Red flag with Henkel logo

Novinarsko središče

Odnosi z javnostjo so za nas zelo pomembni. Naše novinarsko središče ponuja sveže novice, arhiv sporočil za javnost in bogat izbor materialov (fotografije, publikacije ipd.) ter najnovejše informacije z različnih področij.

ODNOSI Z JAVNOSTMI

2022-q1-quarterly-report-SI.pdfPreviewImage (1)

5.5.2022,

Düsseldorf / Nemčija

Izjemno zahtevno poslovno okolje

Henkel poroča o močni organski rasti prodaje v prvem četrtletju

 • Organska rast prodaje na ravni celotne družbe v višini +7,1 odstotka na približno 5,3 milijarde evrov, nominalna rast v višini +6,1 odstotka:
  • Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) je dosegla dvomestno organsko rast prodaje v višini +10,7 odstotka; nominalna vrednost +11,6 odstotka
  • Poslovna enota Beauty Care je zabeležila rahlo negativen razvoj organske prodaje v višini –1,2 odstotka; nominalna vrednost –3,5 odstotka zaradi izvedbe načrtovanih ukrepov upravljanja portfolia
  • Poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je dosegla zelo močno organsko rast prodaje v višini +4,9 odstotka; nominalna vrednost +2,2 odstotka
 • Nastajajoči trgi z dvomestno vrednostjo rasti prodaje, zreli trgi z močno rastjo
 • Združitev poslovnih programov Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) ter Beauty Care v novo poslovno enoto Henkel Consumer Brands (Potrošniške blagovne znamke), ki bo oblikovala platformo, sestavljeno iz več kategorij:
  • Izboljšanje zagona rasti in profila marže v segmentu potrošniškega blaga  
  • Pomembne sinergije: srednjeročni cilj približno 500 milijonov evrov bruto prihrankov
  • Prva faza ukrepov bo izvedena do konca leta 2023: pričakovanih približno 250 milijonov evrov neto prihrankov letno in vpliv na približno 2.000 delovnih mest po vsem svetu
  • Obravnavanje ukrepov upravljanja portfolia za poslovne segmente s skupno letno prodajo v višini 1 milijarde evrov
 • Napovedi za poslovno leto 2022 so bile posodobljene 29. aprila
 • Jasna zavezanost k srednje- do dolgoročnim finančnim ciljem
Več objav za medije

Nalaganje podatkov (v angleščini)