Korporativno državljanstvo

Socialna angažiranost je del naše odgovornosti, ki jo imamo kot podjetje, in je trdno vpeta v naše korporativne vrednote.

Socialna angažiranost ali korporativno državljanstvo je že od nekdaj pomemben element našega razumevanju odgovornosti, ki jo imamo kot podjetje. Ponaša se z dolgoletno tradicijo, saj začetki segajo v leto 1876, ko je Fritz Henkel ustanovil podjetje. Henkel in fundacija Fritz Henkel Stiftung skupaj z našimi zaposlenimi, upokojenci, strankami in potrošniki ter nevladnimi organizacijami podpirata trajnostno naravnane in družbeno koristne projekte po vsem svetu.

Naša štiri glavna področja.

Korporativno prostovoljno delo:

Z iniciativo "Make an Impact on Tomorrow" podpiramo zaposlene in upokojence pri njihovem prostovoljnem delu.

Socialna partnerstva:

V okviru socialnih partnerstev podpiramo družbene iniciative in javne institucije na Henklovih lokacijah po vsem svetu.

Angažiranje blagovnih znamk:

Poleg Henklove družbene vključenosti na korporativni ravni so tudi naše blagovne znamke vključene v številna partnerstva z družbenimi iniciativami in javnimi institucijami po vsem svetu.

Pomoč ljudem v stiski:

Henkel nudi takojšnjo pomoč ljudem, ki so jih prizadele naravne katastrofe, in jim zagotovi pomoč v okviru svoje fundacije Fritz Henkel Stiftung.

Socialna angažiranost

Henkel skupaj s svojimi zaposlenimi in upokojenci v okviru prostovoljnega dela nudi ciljno usmerjeno pomoč ljudem v stiski. Henkel sponzorira MIT-projekte po vsem svetu in pomaga ljudem, ki nujno potrebujejo pomoč, bodisi v okviru podjetja ali preko svojih blagovnih znamk.

Preberite več o tem, kako v praksi uresničujemo našo zavezanost k opravljanju družbeno koristnega dela.

Korporativno državljanstvo v Sloveniji

Povzetek informacij o korporativnem državljanstvu v Sloveniji

Leta 2001 – ob 125. obletnici Henkla smo v Sloveniji podprli projekt ''Pomoč slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem pri vključevanju v redne oblike vzgoje in izobraževanja''.

Od takrat pa do leta 2021 smo v Sloveniji, ob pomoči naših štiridesetih prostovoljcev, podprli 50 projektov v skupnem znesku okrog 150.000,00 evrov.

Po Kekčevih stopinjah do znanja

Skoraj ga ni med nami v Sloveniji, ki ne bi poznal Kekca, njegovih dogodivščin in pesmi. Ta prebrisani fantič je živel v sožitju s prelepo neokrnjeno naravo. Poznal je nje prelesti kot nje koristi. Da tudi današnjim otrokom omogočimo učiti se življenjskih modrosti na ta način, smo se leta 2011 odločili podpreti projekt ''Po Kekčevih stopinjah do znanja'', katerega avtorja sta Milena Pollak in Dane Katalinič. Tako smo omogočili 100 otrokom brezplačni naravoslovni tabor.

Medgeneracijsko druženje

29. aprila 2014 smo v Domu starejših občanov Tezno v Mariboru pripravili prvega izmed treh dogodkov v okviru UMKOVIH medgeneracijskih športnih iger, s katerimi spodbujamo sodelovanje med varovanci domov za starejše in otroki. Za tovrstni projekt medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja smo se odločili zato, ker je prepad med generacijami v sedanjem času vse večji, kar si želimo spremeniti vsaj v lokalnem okolju.

Otrokom in starejši generaciji smo skozi druženje pri športnih igrah ponudili priložnost sodelovanja in povezovanja, utrjevanja medsebojnih vezi, izmenjave izkušenj in znanja, poleg tega pa smo spodbujali fizične aktivnosti, ki so primerne za vse generacije.

Vrnimo lepoto našim gozdovom

25. oktobra 2014 smo v Matenji vasi pri Postojni, kjer je žled februarja tega leta naredil največ škode – uničil je skoraj 70% gozdov – posadili 1000 dreves. To je bil pomemben dan za naše gozdove, saj je bila to prva tovrstna akcija pogozdovanja po katastrofi. Akcija, ki smo jo poimenovali ''Vrnimo lepoto našim gozdovom, ki so jo imeli pred žledom'', je bila izvedljiva samo ob pomoči vseh udeležencev. Sadili smo predstavniki Henkla, Eko šole, Mercatorja, otroci iz nagrajenega vrtca skupaj s starši, župan mestne občine Postojna – vse to pod skrbnim nadzorom strokovnjakov iz Zavoda za gozdove Slovenije. Zavod pa nam ni pomagal samo pri saditvi, marveč so nas strokovnjaki tudi poučili, kako se sadi in kako iz semena nastane drevo. Prav tako smo bili deležni delavnice o tem, kaj vse nam gozd nudi, kako se lahko v njem sprostimo in uživamo v njegovih lepotah.