STRATEŠKI OKVIR

Pri Henklu oblikujemo svojo prihodnost, ki jo vodi dolgoročni strateški okvir, ki temelji na našem smotru in naših vrednotah.

Ta okvir nam bo pomagal doseči močne rezultate v novem desetletju z jasnim poudarkom na namenski rasti. To pomeni ustvariti vrhunsko vrednost za kupce in potrošnike, da bi prerasli naše trge in okrepili vodstvo v trajnosti ter omogočili našim zaposlenim, da profesionalno in osebno rastejo s svojim delom v Henklu.

Glavni elementi našega strateškega okvira so zmagovalni portfelj, konkurenčna prednost na področju inovacij, trajnosti in digitalnih tehnologij ter operacijski modeli, pripravljeni na prihodnost, podprti z močnim temeljem kulture sodelovanja in kre pitvijo ljudi.

Shaping our Future - Thumbnail

OSVOJITI 2020
NAMENSKA RAST

Dosledno oblikujemo zmagovalni portfelj

Naš cilj je pospešiti vplivne inovacije, podprte s povečanimi naložbami. To bo vključevalo izboljšan inovacijski pristop, na primer s povečanjem uporabe digitalnih orodij in podatkov za hitrejši in boljši vpogled. Medtem ko bomo odločanje po vsej organizaciji potiskali še bližje trgu in nadalje izkoriščali potencial odprtih inovacij ter množičnega ustvarjanja idej, bomo prav tako prilagodili agilne pristope in še naprej vlagali v inkubatorje ter inovacijske centre. To bo omogočilo razvoj učinkovitih inovacij v obeh poslovnih enotah. Inovacije in blagovne znamke bodo podprte z doslednimi naložbami v osnovne kategorije in regije. Henkel je zato znova močno povečal naložbe v rast v oglaševanju, digitalni tehnologiji in IT-ju.

Pospešite vplivih inovacij s povečanimi naložbami

Naš cilj je pospešiti vplivne inovacije, podprte s povečanimi naložbami. To bo vključevalo izboljšan inovacijski pristop, na primer s povečanjem uporabe digitalnih orodij in podatkov za hitrejši in boljši vpogled. Medtem ko bomo odločanje po vsej organizaciji potiskali še bližje trgu in nadalje izkoriščali potencial odprtih inovacij ter množičnega ustvarjanja idej, bomo prav tako prilagodili agilne pristope in še naprej vlagali v inkubatorje ter inovacijske centre. To bo omogočilo razvoj učinkovitih inovacij v obeh poslovnih enotah. Inovacije in blagovne znamke bodo podprte z doslednimi naložbami v osnovne kategorije in regije. Henkel je zato znova močno povečal naložbe v rast v oglaševanju, digitalni tehnologiji in IT-ju.

Povečanje trajnosti na podlagi močnih dosežkov z ambicioznimi cilji

Na podlagi močnih dosežkov in nadaljnjega napredka pri doseganju naših ciljev za leto 2020 in pozneje želimo pospešiti trajnost kot konkurenčni diferencial. Naslednje mejnike smo opredelili na tri ključne teme, ki so zelo pomembne za potrošnike, kupce, poslovne partnerje in družbo na splošno: na poti do podnebne pozitivnosti do leta 2030 načrtujemo zmanjšanje ogljičnega odtisa naše proizvodnje za 65 odstotkov in skupaj z našimi potrošniki, kupci in dobavitelji do leta 2025 prihraniti 100 milijonov ton COv primerjavi z letom 2010. Prav tako želimo do leta 2030 pridobiti 100 odstotkov električne energije iz obnovljivih virov. Pri prizadevanju za krožno gospodarstvo in nič plastičnih odpadkov v okolju smo določili ambiciozne cilje embalaže za leto 2025: 100 odstotkov Henklove embalaže bo mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti1 in v naši embalaži za potrošniške izdelke želimo za 50 odstotkov zmanjšati fosilno folijo na osnovi fosilnih izdelkov. Prav tako želimo povečati svoj pozitiven družbeni vpliv na skupnosti – s pomočjo stoodstotno odgovornih virov, z približno 48.000 angažiranimi zaposlenimi in s pomočjo izboljšanja 30 milijonov življenj na globalni ravni do leta 2030. Trajnost bo trdno zasidrana v vseh dejavnostih. Z uveljavitvijo trajnosti kot osrednjega stebra naših inovacijskih strategij bodo poslovna področja pospešila svoj portfelj izdelkov s posebnim poudarkom na trajnostnih rešitvah embalaže in nadaljnji uvedbi blagovnih znamk. Lepila in tehnologije bodo še naprej izkoristile svoj potencial s proizvodi in tehnologijami, ki postavljajo industrijske standarde.

