Profil podjetja

Henkel deluje globalno z uravnoteženim in razpršenim portfeljem izdelkov. Podjetje s svojimi vodilnimi blagovnimi znamkami, inovacijami in tehnologijami s tremi poslovnimi enotami zavzema vodilne položaje v industriji in maloprodaji. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1876, se ponaša z več kot 145 leti uspešnega delovanja. Prednostne delnice družbe Henkel kotirajo na nemškem borznem indeksu DAX. Družba, ki je uvrščena na indeks DAX 30, ima sedež v Düsseldorfu, Nemčija. Po svetu zaposluje skoraj 48.000 ljudi, od tega jih skoraj 83 odstotkov deluje zunaj Nemčije. Henkel kot priznano vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja zavzema najvišja mesta na številnih mednarodnih indeksih in lestvicah.

V letu 2023 Henkel zabeležil prodajo v višini 21,5  milijarde EUR in dobiček iz poslovanja v višini 2,6 milijarde EUR (prilagojen enkratnim dogodkom / stroškom in stroškom prestrukturiranja).

Henkel v Sloveniji

Henkel v Sloveniji ima sedež v Mariboru in je ena pomembnejših slovenskih industrijskih družb. Zaposluje več kot 670 sodelavk in sodelavcev.Henkel Maribor deluje znotraj poslovne enote Consumer Brands in je eno izmed petih proizvodnih podjetij v Evropi, medtem ko se Henkel Slovenija ukvarja s prodajo in marketingom proizvodov za široko potrošnjo vseh poslovnih enot.

Korpo SLO Final Corporate - Thumbnail

Korporativna kultura

Naš smoter izraža to, kar nas v Henklu povezuje: Pioneers at heart for the good of generations. Naša Ekipa je s skoraj 48.000 sodelavci po vsem svetu zelo raznolika, s svojimi izdelki, storitvami in rešitvami pa si vsak dan prizadevamo obogatiti in izboljšati življenja. Naš namen je zgrajen iz naših korenin in nosi dolgoletno zapuščino inovacij, odgovornosti in trajnostnega razvoja. Naše skupne vrednote in vodstvene zaveze vsak dan vodijo naše odločitve ter ukrepe.

Naš smoter:

Pioneers at heart for the good of generations

Naše vrednote:

Stranke in potrošniki, zaposleni, finančni uspeh, trajnostni razvoj, družinsko podjetje.

Strateški okvir

Pri Henklu oblikujemo svojo prihodnost, ki jo vodi dolgoročni strateški okvir, ki temelji na našem smotru in naših vrednotah.

Ta okvir nam bo pomagal doseči močne rezultate v novem desetletju z jasnim poudarkom na namenski rasti. To pomeni ustvariti vrhunsko vrednost za kupce in potrošnike, da bi prerasli naše trge in okrepili vodstvo v trajnosti ter omogočili našim zaposlenim, da profesionalno in osebno rastejo s svojim delom v Henklu.

Glavni elementi našega strateškega okvira so zmagovalni portfelj, konkurenčna prednost na področju inovacij, trajnosti in digitalnih tehnologij ter operacijski modeli, pripravljeni na prihodnost, podprti z močnim temeljem kulture sodelovanja in kre pitvijo ljudi.

Objave v medijih

Sporočila za javnost in mape za novinarje