STRATEGIJA

Two people sitting on a red sofa and working together on a laptop

Naša strategija trajnostnega razvoja je neposreden odraz zavezanosti našega podjetja k »namenski rasti«. Zavezani smo preobrazbenim spremembam z ustvarjanjem večje vrednosti za naše deležnike, uspešnim razvojem našega poslovanja in trajnostnim delovanjem v korist sedanjih in prihodnjih generacij.

Preobrazbeni učinek za dobrobit generacij

V družbi Henkel vidimo trajnostni razvoj kot nenehno prizadevanje za napredek na trenutnih področjih in nenehno učenje o novih vprašanjih, ki temeljijo na znanstvenih spoznanjih. Podnebne spremembe so eden največjih izzivov, s katerimi se danes sooča človeštvo na svetovni ravni, in zahtevajo nujno ter ambiciozno ukrepanje. Za sedanje in prihodnje generacije sta ključnega pomena tudi zaščita ter obnova sistemov, ki vzdržujejo življenjske pogoje, kot so gozdovi, voda in biotska raznovrstnost. Hkrati opažamo, da se globalna revščina in družbena neenakost povečujeta, kar ogroža človekove pravice in temelje družbenega sožitja. Pri tem ugotavljamo, da podjetja, kot je Henkel, igrajo pomembno vlogo pri soočanju s temi izzivi in uvajanju korenitih sprememb.

Odgovornost do ljudi, planeta in družbe

Naš korporativni namen opredeljuje skupno točko, ki nas združuje v družbi Henkel: »Pioneers at heart for the good of generations« (Pionirji po srcu za dobrobit generacij). S pionirskim duhom, znanjem, izdelki in tehnologijami želimo vsak dan obogatiti ter izboljšati kakovost življenja ljudi in oblikovati namensko prihodnost za naslednje generacije. Poslovne prakse, usmerjene v trajnostni razvoj, so že desetletja bistven del kulture našega podjetja in so tudi osrednji element naše vizije prihodnosti. Trajnost je skupaj z inovacijami in digitalizacijo jedro naše korporativne strategije – načrta namenske rasti.

Gradili bomo na naših posebnih prednostih, kot so inovativnost naših poslovnih enot, obsežno znanje naših zaposlenih ter različne stične točke naših izdelkov in tehnologij s strankami ter potrošniki. Pri ustvarjanju temeljitih sprememb nameravamo sodelovati z drugimi.

Leta 2022 smo objavili novi načrt trajnostnih ciljev 2030+, ki ga povezujemo z veliko željo po doseganju "preobrazbenega učinka v dobrobit generacij". Ta ukrep vključuje tri razsežnosti ESG v našo vizijo trajnosti, opredelili pa smo tudi ključna področja, na katera se osredotočamo:

Načrt ciljev za trajnostni razvoj 2030+

Naša strategija trajnostnega razvoja se osredotoča na uresničevanje ciljev s konkretnimi ukrepi in projekti za doseganje praktičnega napredka. Načrt ciljev za trajnostni razvoj 2030+ določa naše dolgoročne ambicije v treh razsežnostih: Regenerativni planet, Uspešne skupnosti in Zaupanja vreden partner. Načrt je povezan z našo veliko željo, da dosežemo "preobrazbeni učinek za dobrobit generacij".

Ključni cilji 2030+

Naš načrt trajnostnih ciljev 2030+ določa naše dolgoročne ambicije v treh razsežnostih: regenerativni planet, uspešne skupnosti in zaupanja vreden partner.

Naši ključni vzvodi za spremembe

Zavedamo se, da lahko svojo željo po preobrazbenih spremembah dosežemo le s sistemskim razmišljanjem in sodelovanjem z našimi partnerji v vrednostni verigi ter širše. Zato smo opredelili tri osrednje vzvode, ki nam bodo pomagali doseči in povečati napredek, ki ga potrebujemo:

  • Izdelki in tehnologije so srce našega dela. Za naše stranke in potrošnike ustvarjamo večjo vrednost z nenehnimi inovacijami, da bi ponudili boljšo učinkovitost, obenem pa zmanjšali naš okoljski odtis.
  • Ljudje so osrednja točka našega poslovanja in naših dejavnosti v zvezi s trajnostnim razvojem. Naši zaposleni s svojim sodelovanjem prispevajo k trajnostnemu razvoju. Naši dobavitelji, delničarji, stranke in potrošniki ter naši sosedje imajo pomembno vlogo pri skupnem doseganju velikih sprememb.
  • Partnerstva imajo odločilno vlogo pri izvajanju in spodbujanju trajnostnega razvoja. S sodelovanjem z našimi partnerji vzdolž vrednostne verige, pa tudi s strokovnjaki, univerzami, civilno družbo in drugimi podjetji delimo znanje ter spodbujamo sistemske rešitve.