Korporativna kultura

Naš poslovni namen je "trajnostno ustvarjanje vrednosti", ki povezuje vse zaposlene pri Henklu.

Želimo ustvariti vrednost – za naše stranke in potrošnike, naše time in sodelavce, za naše delničarje ter družbo in okolje, v katerem smo prisotni s poslovno dejavnostjo. Zaposleni pri Henklu uresničujejo te cilje s predanostjo, ponosom in navdušenjem.

Naša korporativna kultura in naš namen delovanja, vizija, poslanstvo in vrednote združujejo raznolik delovni tim ter zagotavljajo jasno določene okvire in smernice za poslovno delovanje. Pravila obnašanja smo opredelili v seriji pravilnikov, ki na vseh poslovnih področjih in v kulturnem okolju, v katerem smo prisotni s svojo dejavnostjo, predstavljajo temeljno osnovo za obnašanje in ravnanje naših sodelavcev.

Namen poslovnega delovanja

Ustvariti trajnostno vrednost.

Želimo ustvariti vrednost – za naše stranke in potrošnike, naše time in sodelavce, za naše delničarje ter družbo in okolje, v katerem smo prisotni s poslovno dejavnostjo.

Vizija

Vodilno podjetje z inovacijami, blagovnimi znamkami in tehnologijami

Poslovna enota Lepila in Tehnologije je vodilni ponudnik na trgu lepil, ki ponuja edinstveno široko paleto različnih tehnologij za globalne trge in industrijo.

V segmentu maloprodaje za potrošnike prav tako zavzemamo številne vodilne položaje na mnogih svetovnih trgih in kategorijah.

Za nas pomeni biti ''vodilen'' več kot samo številka ena v smislu tržnega deleža ali velikosti. Močni položaji na atraktivnih svetovnih trgih so pomembni, vendar je potrebno veliko več, če želimo biti ''vodilno podjetje z inovacijami, blagovnimi znamkami in tehnologijami.''

V prvi vrsti je za uresničitev tega cilja potrebno, da smo vodilni pri ustvarjanju vrednosti. To zahteva hitro odzivnost oziroma agilnost na spremenljivih trgih ter sposobnost hitrega odziva na spremenjene zahteve potrošnikov in kupcev, obenem pa je potrebna tudi agilnost pri inovacijah, kakovosti, storitvah in trajnostnem razvoju. 

Poslanstvo

Naše stranke in potrošniki po vsem svetu nas cenijo kot zanesljivega partnerja z vodilnimi tržnimi položaji na vseh pomembnih svetovnih trgih in kategorijah, odlikuje pa nas predani tim sodelavcev s skupnimi vrednotami.

Vrednote

Vrednote nas vodijo pri delovanju, sprejemanju odločitev in pri obnašanju. Vsakodnevno sprejmemo številne odločitve v zelo nepredvidljivem tržnem okolju. Kot podjetje smo zelo raznoliki: prihajamo iz različnih kultur, imamo različne izkušnje, delujemo na zelo različnih trgih in panogah. Prav zato so jasno opredeljene vrednote, ki so enake za vse zaposlene pri Henklu in ki jih vsi zaposleni delijo, razumejo in živijo v skladu z njimi, zelo pomembne za naš uspeh v prihodnosti.

  • Stranke in potrošniki
  • Zaposleni
  • Finančni uspeh
  • Trajnostni razvoj
  • Družinsko podjetje

Stranke in potrošnike postavljamo v središče prizadevanj.

Odzivamo se na pričakovanja strank in potrošnikov, ki jih presegamo, tako da kupcem zagotavljamo najvišjo vrednost, najboljšo kakovost, storitve in vodilne inovacije ter blagovne znamke in tehnologije, ki ustvarijo trajnostno vrednost.

Stranke in potrošnike cenimo in jih postavljamo v središče naših prizadevanj. Za zagotavljanje najboljših visokokakovostnih izdelkov in vodilnih inovacij ter najvišje kakovosti in odličnih storitev moramo razumeti stranke in potrošnike ter njihove potrebe boljše kot naša konkurenca. Če nam bo to uspelo, bomo na vseh pomembnih svetovnih trgih in v vseh kategorijah še naprej spodbujali dobičkonosno rast z vodilnimi položaji na trgu.

Zaposlene cenimo, jih postavljamo pred izzive in nagrajujemo za njihovo delo.

Smo globalni tim, ki ga povezujejo močne vrednote. Drug z drugim ravnamo spoštljivo in dostojanstveno, razvijamo svoje sposobnosti in spodbujamo raznolikost v vseh relevantnih dimenzijah. Naše delovanje je prežeto z osebno odgovornostjo in integriteto, naša dejanja služijo za dober zgled.

Pri Henklu lahko vsak zaposleni ustvari pomemben prispevek k skupnemu uspehu. Spodbujamo raznolikost sodelavcev v vseh pomembnih dimenzijah. Njihove izkušnje, znanje in kreativnost so temelj naše konkurenčne prednosti. Sodelavce cenimo, jih postavljamo pred izzive in jih spodbujamo pri doseganju odličnosti in ustvarjanju trajnostne vrednosti. Vsak zaposleni s svojim delovanjem služi za dober zgled, prevzema odgovornost za svoj osebni razvoj in deluje z integriteto ter v skladu z najvišjimi standardi.

Prizadevamo si dosegati odlične in trajne finančne rezultate.

Smo uspešno naravnano podjetje, ki želi ustvariti trajnostno vrednost, ob doseganju odličnih finančnih rezultatov in zagotavljanju visokega letnega donosa kapitalskih naložb za delničarje.

Dosledno zasledujemo strateške prioritete, da bi izpolnili finančne cilje in zagotovili, da bo Henkel uspešen tudi dolgoročno. Odlični finančni rezultati, rast dobička in trajnostno ustvarjanje vrednosti nam omogočajo, da bomo v prihodnosti delovali še bolj fleksibilno. To ne bo prednost samo za delničarje, temveč tudi za sodelavce in okolje, v katerem smo prisotni s svojo dejavnostjo.

Zavezani smo k trajnostnemu razvoju.

S svojim delovanjem želimo ustvariti trajnostne vrednote – skupaj s sodelavci, partnerji in ciljnimi skupinami. Prevzemamo odgovornost za varnost in zdravje sodelavcev, strank in potrošnikov ter za varstvo okolja kot tudi kakovost življenja v skupnostih, kjer delujemo.

Henkel si prizadeva vzpostaviti ravnotežje med zahtevami družbe, odgovornostjo za okolje in dobičkom. Naša močna predanost trajnostnemu razvoju je bila od nekdaj pomemben dejavnik uspešnega razvoja. Vse aspekte trajnostno naravnanega ravnanja obravnavamo z dolgoročnim in podjetniškim pristopom. Pri tem ne želimo delovati zgolj v skladu z obstoječimi standardi, temveč postavljati tudi nove.

Prihodnost ustvarjamo z močno podjetniško kulturo, ki temelji na tradiciji družinskega podjetja.

Ponosni smo na tradicijo družinskega podjetja s ciljem ustvariti trajnostno vrednost. Zasledujemo dolgoročno vizijo za podjetje, ki jo vodijo naše vrednote. Skupaj s solidno finančno osnovo ustvarjamo močne temelje za uspešno prihodnost.

Vse od ustanovitve podjetja leta 1876 je družina Henkel tesno povezana s podjetjem, kar nam omogoča poslovanje z dolgoročno perspektivo. Skupne vrednote in medsebojno zaupanje nas povezujejo pri uresničevanju skupnega cilja: ustvariti trajnostno vrednost za prihodnje generacije.