• Slovenija | Spremeni spletno mesto
  • Stik
  • Dodaj k Moja zbirka
  • Deli

Strategija

Svojo prihodnost načrtujemo z jasno zastavljeno dolgoročno strategijo, ki temelji na naših ciljih, viziji, poslanstvu in vrednotah.

Do leta 2020 in pozneje želimo ustvariti trajnostno dobičkonosno rast. Da bi dosegli ta cilj, želimo biti še bolj usmerjeni v svoje stranke, še bolj inovativni, agilni in digitalni. Poleg tega želimo spodbujati trajnostni razvoj v vseh poslovnih enotah, da bi tako okrepili vodilni položaj v prihodnosti.

Naše strateške prioritete

  • Spodbujati rast
  • Spodbujanje digitalizacije
  • Povečati agilnost
  • Povečati rast

Želimo ciljno usmerjeno investirati v rast, zato bomo uvedli nove pristope za optimiranje oziroma prerazporeditev virov, večji poudarek bo na upravljanju čistega dobička ter izboljšanju učinkovitosti struktur in sistemov pa tudi na nadaljnji izgradnji verige dobave. Te iniciative bodo prispevale k dodatnemu izboljšanju dobičkonosnosti in obenem omogočile, da bomo lahko do leta 2020 in pozneje še več investirali v razvoj.

Močna povezanost s kupci in strankami

Henkel želi okrepiti močno povezanost s strankami in potrošniki ter s še bolj tesnim partnerskim sodelovanjem s svojimi glavnimi strankami dodatno spodbuditi rast. Z glavnimi strankami v treh poslovnih programih želimo doseči hitrejšo rast v primerjavi s trgom. To je odločilni korak k še večji usmerjenosti in osredotočenosti našega podjetja v potrebe in želje naših kupcev. V ta namen bomo za stranke in potrošnike izvajali podrobne ''Načrte sodelovanja'', v kar bodo vključeni vsi nivoji v podjetju. Obenem želi Henkel s po meri ukrojenimi izdelki, storitvami in inovacijami v še večji meri izpolniti potrebe in zahteve specifičnih ciljnih skupin in s tem izkoristiti dodatne potenciale za večjo rast.

Vodilne blagovne znamke in tehnologije

Henkel želi še naprej krepiti vodilne blagovne znamke in tehnologije ter povečati prodajo svojih globalnih kot tudi lokalnih vodilnih blagovnih znamk. Delež desetih največjih blagovnih znamk bi se naj do leta 2020 povečal na 75 odstotkov od skupne prodaje. V ta namen želi Henkel ciljno usmerjeno investirati v svoje glavne blagovne znamke in z razvojem novih tehnologij ter po meri ukrojenih izdelkov in storitev ustvariti konkurenčne prednosti v različnih segmentih industrije.

Prepričljive inovacije in storitve

Rast želimo spodbujati tudi s prepričljivimi inovacijami in storitvami. To bo Henklu omogočilo, da bo lahko v močnem konkurenčnem okolju še bolj izstopal in se s svojimi edinstvenimi izdelki in storitvami – tako v segmentu potrošnikov kot tudi na področju industrije – razvil od ''ponudnika izdelkov'' do ''ponudnika rešitev''. Do leta 2020 želi Henkel ustvariti inovacije z dodano vrednostjo in še dodatno povečati tržni delež svojih glavnih inovativnih izdelkov. Da bi spodbudili inovacije in ustvarili priložnosti za sodelovanje s potrošniki, Henkel načrtuje nove inovacijske centre za poslovni program Lepila in Tehnologije v Düsseldorfu in Šanghaju. Na ta način želimo zgraditi še bolj intenzivno sodelovanje s strankami. Obenem želi Henkel v vseh treh poslovnih programih izboljšati ponudbo storitev in poslovnih modelov. Za industrijske in poslovne stranke te med drugim vključujejo svetovalne storitve in tehnično svetovanje, v segmentu poslovanja s potrošniki pa je v ospredju ponudba digitalnih storitev, kot so na primer spletna platforma za rezervacijo termina pri frizerju, naročniški moduli ali aplikacije za samodejna ponovna naročila.

Novi viri za pospeševanje rasti

Henkel bo strateški poudarek na pospeševanju rasti obstoječe osnovne poslovne dejavnosti dopolnil z vključevanjem novih potencialnih gonilnikov rasti – na primer z vstopom na nova tržišča, da bi tako pridobili področja na zrelih trgih in trgih v razvoju, ki doslej niso bila vključena. S ciljno usmerjenimi poslovnimi prevzemi bo Henkel dopolnil svoj portfelj, okrepil položaj na atraktivnih trgih in kategorijah ter razširil dodane kategorije. Poleg tega Henkel želi oblikovati sklad tveganega kapitala z denarnimi sredstvi v višini do 150 milijonov evrov, da bi lahko investirali v startup podjetja z digitalno ali tehnološko ekspertizo. Poleg organske rasti bodo bistveni sestavni del Henklove strategije tudi poslovni prevzemi, s čimer želimo dodatno okrepiti portfelj.

Spodbujanje digitalizacije nam bo pomagalo pri uspešnem razvoju kot tudi pri krepitvi poslovnih odnosov s kupci in strankami, pri optimiranju delovnih procesov in transformaciji celotnega podjetja. Do leta 2020 bomo implementiral številne aktivnosti, da bi s tem dodatno spodbudil svoje digitalno poslovanje, okrepili Henklovo verigo dobave (načrtovanje, nabava, proizvodnja, dobava – industrija 4.0) in digitalizirali procese znotraj podjetja.

