• Slovenija | Spremeni spletno mesto
  • Stik
  • Dodaj k Moja zbirka
  • Deli

Trajnostni razvoj

Kot vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja želimo kot prvi ustvariti nove trajnostne rešitve, hkrati pa še naprej oblikovati poslovno odgovornost in povečati gospodarsko uspešnost. Ta ambicija združuje vse dejavnosti naše družbe – po celotni vrednostni verigi.

Korporativno državljanstvo

Trajnostni razvoj v Sloveniji

Močna zavezanost družbe Henkel v Sloveniji

Kot globalno podjetje je Henkel v Sloveniji zavezan k vodilnemu položaju na področju trajnostnega razvoja.

Strategija

Naša strategija trajnostnega razvoja

Želimo potrojiti vrednosti, ki jo ustvarimo s poslovnimi dejavnostmi in ob tem zmanjšati porabo naravnih virov – to je naš cilj za leto 2030.

Korporativno državljanstvo

Korporativno državljanstvo

Socialna angažiranost oziroma korporativno državljanstvo je bila vedno neločljivi del naše odgovornosti, ki jo imamo kot družba.

Zavezanost družbe Henkel, da postanemo vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja je globoko vpeta v naše vrednote. Korporativna kultura že desetletja temelji na ohranjanju ravnovesja med gospodarsko uspešnostjo, varstvom okolja in družbeno odgovornostjo. Ta filozofija velja za vse poslovne enote in funkcije ter skoraj 53.000 zaposlenih po vsem svetu, ki so pri svojem vsakdanjem delu sprejeli načela trajnostnega razvoja ter razmišljajo in delujejo skladno z njimi.

Trajnostni razvoj v Sloveniji

Močna zavezanost družbe Henkel v Sloveniji

Kot globalno podjetje je Henkel v Sloveniji zavezan k vodilnemu položaju na področju trajnostnega razvoja.
Vsakodnevno se ne glede na svoje poslovne aktivnosti osredotočamo na ohranjanje ravnovesja med gospodarsko uspešnostjo, varstvom okolja in družbeno odgovornostjo. Na lokalni ravni izvajamo globalno strategijo trajnostnega razvoja v vseh dejavnostih družbe vzdolž celotne vrednostne verige – od proizvodnje do sodelovanja s strankami ter podpore lokalnim dobrodelnim organizacijam in vključevanja zaposlenih.

Naša strategija trajnostnega razvoja: Doseči več z manj

Da bi vodilni položaj ohranili tudi v prihodnosti, smo razvili dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja in si do leto 2030 zastavili neposreden, a ambiciozen cilj: Vsi izdelki in procesi družbe Henkel bodo dosegli trikratno učinkovitost glede na današnje stanje.

Ta cilj se osredotoča na enega od osrednjih izzivov, s katerimi se bomo soočali v prihodnosti – prekinitev odvisnosti rasti od porabe virov. Namesto tega želimo za stranke in potrošnike, skupnosti, v katerih poslujemo, in za naše podjetje povečati vrednost ter hkrati zmanjšati svoj okoljski odtis. Doseči več z manj – to je bistvo naše strategije trajnostnega razvoja in s tem povezanih aktivnosti.