PREOBRAZBENI UČINEK

Semi curled fern leaf in the process of growth.

Živimo v času preobrazb in sprememb – za planet in ljudi. Zato je bolj kot kdajkoli prej pomembno, da ukrepamo takoj.

Spremembe so v dinamičnem okolju vseprisotne in se kažejo v globalnih podnebnih spremembah, povečanih potrebah po virih in sistemih za ohranjanje življenja, kot so gozdovi, voda in biotska raznovrstnost, pa tudi v socialni neenakosti. Te teme in trajnost so večplastne, zapletene in raznolike.

Zavedamo se, da imajo podjetja, kot je Henkel, pomembno vlogo pri spopadanju s temi izzivi in uvajanju preobrazbenih sprememb. V Henklu so trajnostne poslovne prakse sestavni del kulture našega podjetja. Gradimo na dolgi zapuščini skrbi za ljudi in okolje ter na naših dosežkih. Na trajnostni razvoj gledamo tudi kot na nenehno prizadevanje za napredek pri aktualnih temah in nenehno učenje o novih vprašanjih, ki temelji na znanstvenih dognanjih.

Manifest trajnostnega razvoja družbe Henkel

Živimo in delamo v času nenehnih sprememb. Naše poslanstvo reševanja okoljskih, družbenih in političnih izzivov še nikoli ni bilo jasnejše.

YouTube Thumbnail Sustainability Manifesto Video 2023 (Thumbnail)

Kakšno vlogo imajo svetovna podjetja?

Podjetja lahko kot pomemben akter in partner v družbi spodbujajo preobrazbene spremembe. Poleg plačil v obliki plač in davkov podjetja prispevajo k spodbujanju gospodarskega ter družbenega razvoja tudi kot delodajalci, kupci in vlagatelji. Z ustvarjanjem inovativnih tehnologij in izdelkov lahko tudi pospešijo prehod na trajnostno gospodarstvo. 

Zavedamo se, da lahko svoje ambicije po preobrazbenih spremembah dosežemo le s sistemskim razmišljanjem. Z nami se tudi naši deležniki zavedajo svojega položaja v času sprememb. Zato sodelujemo z našimi partnerji vzdolž vrednostne verige, s skupnostmi, oblikovalci politik in celotnim podjetniškim svetom, da bi spodbudili sistemske rešitve.

Čas za preobrazbene spremembe

Zavezani smo k preobrazbi, tako da ustvarjamo večjo vrednost za naše deležnike, uspešno razvijamo svoje poslovanje in delujemo trajnostno v korist sedanjih in prihodnjih generacij. Leta 2022 smo objavili svoj novi načrt trajnostnih ciljev 2030+, ki določa okvir naše globalne trajnostne strategije in ki ga povezujemo z visoko željo po doseganju »preobrazbenega učinka za dobrobit generacij«.

Na vseh nas je, da to strategijo uresničimo. Združujemo različne vidike, da bi uresničili skupno željo. S sklepanjem trdnih partnerstev in podpiranjem pobud lahko pospešimo preobrazbene spremembe ter razvijamo inovativne izdelke in tehnologije, ki izboljšujejo kakovost življenja ljudi in skupnosti ter obenem varujejo prihodnost našega planeta. Pri tem podpiramo tudi cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG), po eni strani s svojim širokim portfeljem izdelkov in prisotnostjo na številnih trgih, po drugi strani pa z dolgoletnim intenzivnim delom na številnih trajnostnih vprašanjih.

V času preobrazbenih sprememb in preobratov so naše korporativne vrednote in trajna zavezanost zanesljiva stalnica. Hkrati se posvečamo prepoznavanju novih priložnosti za ustvarjanje vpliva. In še naprej si želimo biti vplivno gonilo te preobrazbe.