Henkel logo on a rooftop in Duesseldorf.

Podjetje

Henkel je na svetovnem tržišču prisoten z vodilnimi inovacijami, blagovnimi znamkami in tehnologijami s tremi poslovnimi enotami: Adhesive Technologies (Lepila in Tehnologije), Beauty Care ter Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila).

Korporativna kultura

Korporativna kultura

Naš poslovni namen je "trajnostno ustvarjanje vrednosti", ki povezuje vse zaposlene pri Henklu.

Henkel deluje globalno z uravnoteženim in razpršenim portfeljem izdelkov. Podjetje s svojimi vodilnimi blagovnimi znamkami, inovacijami in tehnologijami s tremi poslovnimi enotami zavzema vodilne položaje v industriji in maloprodaji. Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in Tehnologije) je vodilni ponudnik na trgu lepil – v vseh segmentih industrije po vsem svetu. S poslovnima enotama Beauty Care ter Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) zavzema vodilne položaje na številnih trgih in kategorijah po vsem svetu. V letu 2020 Henkel zabeležil prodajo v višini 19,3 milijarde EUR in dobiček iz poslovanja v višini 2,6 milijarde EUR (prilagojen enkratnim dogodkom / stroškom in stroškom prestrukturiranja). Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1876, se ponaša z več kot 140 leti uspešnega delovanja in zaposluje skoraj 53.000 ljudi po svetu – raznolik tim sodelavcev, ki jih prežemata strast in predanost, povezujejo pa jih močna korporativna kultura, skupni cilj za ustvarjanje trajne vrednosti in skupne vrednote. Kot priznano vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja zavzema Henkel najvišja mesta na številnih mednarodnih indeksih in lestvicah. Prednostne delnice družbe Henkel kotirajo na nemškem borznem indeksu DAX.

Henkel v Sloveniji

Henkel v Sloveniji ima sedež v Mariboru in je ena pomembnejših slovenskih industrijskih družb. Zaposluje več kot 670 sodelavk in sodelavcev.

Raznolikost in vključevanje

Pri Henklu spodbujamo holistični pristop raznolikosti in vključevanja. Raznolikost naših zaposlenih in njihovo kulturno ozadje, izkušnje, talenti, znanje, kreativnost in spoštovanje njihovih individualnih razlik so temelj naše konkurenčne prednosti. Henkel je globalno podjetje, ki zaposluje ljudi 120 različnih narodnosti v skoraj 80 državah. Približno 85 odstotkov naših zaposlenih dela zunaj Nemčije, od tega več kot polovica na novonastalih trgih. Verjamemo, da je kultura podjetja, ki v ospredje postavlja raznolikost in vključevanje, ključnega pomena pri spodbujanju kreativnosti, inovativnosti in izumov. Naša sposobnost doseganja odličnih rezultatov je odvisna od naše sposobnosti sprejemanja raznolikosti in vključevanja v našo poslovno kulturo in obenem naš način poslovanja.

Želimo oblikovati raznolike time znotraj naše globalne organizacije. Takšni timi se bodo v smislu znanja, spretnosti in kulturnega ozadja učinkovito odzivali na potrebe, ki jih narekuje trg, kot tudi na potrebe naših strank. Prepričani smo, da raznoliki timi spodbujajo inovacije in omogočajo nove načine reševanja problemov, vendar pa za doseganje najboljših rezultatov potrebujejo kulturo vključevanja in vodenje.

Nalaganje podatkov (v angleščini)