VZVODI ZA SPREMEMBE

Trajnost je osrednji element naše vizije prihodnosti. Želimo aktivno spodbujati preobrazbo v trajnostno gospodarstvo in družbo, pomagati pri varovanju in obnovi narave, prispevati k močnim skupnostim ter krepiti zaupanje naših deležnikov. 


Zavedamo se, da lahko svoje ambicije po preobrazbeni spremembi dosežemo le s sistemskim razmišljanjem in sodelovanjem s svojimi partnerji vzdolž vrednostne verige ter širše. V našem Načrtu trajnostnih ciljev 2030+ smo opredelili, kako želimo doseči napredek v naši vrednostni verigi z opredelitvijo treh osrednjih vzvodov, ki nam bodo pomagali doseči in povečati napredek, ki ga potrebujemo: