkov. Podjetje s svojimi vodilnimi blagovnimi znamkami, inovacijami in tehnologijami s tremi poslovnimi enotami zavzema vodilne položaje v industriji in maloprodaji. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1876, se ponaša z več kot 140 leti uspešnega delovanja. Prednostne delnice družbe Henkel kotirajo na nemškem borznem indeksu DAX. Družba, ki je uvrščena na indeks DAX-40, ima sedež v Düsseldorfu, Nemčija. Po svetu zaposluje skoraj 53.000 ljudi, od tega jih več kot 80 odstotkov deluje zunaj Nemčije. Henkel kot priznano vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja zavzema najvišja mesta na številnih mednarodnih indeksih in lestvicah.

V letu 2020 Henkel zabeležil prodajo v višini 19,3 milijarde EUR in dobiček iz poslovanja v višini 2,6 milijarde EUR (prilagojen enkratnim dogodkom / stroškom in stroškom prestrukturiranja).

Naša korporativna kultura

Naš smoter izraža to, kar nas v Henklu povezuje: Pioneers at heart for the good of generations. Naša Ekipa je s približno 53.000 sodelavci po vsem svetu zelo raznolika, s svojimi izdelki, storitvami in rešitvami pa si vsak dan prizadevamo obogatiti in izboljšati življenja. Naš namen je zgrajen iz naših korenin in nosi dolgoletno zapuščino inovacij, odgovornosti in trajnostnega razvoja. Naše skupne vrednote in vodstvene zaveze vsak dan vodijo naše odločitve ter ukrepe.

Strateški okvir

Pri Henklu oblikujemo svojo prihodnost, ki jo vodi dolgoročni strateški okvir, ki temelji na našem smotru in naših vrednotah.

Ta okvir nam bo pomagal doseči močne rezultate v novem desetletju z jasnim poudarkom na namenski rasti. To pomeni ustvariti vrhunsko vrednost za kupce in potrošnike, da bi prerasli naše trge in okrepili vodstvo v trajnosti ter omogočili našim zaposlenim, da profesionalno in osebno rastejo s svojim delom v Henklu.

Glavni elementi našega strateškega okvira so zmagovalni portfelj, konkurenčna prednost na področju inovacij, trajnosti in digitalnih tehnologij ter operacijski modeli, pripravljeni na prihodnost, podprti z močnim temeljem kulture sodelovanja in kre pitvijo ljudi.

Slike

Objave v medijih

Sporočila za javnost in mape za novinarje