UPRAVLJANJE IN SKLADNOST

Henkel je močno zavezan upravljanju in skladnosti poslovanja tako na lokalni kot na globalni ravni. Odgovorni procesi upravljanja, skladnost s številnimi različnimi zakonskimi zahtevami in kulturna občutljivost so temelj uspešnega delovanja na naših mednarodnih trgih.

Kot podjetje, ki si prizadeva za etično delovanje pri vseh svojih dejavnostih, sta naša podoba in ugled neločljivo povezana z ustreznim ravnanjem vsakega zaposlenega. Od zaposlenih v družbi Henkel se pričakuje, da spoštujejo zakone in standarde, se izogibajo navzkrižju interesov ter upoštevajo in cenijo lokalne običaje, tradicije ter družbeno vedenje različnih držav in kultur, v katerih družba Henkel posluje. Henkel ne uporablja etičnih bližnjic. Nepravilno ravnanje ni nikoli v interesu družbe Henkel, zato se kršitve ne tolerirajo. Skladnost s predpisi je sestavni del poslovnih procesov družbe Henkel.

Upravni odbor nosi splošno odgovornost za organizacijo skladnosti. Henklova organizacija skladnosti zagotavlja globalno skladnost z zakoni in notranjimi standardi. Henkel je pod vodstvom globalno odgovornega »generalnega svetovalca in glavnega uradnika za skladnost« (CCO) vzpostavil organizacijo skladnosti na ravni celotne skupine z osrednjim uradom za skladnost ter lokalnimi in regionalnimi uradniki za skladnost. Osebo CCO podpirajo interdisciplinarni odbor za skladnost in tveganja (CRC) ter različni člani funkcij in poslovnih enot družbe Henkel. Različne naloge in odgovornosti so jasno opredeljene.

Stik Skladnost poslovanja  
Thomas Gerd Kühn
CCO in glavni svetovalec
 
Frank Liebich
Vodja službe za skladnost poslovanja in varstvo zasebnosti
Stopite v stik z nami! Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka

Organizacija skladnosti deluje na treh ravneh: »Preprečevanje«, »Odkrivanje« in »Odzivanje«. Upravlja dejavnosti za zagotavljanje skladnosti na ravni celotne skupine, usklajuje usposabljanja, nadzira izpolnjevanje notranjih in zunanjih predpisov ter podpira razvoj in izvajanje globalno zavezujočih notranjih standardov.

O temah skladnosti redno poroča, razpravlja in jih usklajuje z upravnim odborom, revizijsko komisijo nadzornega sveta, odborom delničarjev ter številnimi drugimi organi na korporativni in lokalni ravni.

Dodatne informacije

DMS_Description_Henkel.pdfPreviewImage

Sistem upravljanja varstva podatkov

Družba Henkel pripisuje velik pomen obdelavi osebnih podatkov v skladu z zakonskimi predpisi in vzpostavitvi sistema za upravljanje varstva podatkov, ki zagotavlja skladnost s tem ciljem. Naš sistem upravljanja varstva podatkov za Evropo so leta 2019 revidirali zunanji revizorji na podlagi revizijskega standarda IDW PS 980 in ob ustreznem upoštevanju standarda IDW PH 9860.1 glede njegove ustreznosti, izvajanja ter učinkovitosti. Henkel je ena od prvih nemških družb, ki je uspešno prestala to posebno revizijo po začetku veljavnosti Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Compliance management system-en-COM.pdfPreviewImage (2)

Sistem upravljanja skladnosti

Henklova kultura skladnosti vključuje stalno spremljanje in izboljševanje procesa skladnosti. Naš globalni sistem upravljanja skladnosti so leta 2022 ponovno revidirali zunanji revizorji na podlagi standarda za zagotavljanje IDW PS 980 in ob ustreznem upoštevanju standarda ISO 37301, in sicer glede ustreznosti, izvajanja ter učinkovitosti globalnih procesov skladnosti na področju konkurenčnega prava in boja proti korupciji. Družba Henkel je to posebno revizijo že večkrat uspešno opravila.