Our Henkel employees are ready to make an impact.

Drznemo si narediti spremembo.

Če se sprašujete, zakaj bi izbrali družbo Henkel, je odgovor preprost: zaradi našega drznega duha. Po srcu smo pionirji in delamo za dobrobit prihodnjih generacij. Skupaj si prizadevamo, da s svojimi izdelki, storitvami in rešitvami spreminjamo življenja milijard ljudi po vsem svetu. Spoznajte nekaj izmed svojih prihodnjih sodelavcev in ugotovite, zakaj je družba Henkel za njih nekaj edinstvenega.

#1 Pri družbi Henkel lahko naredite spremembo.

Družba Henkel ima bogato podjetniško dediščino. Zato da se nenehno izboljšujemo, naši zaposleni stremijo k spremembam in delujejo kot podjetniki ter prinašajo sveže ideje, pospešujejo našo digitalno preobrazbo ter preoblikujejo trge, izdelke in storitve.

Kolaž Henklovih delovnih mest. Slike tehnologije, digitalne preobrazbe in svežih idej.

Digitalno preobrazbo spodbujamo od znotraj in od zunaj.
Naš cilj je, da nenehno razvijamo svoji temeljni dejavnosti: proizvodnjo izdelkov in tehnologije družbe Henkel. Naš nenehno povezan svet spreminja nakupovalne navade in potrebe potrošnikov. Od ponudbe posameznih izdelkov se pomikamo k ponudbi celostnih storitev, ki so potrošnikom v preprosti obliki na voljo prek digitalnih naprav.


Vsem svojim delovnim timom omogočamo dostop do digitalnih znanj.
Naša pobuda za digitalno nadgradnjo več kot 50.000 Henklovim zaposlenim nudi po meri ukrojeno izobraževanje, ki ustreza njihovemu delovnemu mestu. Spremembe ne nastanejo čez noč – so del procesa, ki zahteva svoj čas. Menimo, da so posameznikom prilagojena usposabljanja odlična možnost za nenehno učenje in rast. Družba Henkel z digitalno nadgradnjo postavlja svoj standard digitalnega znanja v celotnem podjetju. Podjetje lahko preoblikujemo le, če v izobraževanje vključimo vsakega vodjo, člana tima in pripravnika, ki dela za nas.
 

why-henkel-collage-hao-desktop-Spoznajte Haa, vodjo oddelka za razvoj naše mobilne aplikacije: »Ste že slišali za inovacijsko središče Henkel dx? Z razvojem tega središča je Henkel pokazal svojo inovativno miselnost. Kot vodji razvojnega oddelka v Berlinu mi je všeč, da lahko nekaj ustvarimo tako rekoč iz nič. Da sem lahko del digitalne preobrazbe podjetja in gradim digitalno platformo, je zame čudovita izkušnja in nekaj, kar najbolj cenim pri svojem delu v družbi Henkel.«

Svoj podjetniški duh negujemo tako, da raziskujemo nove tehnologije, preizkušamo nove poslovne modele in vzpostavljamo svoj lastni digitalni ekosistem.
S Henkel dx vstopamo v novo dobo, saj pri reševanju najzahtevnejših poslovnih izzivov združujemo strokovnjake s področij digitalne tehnologije, upravljanja poslovnih procesov in informacijske tehnologije. Naša inovacijska središča se zgledujejo po trendih, kot so platformna ekonomija, usmerjenost k potrošnikom in strankam, storitvenost, ki temelji na uporabniški izkušnji, ter model »vitko, hitro in preprosto« (Lean-Fast-Simple).

Sodelujemo pri inovacijah.
Startup podjetja vključujemo v poslovanje družbe Henkel, da bi spodbudili razvoj prelomnih tehnologij. Verjamemo, da se najboljše rešitve porodijo, ko za drzne ideje priskrbimo prava sredstva. Henkel Tech Ventures je vzpostavil široko mrežo, ki išče potenciale na vseh področjih proizvodne industrije.

