Trajnostni razvoj

Vrednote družbe Henkel odražajo našo zavezanost k vodilnemu položaju na področju trajnostnega razvoja. Kot vodilno podjetje si prizadevamo uvesti nove rešitve za trajnostni razvoj, obenem pa še naprej odgovorno oblikovati naše poslovno delovanje in povečevati naš ekonomski uspeh.

A confident woman stands in nature

Preobrazbeni učinek za dobrobit generacij

Naša strategija

Naša strategija trajnostnega razvoja sledi našemu namenu: »Pioneers at heart for the good of generations« (Pionirji po srcu za dobrobit generacij). S pionirskim duhom, znanjem, izdelki in tehnologijami želimo vsak dan obogatiti ter izboljšati kakovost življenja milijard ljudi in oblikovati uspešno prihodnost za naslednje generacije.

Trajnostni razvoj je tako osrednji element naše vizije prihodnosti. Želimo aktivno spodbujati preobrazbo v trajnostno gospodarstvo in družbo, pomagati varovati ter obnavljati naravo, prispevati k močnim skupnostim in krepiti zaupanje naših deležnikov.

Naš načrt trajnostnih ciljev 2030+ določa naše dolgoročne ambicije v treh razsežnostih: regenerativni planet, uspešne skupnosti in zaupanja vreden partner ter je povezan z našo veliko željo doseči "preobrazbeni učinek za dobrobit generacij".

Sylvie Nicol

   

Na prihodnost smo dobro pripravljeni: Trajnostni razvoj je globoko zasidran v naši poslovni strategiji in živ v našem namenu. To je temelj za nadaljevanje naše trajnostne preobrazbe!

Trajnostni razvoj v Sloveniji

Močna zavezanost družbe Henkel v Sloveniji

Kot globalno podjetje je Henkel v Sloveniji zavezan k vodilnemu položaju na področju trajnostnega razvoja.
Vsakodnevno se ne glede na svoje poslovne aktivnosti osredotočamo na ohranjanje ravnovesja med gospodarsko uspešnostjo, varstvom okolja in družbeno odgovornostjo. Na lokalni ravni izvajamo globalno strategijo trajnostnega razvoja v vseh dejavnostih družbe vzdolž celotne vrednostne verige – od proizvodnje do sodelovanja s strankami ter podpore lokalnim dobrodelnim organizacijam in vključevanja zaposlenih.

Henkel Sustainability Manifesto (1) - Thumbnail

Manifest trajnostnega razvoja družbe Henkel

Živimo in delamo v času nenehnih sprememb. Naše poslanstvo reševanja okoljskih, družbenih in političnih izzivov še nikoli ni bilo jasnejše.

We need to drive Spodbujati moramo preobrazbeni učinek za dobrobit generacij.

Regenerativni planet

Naš poslovni model želimo preobraziti v smeri zaščite okolja. Da bi dosegli ta ambiciozen načrt, nameravamo preoblikovati naše procese, izdelke in rabo surovin za učinkovitost virov ter podnebno nevtralno prihodnost. Osredotočeni smo na ukrepe za blažitev podnebnih sprememb, funkcionalno krožno gospodarstvo ter varovanje narave in biotske raznovrstnosti.

Uspešne skupnosti

Naredimo vse, kar je v naši moči, da bi ljudem pomagali do boljšega življenja. Naša družbena odgovornost je spodbujanje pravičnosti, krepitev raznolikosti in spoštovanje človekovih pravic. Svojim zaposlenim nudimo priložnosti za vseživljenjsko učenje ter privlačno in zdravo delovno okolje. Zavzemamo se za družbeni napredek in dostop do izobraževanja po vsem svetu ter nudimo pomoč v izrednih razmerah.

Zaupanja vreden partner

Ljudem bomo pomagali živeti bolje. Naša družbena odgovornost je spodbujanje enakih možnosti, krepitev raznolikosti in spoštovanje človekovih pravic. Svojim zaposlenim nudimo priložnosti za vseživljenjsko učenje ter privlačno in zdravo delovno okolje. Zavzemamo se za družbeni napredek in dostop do izobraževanja po vsem svetu ter nudimo pomoč v izrednih razmerah.

Naši dosežki v letu 2022

Naša strategija trajnostnega razvoja se osredotoča na uresničevanje ciljev s konkretnimi ukrepi in projekti za doseganje praktičnega napredka. V nadaljevanju so navedeni izbrani dosežki v letu 2022:

Sodelovanje in partnerstva

Korporativno zaveza

The Power of Sustainability (1) - Thumbnail
There is no Plan(et) B - Thumbnail