• Slovenija | Spremeni spletno mesto
  • Stik
  • Dodaj k Moja zbirka
  • Deli
Henkel logo on a rooftop in Duesseldorf.

Podjetje

Henkel je na svetovnem tržišču prisoten z vodilnimi inovacijami, blagovnimi znamkami in tehnologijami s tremi poslovnimi enotami: Adhesive Technologies (Lepila in Tehnologije), Beauty Care ter Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila).

Korporativna kultura

Korporativna kultura

Naš poslovni namen je "trajnostno ustvarjanje vrednosti", ki povezuje vse zaposlene pri Henklu.

Naše strateške prioritete nas vodijo pri oblikovanju prihodnosti.

Naše strateške prioritete

Henkel deluje globalno z uravnoteženim in razpršenim portfeljem izdelkov. Podjetje s svojimi vodilnimi blagovnimi znamkami, inovacijami in tehnologijami s tremi poslovnimi enotami zavzema vodilne položaje v industriji in maloprodaji. Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in Tehnologije) je vodilni ponudnik na trgu lepil – v vseh segmentih industrije po vsem svetu. S poslovnima enotama Beauty Care ter Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) zavzema vodilne položaje na številnih trgih in kategorijah po vsem svetu. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1876, se ponaša z več kot 140 leti uspešnega delovanja in zaposluje skoraj 53.000 ljudi po svetu – raznolik tim sodelavcev, ki jih prežemata strast in predanost, povezujejo pa jih močna korporativna kultura, skupni cilj za ustvarjanje trajne vrednosti in skupne vrednote. Kot priznano vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja zavzema Henkel najvišja mesta na številnih mednarodnih indeksih in lestvicah. Prednostne delnice družbe Henkel kotirajo na nemškem borznem indeksu DAX.

Henkel v Sloveniji

Henkel v Sloveniji ima sedež v Mariboru in je ena pomembnejših slovenskih industrijskih družb. Zaposluje več kot 670 sodelavk in sodelavcev.

Ogledi:

Corporate Video

Henkel in less than 4 minutes

3:04 Min.

208482

Raznolikost in vključevanje

Pri Henklu spodbujamo holistični pristop raznolikosti in vključevanja. Raznolikost naših zaposlenih in njihovega kulturnega okolja, izkušnje, talenti, znanje, kreativnost in spoštovanje njihovih individualnih razlik so temelj naše konkurenčne prednosti. Henkel je globalno podjetje, ki zaposluje ljudi 120 različnih narodnosti iz 75 različnih držav. Okoli 85 odstotkov zaposlenih dela zunaj Nemčije, od tega polovica na novonastalih trgih. Naš poslovni namen je "trajnostno ustvarjanje vrednosti", ki povezuje vse zaposlene pri Henklu. Naš uspeh temelji na močnem globalnem in raznolikem timu, kar je posebnost, ki nas postavlja v ospredje. Verjamemo, da sta raznolikost in korporativna kultura, ki temelji na vključevanju in povezovanju, ključnega pomena pri spodbujanju kreativnosti, inovativnosti in izumov. Naša sposobnost doseganja odličnih rezultatov je odvisna od obeh stebrov korporativne kulture – raznolikosti in vključevanja. To je obenem glavna gonilna sila našega uspeha in načina poslovanja.

Vključevanje nam omogoča oblikovanje raznolikih timov, ki se povezujejo in tako oblikujejo učinkovite, visokozmogljive time. Prav zato se lahko učinkovito odzivajo na potrebe, ki jih narekuje trg, kot tudi na potrebe naših strank – tako v smislu znanja, sposobnosti in kulturnega ozadja. Prepričani smo, da raznoliki timi spodbujajo inovacije in omogočajo nove možnosti reševanja problemov. Najbolje pridejo do izraza s kulturo vključevanja in spoštovanja vseh vidnih in nevidnih razlik ter z vodenjem.