Z našimi inkubacijskimi skupinami prodiramo v svet inovacij.
Da bi pospešili razvoj inovacij in novih poslovnih modelov, sta naša poslovna enota Consumer Brands oblikovali interna središča za razvoj idej in inkubacijske skupine – ti možganski trusti agilne pristope k delu združujejo z obsegom in znanjem globalnega podjetja.
 

why-henkel-collage-esther-desktop-Spoznajte Esther, ustanovno članico in vodjo enote Fritz Beauty Lab: »Odkar sem začela delati v Henklu, sem imela v podjetju veliko raznolikih delovnih zadolžitev. Leta 2020 sem ustanovila Fritz Beauty Lab, ki je del korporativne strukture družbe Henkel, vendar deluje kot startup in je zato agilen ter hiter. Moje delo mi omogoča, da se posvečam svojim strastem in se tako samouresničujem.«

Why Henkel - Video - Thumbnail

#2 Pri Henklu sodelujemo kot ekipa.

V družbi Henkel se zavedamo, da naš globalni tim s približno 48.000 zaposlenimi, ki izhajajo iz različnih okolij in imajo raznolike izkušnje, spretnosti, znanja ter pristope k ustvarjalnosti, predstavlja temelj našega uspeha.

Kolaž Henklovega delovnega okolja. Naši zaposleni v Henklu vedno igrajo v ekipi.

Verjamemo, da vodja lahko postane vsak.
Ne glede na to, ali ste vodja tima ali ne, lahko uvedete spremembe in izboljšate sodelovanje, uporabite svojo inovacijsko moč, ustvarite lastne rezultate in izboljšate odnose z ljudmi okoli vas ter tako postavite trdne temelje za podjetniško kulturo v družbi Henkel. Svoje zaposlene spodbujamo, da razmišljajo o vrednotah družbe Henkel in jih upoštevajo pri svojem vedenju ter delovanju. Želimo, da se s pomočjo odzivov sodelavcev učijo in razvijajo. Na vseh nas v družbi Henkel je, da uresničujemo svoje štiri vodstvene zaveze. 

1. Delujemo kot podjetniki
Drznemo si oblikovati vznemirljive poslovne priložnosti. Zavezani smo k spodbujanju inovacij in vsakodnevnih izboljšav. Spodbujamo kulturo pravočasnega in jasnega odločanja.

2. Sodelujemo kot močni timi
Vedno delujemo kot en tim v najboljšem interesu družbe Henkel. Naše sodelovanje temelji na zaupanju in transparentnosti. Cenimo raznolikost, radovednost in odprtost.

3. Razvoj sodelavcev s strastjo
Prevzemamo odgovornost za izgradnjo in razvoj najboljšega možnega tima. Svojim zaposlenim postavljamo izzive in prepoznamo njihov potencial. Podajamo in sprejemamo povratne informacije ter se nenehno učimo.

4. Smo odgovorni za rezultate svojega dela
Ustvarjamo najboljše rešitve za svoje stranke. Prevzemamo odgovornost za doseganje ambicioznih ciljev. Vedno izpolnimo svoje obljube in zaveze.

 

why-henkel-collage-kerstin-desktop-Spoznajte Kerstin, vodjo tehničnega oddelka za Evropo: »Kako postati ženska voditeljica in s tem navdihniti druge? Zaposlite se pri družbi Henkel. V moji vodstveni vlogi direktorice oddelka za inovativno embalažo v enoti Lepila in tehnologije sem spoznala, da sodelovanje in podjetniški duh prinašata velike inovacije. Moj uspeh ne vliva moči samo meni, temveč daje zalet tudi drugim ženskam. Henklove vodstvene zaveze jemljem zelo resno in podpiram svoj tim, da postanejo kos svojim nalogam.«

