Moja zbirka

Trajnostni razvoj

Naša zaveza k vodilnemu položaju na področju trajnostnega razvoja je zasidrana v korporativnih vrednotah. Želimo ustvariti večjo vrednost za potrošnike in stranke, za skupnosti, v katerih delujemo, in za podjetje, obenem pa želimo zmanjšati okoljski odtis.

Strategija trajnostnega razvoja do leta 2030: Doseči več z manj

 • Naš dolgoročni cilj do leta 2030 je potrojiti vrednost, ki jo ustvarimo s poslovnimi operacijami v primerjavi z okoljskim odtisom izdelkov in storitev. Ta cilj smo poimenovali ''Faktor 3''.
 • Leta 2016 je Henkel oblikoval tri ključne gonilne dejavnike za prihodnja leta: želimo okrepiti svoje temelje, spodbuditi angažiranost zaposlenih in povečati vpliv.

Srednjeročni cilji 2016–2020

 • Do leta 2020 želi podjetje zmanjšati emisije CO2 in druge emisije na svojih proizvodnih lokacijah ter zmanjšati porabo vode in količine odpadkov do 30 % na tono izdelka (v primerjavi z letom 2010). Varnost pri delu želimo izboljšati za 40 %, prodajo pa za 22 % na tono izdelka. 
 • Izpolnitev teh ciljev bi pomenila skupno izboljšanje učinkovitosti za 75 % do leta 2020 (v primerjavi z letom 2010).


Šest ključnih področij

Svoje dejavnosti smo osredotočili na šest ključnih področij, ki odražajo glavne izzive trajnostnega razvoja in so povezana z našimi delovnimi operacijami.

Tri področja opisujejo, kako želimo doseči večjo vrednost za stranke in potrošnike, zaposlene, zainteresirane strani in skupnosti, v katerih delujemo:

 • Družbeni napredek
 • Poslovna odličnost
 • Varnost in zdravje

Druga tri področja opisujejo, kako želimo zmanjšati okoljski odtis:

 • Energija in podnebje
 • Materiali in odpadki
 • Voda in odpadne vode

Ambasadorji trajnostnega razvoja in njihov doprinos

Želimo postaviti še bolj trdne temelje pri razumevanju pomena trajnostnega razvoja znotraj celotne organizacije. Zato smo v letu 2012 začeli izvajati program ambasadorjev trajnostnega razvoja.

 • Zaposlene izobražujemo, da drugim, na primer kolegom, potrošnikom ali dobaviteljem, predstavijo pomen trajnostnega razvoja. Henklove ambasadorje trajnostnega razvoja prav tako spodbujamo, da obiščejo osnovne šole in otroke izobražujejo o trajnostnem ravnanju v domačem okolju.
 • Naziv ambasador trajnostnega razvoja je pridobilo več kot 25.000 Henklovih zaposlenih v 79 državah. Do konca leta 2016 smo obiskali 84.000 šoloobveznih otrok v 47 državah.
 • Do leta 2020 želimo obiskati več kot 200.000 šoloobveznih otrok. Do konca 2017 želimo usposobiti vseh naših 50.000 zaposlenih za trajnostne ambasadorje.  

Videofilmi

2:35 Min.

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

25.2.2016

Ogledi:

Obvestila za medije

Sporočila za javnost in mape za novinarje

Storitve in center za nalaganje datotek

 Dubravka Rebernak
Dubravka Rebernak Henkel Maribor d.o.o. Henkel Slovenija d.o.o. Korporativne komunikacije

Dodatne informacije