Partnerji in dobavitelji

Intenzivno sodelovanje s partnerji in dobavitelji v vrednostni verigi je konkurenčna prednost Henkla.

Razvoj inovativnih izdelkov in promocija trajnostnega razvoja sta pomembna gradnika naše strategije – pri obeh so v ospredju poslovni partnerji in dobavitelji. Pri iskanju in razvijanju idej pa ne smemo ostati samo znotraj lastnih okvirov, temveč se moramo ozreti preko meja. Prav zato nenehno iščemo možnosti za sklepanje strateških partnerstev z različnimi ciljnimi skupinami.

Henkel trenutno sodeluje z dobavitelji in pogodbenimi partnerji iz približno 130 držav. Več kot 70 odstotkov naše nabave je vezano na države, ki so članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), vendar pa povečujemo tudi nabavo iz drugih držav, ki niso članice OECD. Ne glede na to, od kod prihajajo naši dobavitelji ali poslovni partnerji – naše zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji, so enake po vsem svetu. Od njih pričakujemo, da ravnajo v skladu s kodeksom obnašanja in svojimi etičnimi načeli ter vrednotami, ki so skladne z našimi. Posledično morajo takšne zahteve izpolnjevati dobavitelji v vseh državah (npr. strategija trajnostnega razvoja).

Partnerji

Iščemo možnosti za sklepanje različnih strateških partnerstev z izbranimi poslovnimi partnerji, z namenom povečati inovativnost. Sklepanje takšnih strateških partnerstev ustvarja dodatne možnosti za nadaljnjo rast.

Pomembna komponenta strategije razvojno-raziskovalnega dela (R&D) je koncept t. i. odprte inovacije. Pri tem poskušamo v največji možni meri izkoristiti našo globalno razvojno-raziskovalno mrežo (R&D), zelo pomembno pa je tudi sodelovanje z zunanjimi partnerji, kot so univerze, raziskovalni inštituti, dobavitelji in stranke, ki so vključeni v razvoj številnih naših izdelkov – z vključevanjem naših strank, kar ustvarja nove ideje in usmeritev, poleg tega pa spodbuja tudi razvojno-raziskovalno delo.


Dobavitelji

Z našimi dobavitelji tesno sodelujemo, da bi tako izpolnili visoke standarde glede kakovosti, učinkovitosti, odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Naša globalna služba za nabavo zagotavlja našim strankam najvišjo kakovost in stroškovno učinkovitost, s tem pa tudi visokokakovostne izdelke. Dolgoročna poslovna partnerstva sklepamo z izbranimi dobavitelji, pri katerih smo zaznali velik potencial pri inovativnosti, optimiranju proizvodnih stroškov in logističnih procesov.