Raznolikost, pravičnost in vključevanje so globoko zasidrane v vrednote našega podjetja.
Za družbo Henkel so raznolikost, pravičnost in vključevanje več kot zgolj lepe fraze in nekaj, s čimer bi se hvalili pred drugimi. Za nas so raznolikost, pravičnost in vključenost poslovna nuja, ki je vpeta v našo poslovno strategijo ter vrednote podjetja. Naši zaposleni imajo raznolike spolne identitete in pripadajo različnim generacijam. So različno spolno in versko usmerjeni ter izhajajo iz različnih etničnih in kulturnih okolij. V podjetje prinašajo razgibano paleto spretnosti in sposobnosti ter osebnostnih dimenzij. Stremimo k razvoju kulturne pripadnosti in si prizadevamo za enakost med zaposlenimi, da lahko v celoti sprostimo energijo svoje raznolikosti. Iz tega razloga svoje zaposlene nenehno spodbujamo, da spoštujejo raznolikosti drugih, jih ozaveščamo in tako vzpostavljamo okolje, ki pozdravlja in sprejema razlike med posamezniki. Preberite več o pristopu in pobudah za raznolikost ter vključenost družbe Henkel: Raznolikost in vključenost (henkel.com).

Oblikovali smo nov koncept pametnega dela.
Upoštevamo potrebo svojih zaposlenih, da si ustvarijo fleksibilnejši delovnik ter izboljšajo ravnotežje med svojim poklicnim in zasebnim življenjem. S kombinacijo dela v podjetju in dela od doma ter visoko prilagodljivostjo posameznikovim potrebam postavljamo temelje za produktivno delovno okolje prihodnosti. Čeprav imamo v svojem podjetju nekaj delovnih mest, ki zahtevajo nenehno prisotnost v podjetju, nekateri izmed naših zaposlenih pa delajo izključno od doma, lahko na veliko položajih preklapljate med tema oblikama dela. Menimo, da lahko na takih položajih naši zaposleni tudi do 40 % svojega dela opravijo doma. Lahko pa od doma delajo tudi en teden v mesecu. Prisotnost na delovnem mestu ostaja ključnega pomena za kulturo našega podjetja – omogoča sodelovanje, inovacijo, izmenjavo znanja in ustvarja občutek pripadnost ter skupnosti, ki prežemata duh družbe Henkel. Še naprej bomo nadgrajevali svoje delovno okolje, pisarne in zgradbe ter jih tako pripravili za delo v prihodnosti.

Verjamemo, da moramo vsakemu zaposlenemu omogočiti, da se udejstvuje tako v poklicnem kot zasebnem življenju.
Bistven del dobrega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem je, da staršem zagotovimo več svobode in jim omogočimo, da delajo od doma ali drugje, ne samo v pisarni. Pri tem infrastruktura odigra pomembno vlogo. Na svojem sedežu v Nemčiji svojim zaposlenim za njihove otroke nudimo vrtčevsko varstvo. V drugih državah nudimo varstvo ali pa svojim zaposlenim lajšamo skrb za otroke in jim v ta namen zagotovimo druge oblike storitev.

Izvedite več

#3 Pri družbi Henkel si lahko ustvarite lastno kariero.

Radi vidimo, da naši zaposleni rastejo na osebnem in strokovnem področju. Ponujamo vam veliko priložnosti za učenje, izmenjavo mnenj in usmerjanje ter pridobivanje raznolikih in mednarodnih izkušenj. Menimo, da bomo s spreminjajočimi se perspektivami veliko uspešnejši, kot če bi delovali in rasli brez sodelovanja z drugimi. V večnacionalnem podjetju, kot je Henkel, je vaš naslednji korak na poklicni poti vedno pravilno usmerjen. 

Kolaž Henklovega delovnega okolja. Pri Henklu lahko oblikujete svojo kariero.

