KORPORATIVNO DRŽAVLJANSTVO

Korporativno državljanstvo skupine Henkel je naš način, kako »ustvarjati družbo, pripravljeno za prihodnost«: preko naših aktivnosti usposabljamo ljudi s spretnostmi in kompetencami, ki vodijo do inovativnih idej, trajnostnega vedenja ter novih digitalnih rešitev. Sodelujemo z našimi zaposlenimi in upokojenci, strankami, potrošniki in nevladnimi organizacijami, da dejavno prispevamo k socialnemu napredku ter skupnostim vračamo tisto, kar izboljšuje družbo in sledi namenu ter vrednotam našega podjetja.

V kulturo našega podjetja sta globoko vpeta zagon in narava korporativnega državljanstva, da presežemo našo osnovno dnevno poslovanje ter prostovoljno sprejmemo obveznosti na socialnem področju. S temi prizadevanji našim skupnostim več kot le z besedami sporočamo, da smo »Pioneers at Heart for the Good of Generations« (pionirji po srcu za dobrobit generacij).

Henklova zaveza temelji na treh stebrih: prostovoljnem delu naših zaposlenih, partnerstvu z dobrodelnimi organizacijami in pomoči v nujnih primerih, s poudarkom na naravnih nesrečah in pandemijah. Odkrijte tri področja, na katerih organiziramo svoje udejstvovanje.

Korporativno državljanstvo v Sloveniji

Povzetek informacij o korporativnem državljanstvu v Sloveniji

Leta 2001 – ob 125. obletnici Henkla smo v Sloveniji podprli projekt ''Pomoč slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem pri vključevanju v redne oblike vzgoje in izobraževanja''.

Od takrat smo v Sloveniji, ob pomoči naših štiridesetih prostovoljcev, podprli 50 projektov v skupnem znesku okrog 150.000,00 evrov.

Po Kekčevih stopinjah do znanja

Skoraj ga ni med nami v Sloveniji, ki ne bi poznal Kekca, njegovih dogodivščin in pesmi. Ta prebrisani fantič je živel v sožitju s prelepo neokrnjeno naravo. Poznal je nje prelesti kot nje koristi. Da tudi današnjim otrokom omogočimo učiti se življenjskih modrosti na ta način, smo se leta 2011 odločili podpreti projekt ''Po Kekčevih stopinjah do znanja'', katerega avtorja sta Milena Pollak in Dane Katalinič. Tako smo omogočili 100 otrokom brezplačni naravoslovni tabor.

Medgeneracijsko druženje

Domu starejših občanov Tezno v Mariboru pripravili prvega izmed treh dogodkov v okviru UMKOVIH medgeneracijskih športnih iger, s katerimi spodbujamo sodelovanje med varovanci domov za starejše in otroki. Za tovrstni projekt medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja smo se odločili zato, ker je prepad med generacijami v sedanjem času vse večji, kar si želimo spremeniti vsaj v lokalnem okolju.

Otrokom in starejši generaciji smo skozi druženje pri športnih igrah ponudili priložnost sodelovanja in povezovanja, utrjevanja medsebojnih vezi, izmenjave izkušenj in znanja, poleg tega pa smo spodbujali fizične aktivnosti, ki so primerne za vse generacije.
 

Vrnimo lepoto našim gozdovom

Matenji vasi pri Postojni, kjer je žled februarja tega leta naredil največ škode – uničil je skoraj 70% gozdov – posadili 1000 dreves. To je bil pomemben dan za naše gozdove, saj je bila to prva tovrstna akcija pogozdovanja po katastrofi. Akcija, ki smo jo poimenovali ''Vrnimo lepoto našim gozdovom, ki so jo imeli pred žledom'', je bila izvedljiva samo ob pomoči vseh udeležencev. Sadili smo predstavniki Henkla, Eko šole, Mercatorja, otroci iz nagrajenega vrtca skupaj s starši, župan mestne občine Postojna – vse to pod skrbnim nadzorom strokovnjakov iz Zavoda za gozdove Slovenije. Zavod pa nam ni pomagal samo pri saditvi, marveč so nas strokovnjaki tudi poučili, kako se sadi in kako iz semena nastane drevo. Prav tako smo bili deležni delavnice o tem, kaj vse nam gozd nudi, kako se lahko v njem sprostimo in uživamo v njegovih lepotah.

Socialna partnerstva

Prevzemamo odgovornost za dobrobit generacij. Na podlagi integritete, ki je neločljivo povezana z družinskim podjetjem, izkoriščamo Henklov edinstven duh z vstopom v socialna partnerstva v skupnostih, kjer živimo in kjer Henkel deluje, da bi podprli družbene iniciative in javne ustanove.

Dobrovoľná angažovanosť zamestnancov

Prostovoljstvo je življenjska sila naše družbene zavezanosti. Ko postanemo aktivni na osebni ravni, lahko to odločilno vpliva na življenje! Zato podpiramo naše zaposlene, upokojence in time pri njihovih prostovoljnih družbenih aktivnostih, ki prispevajo k boljšemu svetu.

Pomoč ljudem v stiski

Ljudem, ki se zaradi kriz, konfliktov ali naravnih nesreč znajdejo v izrednih razmerah, pomagamo hitro in nebirokratsko ter v sodelovanju s fundacijo Fritz Henkel Stiftung nudimo takojšnjo pomoč.