Spodbujanje digitalnega poslovanja

Za spodbujanje digitalnega poslovanja bo Henkel digitaliziral interakcijo s svojimi potrošniki, strankami, poslovnimi partnerji in dobavitelji v celotni verigi dobave tako v segmentu maloprodaje kot tudi v industriji. "Digitalno dosežena" prodaja naj bi se do leta 2020 podvojila in bi tako znašala več kot 4 milijarde evrov. Henkel bo na primer v segmentu poslovanja s potrošniki večji poudarek namenil oglaševanju z "uporabo vseh kanalov", ki povezujejo spletno oglaševanje in tradicionalno trgovino, poleg tega tudi razvoju novih digitalnih platform in spodbujal večjo uporabo digitalnih medijev.

Digitalizacija verige dobave (četrta industrijska revolucija)

Henkel bo v prihodnosti povečal svoje aktivnosti tudi v segmentu industrija 4.0 – da bi okrepil načrtovanje, nabavo, proizvodnjo in dobavo izdelkov in rešitev. Digitalizacija integrirane verige dobave bo prispevala k temu, da bo nivo storitev za stranke kakovostnejši, da se bodo lahko bolje izkoristile kapacitete posameznih Henklovih proizvodnih lokacij ter da se bodo lahko izboljšali proizvodni in logistični procesi, to pa bo vplivalo tudi na trajnostni odtis.

Digitalna transformacija (e-Transform)

Uspešna digitalizacija bo v največji meri odvisna od sodelavcev in njihovih sposobnosti v smislu transformacije celotne organizacije. V ta namen je treba okrepiti filozofijo v smislu ''test and learn''. Za spodbujanje te digitalne spremembe bo Henkel razširil svoje specifične programe strokovnega usposabljanja in razvoja sodelavcev. Poleg tega bo Henkel imenoval odgovornega menedžerja za digitalizacijo, ki bo pristojen za vse resorje podjetja.

Povečanje agilnosti podjetja v izredno spremenljivem in dinamičnem poslovnem okolju bo odločilni dejavnik uspešnosti za nadaljnji razvoj Henkla v prihodnosti. Prvi pogoj za to so motivirani in angažirani timi sodelavcev, hitrejše vključevanje na trg kot tudi učinkoviti in poenostavljeni procesi poslovanja (fleksibilni in optimirani modeli poslovanja – Smart Simplicity).

Motivirani in angažirani timi

Da bi ustvarili bolj agilno organizacijo z motiviranimi in angažiranimi timi, bo Henkel krepil podjetniško naravnanost svojih zaposlenih kot tudi odprtost do konstantnih sprememb, prilagodljivost in več pristojnosti pri individualnem sprejemanju odločitev. Vse to bo podprto z močno storilnostno naravnano kulturo pri Henklu, ki temelji na odprtem povratnem mnenju ter priznanju in nagradi za odlične rezultate.

Pospešeno uvajanje na trge

V okviru iniciative za pospešeno uvajanje na trg Henkel načrtuje skrajšanje časa za uvajanje inovacij na trgu, in sicer na podlagi še boljšega uresničevanja potreb strank in potrošnikov. Tako si poslovna programa Pralna sredstva in čistila ter Beauty Care prizadevata skrajšati čas za uvajanje novih izdelkov na trge za 30 odstotkov. Obenem želi Henkel pospešiti vstop in preboj na nove trge.

Fleksibilni in optimirani modeli poslovanja (Smart Simplicity)

Henkel bo večjo agilnost dosegel tudi z iniciativo Smart Simplicity, ki s fleksibilnimi in optimiranimi modeli poslovanja zagotavlja optimizacijo delovnih postopkov in procesov.

Povečanje rasti na zrelih trgih in na trgih v razvoju bo ključna strateška prioriteta. Da bi izpolnili ta cilj, se bomo osredotočili na številne iniciative, z namenom dodatno okrepiti povezanost s kupci in strankami kot tudi vodilne blagovne znamke in tehnologije, razvijati prepričljive inovacije in storitve ter ustvariti nove vire za pospeševanje rasti.

Optimirana raba virov

Optimirana raba virov omogoča bolj učinkovito upravljanje stroškov in obenem zagotavlja globalno transparentnost z jasno določenimi stroškovnimi kategorijami in z izboljšanim modelom prerazporeditve virov.

Upravljanje čistega dobička

Upravljanje čistega dobička bo prispevalo k večji učinkovitosti Henklovih promocijskih aktivnosti. Poleg optimalne uporabe ekskluzivnih tržnih raziskav o obnašanju in navadah kupcev bo poudarek na nadgradnji kategorij in razvoju novih kategorij skupaj s partnerji v maloprodaji.

Visokoučinkovite strukture

Henkel si bo prav tako še naprej prizadeval, da bi v svojih treh poslovnih enotah dodatno okrepil strukture in tako zagotovil njihovo visoko učinkovitost, na primer z večjim vključevanjem skupnih storitvenih centrov, ki zagotavljajo standardiziran in digitaliziran pristop obvladovanja številnih delovnih procesov. Poleg tega želimo dodatno optimirati in konsolidirati mrežo proizvodnih in skladiščnih lokacij v svetovnem merilu.

Ena globalna veriga dobave

Po uspešnem začetku v Evropi ter po vzpostavitvi lastnih centrov v Evropi in Aziji bo Henkel integrirano globalno verigo dobave uvedel tudi v drugih regijah.