Ponujamo mednarodne priložnosti.
Henkel vam pomaga razširiti obzorja, saj je naš globalni tim s pomočjo zaposlenih z mednarodnimi izkušnjami uspešen in navdihujoč. V podjetju s toliko različnimi priložnostmi, kot je družba Henkel, vaša poklicna pot ne bo nikoli monotona. Preizkusite se z delom na različnih položajih in lokacijah ter delajte v drugih državah. Visokostorilnim zaposlenim bo blizu naš pristop »trikrat dva«: V svoji karieri lahko delajo na vsaj dveh delovnih mestih, v dveh različnih državah in v dveh različnih poslovnih enotah.

Zanašamo se na njihovo storilnost. In jo nagradimo.
Sestavni del kulture našega podjetja je, da nagrajujemo storilnost in motiviramo ter spodbujamo svoje zaposlene. Verjamemo v zastavljanje ambicioznih ciljev ter nagrajujemo močno in vrhunsko storilnost. Poleg tega ponujamo lokalno konkurenčne in privlačne ugodnosti za svoje zaposlene.

Zaposlene podpiramo, da svoje sposobnosti razvijejo do največje možne mere.
Želite napredovati in razširiti svoje znanje in sposobnosti? To vam omogoča naše učno središče Henkel Learning Hub! V učnem središču lahko dostopate do 8.000 učilnic in digitalnih učnih virov o različnih temah ter razširite svoje strokovno obzorje. Naš cilj je, da svoje zaposlene usposobimo za delovanje v prihodnosti tako, da jim z učenjem pomagamo pridobivati ključne spretnosti za izkoristek njihovega potenciala.

Verjamemo v moč izmenjave mnenj, ki pripomore k vašemu razvoju. Naša kultura izmenjave mnenj vam bo omogočila, da svojim sodelavcem in nadrejenim kadar koli podate ter od njih sprejmete povratno informacijo. Da bi vam pri tem pomagali, smo v podjetju razvili orodje za podajanje mnenj, ki vam celo omogoča, da svojim sodelavcem pošiljate priznanja za dobro opravljeno delo ter jim tako pokažete, da jih cenite in spoštujete.

Ustvarjamo priložnosti za zgodnjo rast na vaši poklicni poti.
Naš globalni program organizacijskega uglaševanja »BE PART« vam omogoča, da hitro usvojite delo v Henklu. Z digitalno vsebino in delom v živo program BE PART zaposlenim nudi podporo in jim pomaga razumeti način dela v podjetju Henkel ter jim tako omogoči, da se hitro vključijo v delovni proces. V času vaših razburljivih prvih 6 mesecev dela z nami vam bomo zagotovili vse pomembne informacije.

Močno verjamemo v zgodnje prevzemanje odgovornosti. Zato vas bomo že zgodaj vključili v projekte, ki vam bodo v izziv in skozi katere se boste učili, ustvarjali ter razvijali svoje sposobnosti.

 

Vedno smo v pogonu in iščemo nove odlične ideje.
Kot smo navedli v svoji prvi vodstveni zavezi, delujemo kot podjetniki. To pomeni, da morajo naši zaposleni predvidevati prihajajoče trende in potrebe naših strank hitreje, kot jih lahko naznanja trg. Biti morajo proaktivni in se posvetiti iskanju novih idej. Vedno se trudimo, da kar najhitreje preizkusimo nove ideje. Nato jih implementiramo ali pa opustimo. Vabimo vas, da se nam pridružite pri krepitvi našega poslovnega modela in nam poleg ponudbe izdelkov pomagate razviti poprodajne ter nove storitve in storitve, ki temeljijo na uporabniški izkušnji. Naša enota Consumer Brands je ustvarila aplikacijo Choicify, ki strankam s pomočjo umetne inteligence svetuje pri izbiri barv. S storitvijo Persil Service smo na trg za pralna sredstva in čistila uvedli mobilno storitev čiščenja tekstilij. Naša poslovna enota Adhesive Technologies z inovacijami omogoča izdelavo papirnatih slamic, ki so lahko dlje časa obstojne v tekočini.