Preoblikovati digitalni svet za pridobitev več vrednosti  za kupca in potrošnika

V prihodnosti želimo digitalnost spremeniti v ustvarjalca vrednosti za kupca in potrošnika. Želimo povečati angažiranje in digitalno prodajo v poslovnih enotah s širitvijo obstoječih in vzpostavitvijo novih digitalnih platform za neposredne odnose s potrošniki. Dokončna digitalizacija, osredotočena na stranke, v industrijskih podjetjih bo usmerjena v ustvarjanje novih poslov in nadaljnjo digitalizacijo izkušenj s strankami po vseh točkah dotika. Poleg tega bomo nadaljevali z integracijo podatkov od konca do konca. To lahko podjetju na primer omogoči ustvarjanje inovativnih in prilagojenih rešitev. Investirali bomo tudi v digitalno nadarjene, zlasti podatkovne strokovnjake in inženirje  z globokim strokovnim znanjem tehnološke industrije. In končno želimo omogočiti digitalno poslovno osredotočenost in učinkovitost. Popolnoma bomo reorganizirali svojo digitalno postavitev in vzpostavili novo digitalno strukturo, imenovano „Digitalno poslovanje.“ Konec leta 2019 smo imenovali novega glavnega direktorja za digitalne in informacijske tehnologije (CDIO). Digitalne in IT ekipe v Henklu bodo zdaj združene pod vodstvom CDIO, ki bo neposredno poročal generalnemu direktorju koncerna Henkel.

Henkelov novi "Digitalni posel" je zasnovan na dveh stebrih: najprej "Poslovna tehnologija", ki je sredstvo za povečanje učinkovitosti v vrednostni verigi z nenehnim optimiranjem poslovnih procesov in IT sistemov. Drugi steber je "Henkel Digital", nova namenska enota za tržno usmerjeno inkubacijo in inovacije. Pod to streho načrtujemo vzpostavitev digitalnih vozlišč za inovacije v Berlinu, Silicon Valley (regija v Kaliforniji) in Aziji.


1 Z izjemo izdelkov lepil, pri katerih ostanki le tega lahko negativno vplivajo na recikliranje ali onesnažijo tokove recikliranja.

Preoblikujemo operacijske modele, da bodo vitki, hitri in preprosti

Naše modele delovanja v celotnem podjetju spreminjamo tako, da so vitki, hitri in enostavni ter da nenehno izboljšujemo konkurenčnost naših procesov in struktur. Prizadevamo si, da bi okrepili svoja prizadevanja za omogočanje novih poslovnih modelov, povečali bližino kupcev in potrošnikov s hitrejšim odločanjem in nenehno povečevali učinkovitost.

Okrepiti kulturo sodelovanja z opolnimočenostjo ljudi

Močna kultura, skupne vrednote in jasen okvir za sodelovanje kot ena ekipa so ključnega pomena za prihodnji uspeh družbe Henkel. Kot prvi korak smo v letu 2019 vsem zaposlenim po vsem svetu predstavili nove vodstvene zaveze. V središču nameravamo pospešiti to kulturno pot s temi obveznostmi in spodbujati kulturo sodelovanja in opolnomočenja, izboljšati znanje naših zaposlenih in omogočiti našim ljudem da rastejo in se razvijajo.