Preobrazbeni učinek

Živimo v času preobrazb in sprememb – za planet in ljudi. Zato je bolj kot kdajkoli prej pomembno, da ukrepamo takoj.

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov, s katerimi se danes sooča človeštvo, ter zahtevajo nujno in ambiciozno ukrepanje. Za sedanje in prihodnje generacije je ključnega pomena tudi zaščititi in obnoviti sisteme, ki vzdržujejo življenjske pogoje, kot so gozdovi, voda in biotska raznovrstnost. Hkrati opažamo, da se svetovna revščina in družbena neenakost povečujeta, deloma zaradi pandemije covida-19. Pri tem ugotavljamo, da podjetja, kot je Henkel, igrajo pomembno vlogo pri soočanju s temi izzivi in uvajanju korenitih sprememb.

Odpravimo revščino, ohranimo blaginjo in obvarujmo planet

Razvoj trajnostnih rešitev za prihodnost zahteva aktivno sodelovanje že v sedanjosti. Ta duh sodelovanja je v središču Agende s 17 cilji trajnostnega razvoja, ki so ga predstavili Združeni narodi septembra 2015. Zastavljeni cilji ustvarjajo podlago za skupno razumevanje o tem, kako lahko vlade, civilne družbe in podjetja združijo moči in usmerijo napredek k odpravljanju revščine, zagotavljanju blaginje in varovanju planeta. V ''Ciljih trajnostnega razvoja'' so jasno navedeni izzivi, ki se jim moramo posvetiti, da bi spodbudili napredek v smeri trajnostnega razvoja.

YouTube Thumbnail Sustainability Manifesto Video 2023 (Thumbnail)

Manifest trajnostnega razvoja družbe Henkel

Živimo in delamo v času nenehnih sprememb. Naše poslanstvo reševanja okoljskih, družbenih in političnih izzivov še nikoli ni bilo jasnejše.

We need to drive Spodbujati moramo preobrazbeni učinek za dobrobit generacij.

Kakšno vlogo imajo svetovna podjetja?

Podjetja lahko močno vplivajo na ustvarjanje skupnih vrednot. Poleg izplačil in prispevkov, kot so plače in davki, podjetja prispevajo k spodbujanju gospodarskega in socialnega razvoja kot delodajalci, kupci in vlagatelji. Prav tako lahko pospešijo preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo z ustvarjanjem inovativnih tehnologij in izdelkov. Predstavljajte si, koliko virov bi lahko prihranili, če bi vsak izdelek v slehernem domu omogočal manjšo porabo energije ali vode. Ali si predstavljate zmanjšanje emisij CO2, če bi bila vsa vozila na planetu lažja in bi porabila manj goriva? Rešitve za učinkovito rabo virov lahko izboljšajo ravnovesje med ekonomskimi, ekološkimi in družbenimi potrebami ljudi in planeta – ter utirajo nove poti do trajnostno naravnane prihodnosti.

Skupaj z globalnimi vrednostnimi verigami

Podjetja sodelujejo z vladami in nevladnimi organizacijami z namenom zagotoviti podporo projektom, ki ljudem, povezanim z oskrbovalnimi verigami, omogočajo boljše možnosti za zaslužek – povsod po svetu. Tako na primer mednarodna razvojna organizacija Solidaridad sodeluje s podjetji, da bi podprla male kmete, ki pridelujejo oljne palme. To kmetom omogoča, da povečajo produktivnost ter izpolnijo pričakovanja glede varnosti in okoljske trajnosti. Tak pristop obenem zagotavlja stabilnost delovnih mest ter izboljša kakovost življenja delavcev in njihovih družin.