Ustvarjamo priložnosti za zgodnjo rast na vaši poklicni poti.
Negujemo talente, saj nudimo različne programe za študente in diplomante, ki jim omogočajo, da prek vodenja in mentorstva raziščejo svoje sposobnosti, strasti in ideje. Močno spodbujamo zgodnji prevzem odgovornosti in zato ustvarjamo programe, ki mladim zaposlenim nudijo izzive ter jim omogočajo, da se učijo, ustvarjajo in razvijajo svoj potencial. Ne glede na to, v katerem timu in na katerem delovnem ali poslovnem področju delujejo, svoje zaposlene spodbujamo k sodelovanju – pa naj bodo pripravniki ali vodje mednarodnih oddelkov. V družbi Henkel verjamemo, da je to tisto, na čemer temeljijo delovna mesta prihodnosti.

 

why-henkel-collage-nicolas-desktop-Spoznajte Nicolasa, vodjo regionalne nabave: »V Henklu sem začel delati kot pripravnik v Braziliji in se preselil v Nemčijo šest let pozneje. Moji nadzorniki in mentorji so mi pomagali razvijati in oblikovati mojo kariero. Že zgodaj sem nosil veliko odgovornost in podjetju sem hvaležen za nešteto priložnosti. V mojem najljubšem projektu sem zmanjšal naš globalni ogljični odtis, ko sem standardne pogodbe o oskrbi z energenti spremenil v zelene. Ta družba je nenehno en korak pred drugimi. Tako kot jaz.«

#4 V družbi Henkel vam nudimo več kot le zaposlitev.

Kot vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja želimo biti med prvimi, ki z novimi rešitvami podpirajo trajnostni razvoj, obenem pa želimo še vedno razvijati svojo odgovornost pri finančnih poslih in povečati svojo gospodarsko uspešnost. Ta ambicija prežema vse dejavnosti – skozi celotno vrednostno verigo.

Kolaž Henklovega okolja in prevzete odgovornosti. Naši zaposleni v Henklu opravljajo več kot samo dela.

Zavezani smo k vodstvu na področju trajnosti.
Trajnostne vrednote želimo ohranjati pri vsem, kar počnemo, vključno z našim sodelovanjem z zaposlenimi, partnerji in deležniki. Odgovorno ravnamo z varnostjo in zdravjem svojih zaposlenih, strank in potrošnikov ter se zavzemamo za zaščito okolja in kakovosti življenja skupnosti, v katerih delujemo.

Prispevamo k varovanju podnebja, uporabljamo obnovljive vire energije ter zmanjšujemo svojo porabo energije in količino emisij.
Dolgoročna vizija družbe Henkel je, da postanemo podnebju prijazno podjetje in s tem vplivamo na druga podjetja ter tako prispevamo k zaščiti podnebja. Zato da postanemo podnebju prijazno podjetje, želimo v primerjavi z izhodiščnim letom 2010 do leta 2030 v svojih proizvodnih enotah za 50 odstotkov znižati porabo energije in za 75 odstotkov zmanjšati svoj ogljični odtis. Prav tako želimo, da do leta 2030 vse naše proizvodne enote uporabljajo energijo, pridobljeno izključno iz obnovljivih virov.

Z razvojem pametnejše embalaže dosegamo napredek v krožnem gospodarstvu.
Naše poslanstvo je, da v proizvodnji embalaže začnemo uporabljati materiale iz trajnostnih virov in s pametnim oblikovanjem sklenemo trajnostni krog. Naš cilj je oblikovati embalažo, ki bo narejena iz najbolj trajnostnih materialov, pri čemer bomo čim bolj omejili količino embalaže. Pri tem pa ne bomo razočarali svojih strank, ki od nas pričakujejo le najboljše. Do leta 2025 želimo v svojih izdelkih za 50 odstotkov zmanjšati vsebnost neobdelane plastike iz fosilnih virov. To bomo dosegli tako, da bomo povečali delež reciklirane plastike na več kot 30 odstotkov, zmanjšali prostornino plastike in uporabljali vse večje količine biološke plastike.

