Korporativna kultura

Henkel Purpose - Thumbnail

Naš smoter izraža to, kar nas v Henklu povezuje: Pioneers at heart for the good of generations. Naša Ekipa je s več kot 50.000 sodelavci po vsem svetu zelo raznolika, s svojimi izdelki, storitvami in rešitvami pa si vsak dan prizadevamo obogatiti in izboljšati življenja. Naš namen je zgrajen iz naših korenin in nosi dolgoletno zapuščino inovacij, odgovornosti in trajnostnega razvoja. Naše skupne vrednote in vodstvene zaveze vsak dan vodijo naše odločitve ter ukrepe.

Naš smoter

Corporate Culture Visual

Vse se je začelo s sanjami. Pred 145 leti je Fritz Henkel, podjetnik in pogumni pionir po srcu, spremenil vsakdan ljudi. Ustvaril je zapuščino skrbnosti: za svoje zaposlene, družbo in okolje. Veliko preden je koncept sploh obstajal, je trajnostni razvoj postavil na prvo mesto.

Ime Henkel danes še vedno nosi te vrednote. Zaradi našega občutka enotnosti smo ustvarili več kot 50.000 raznolikih skupnosti, ki jim stranke in potrošniki zaupajo. Skupaj z našimi izdelki, storitvami in rešitvami vsak dan obogatimo in izboljšamo življenje milijard ljudi po svetu. Naš pozitivni vpliv pa je lahko še večji.  

Gradili bomo na svojem pionirskem duhu, znanju in virih, da bomo oblikovali smotrno prihodnost naslednjih generacij. Z našimi inovacijami in tehnologijo ustvarjamo vrednost za stranke in potrošnike, prinašamo uspeh našim skupinam in smo sila dobrega na svetu.

Naše vrednote

Vrednote nas vodijo pri delovanju, sprejemanju odločitev in pri obnašanju. Vsakodnevno sprejmemo številne odločitve v zelo nepredvidljivem tržnem okolju. Kot podjetje smo zelo raznoliki: prihajamo iz različnih kultur, imamo različne izkušnje, delujemo na zelo različnih trgih in panogah. Prav zato so jasno opredeljene vrednote, ki so enake za vse zaposlene pri Henklu in ki jih vsi zaposleni delijo, razumejo in živijo v skladu z njimi, zelo pomembne za naš uspeh v prihodnosti.