Zavzemamo se za krepitev svojega pozitivnega vpliva na skupnosti.
Dejavno želimo prispevati k socialnemu napredku in spodbujanju ljudi. Za leto 2025 smo si zadali cilj, da prispevamo k izboljšanju življenjskih pogojev 20 milijonov ljudi po vsem svetu. Za spodbujanje družbenega napredka sodelujemo z neprofitnimi organizacijami. Smo na primer partnerji razvojne organizacije Solidaridad, ki se posveča usposabljanju in izobraževanju malih kmetovalcev ter jim s tem izboljšuje možnosti za preživetje. Organizacija s spodbujanjem uporabe metod ekološkega kmetovanja tudi varuje naravno okolje.
 

why-henkel-collage-eduardo-desktop-Spoznajte Eduarda, vodjo mednarodnega oddelka za embalažo: »V življenju mi je bilo vedno pomembno, da nisem le opravljal svoje službe, ampak sem lahko drugim na tak ali drugačen način pomagal izboljšati življenje. V družbi Henkel sem našel prostor, kjer lahko razvijam sposobnosti na svojem področju, uživam pri delu in prispevam k trajnostnemu razvoju. Sem vodja oddelka za embalažo in moja naloga je zmanjšati porabo plastike. Zame je to več kot le zaposlitev.«

Svoje poslanstvo za družbeno odgovornost izvajamo na štirih področjih.

1. Prostovoljstvo v podjetju: Del naše korporativne angažiranosti je, da svoje zaposlene in upokojence spodbujamo k prostovoljnim dejavnostim na področju izobraževanja, socialnega dela, zdravja, kulture in ekologije. Spodbujamo jih tudi, da se vključijo v skupine prostovoljcev in pomagajo ustvariti boljšo prihodnost.

2. Socialna partnerstva: Vstopamo v socialna partnerstva in podpiramo dejavnosti v skupnostih, kjer delujemo, ter tako podpiramo izobraževalne dejavnosti, ki jih vodijo naše poslovne enote in enote za korporativno državljanstvo.

3. Pomoč v nujnih primerih: Družba Henkel se ob naravnih nesrečah hitro in nebirokratsko odziva ter zagotavlja pomoč povsod, kjer je to potrebno.

Ustvarili smo dva temelja.
Od leta 1958 Fundacija dr. Josta Henkla spodbuja akademsko raznolikost in podpira ambiciozne mlade študente na fleksibilen, edinstven in mednaroden način. Januarja 2011 je Henkel ustanovil Fundacijo Fritza Henkla, ki je naša krovna organizacija za razvoj dejavnosti na področju družbenega udejstvovanja. Izkazuje našo dolgoletno zavezanost k družbi, ki presega neposredne poslovne interese.

 

why-henkel-collage-isabella-desktop-Spoznajte Isabello, regionalno vodjo oddelka za raznolikost in vključevanje za Latinsko Ameriko: »V družbi Henkel delam kot vodja oddelka za raznolikost in vključevanje, družbeno udejstvovanje podjetja pa me vedno navdihuje. Pridružila sem se enemu od projektov MIT v Ugandi, kjer sem kot prostovoljka delala v sirotišnici. Iniciativo je ustanovil eden izmed mojih sodelavcev pri Henklu. Na podlagi projekta smo pomagali več kot 1.000 ljudem v Ugandi ter jim zagotovili izobrazbo, zdravstveno oskrbo, delovna mesta in varnost. S tem, ko se pridružim takim projektom, lahko izstopim iz službenega okolja in naredim spremembo drugod po svetu.«

Odkrijte prednosti zaposlitve v družbi Henkel

Learn more about your future at Henkel

Obrazi različnih Henklovih zaposlenih. Gledajo samozavestno in se nasmehnejo.

Upajmo si pustiti pečat skupaj.

Kariera pri nas pomeni rast v živahni in raznoliki kulturi zaupanja in pripadnosti ter uresničevanje vaših idej.
Si upate pustiti pečat? Pogovorimo se