6. feb. 2024  Maribor

Henkel Maribor s svojim trajnostnim projektom prispeva k zeleni tranziciji podjetja

Henkel Maribor, Henklova druga največja proizvodnja izdelkov za nego las v Evropi, nadaljuje z vlaganjem v trajnostni razvoj. Tokrat mu to uspe tako, da na strehe lastnih stavb postavlja sončne elektrarne. Cilj te naložbe je povečati proizvodnjo obnovljivih virov energije, to je sončne energije.

Naložbo sofinancirata Evropska unija - Kohezijski sklad in Republika Slovenija. Skupna vrednost projekta je 595.530 evrov, Evropska unija - Kohezijski sklad in Republika Slovenija pa projekt sofinancirata v višini 20 % investicije.

Zmogljivost sončne elektrarne je 738,45 kWh in pokriva 10 % letnih potreb družbe po električni energiji. Tako bo količina proizvedene energije enaka zmanjšanju izpustov CO2 za 196 ton na leto oziroma kar 8.900 na novo zasajenih dreves.

Henkel se ponaša z jasno trajnostno strategijo s konkretnimi cilji. Trajnost ima v Henklu dolgo tradicijo in zanjo zelo skrbimo. Strateški okvir za uresničevanje ambicij trajnostnega poslovanja vključuje več strateških usmeritev, v katere smo usmerjeni. Prizadevamo si za krožno gospodarstvo, podnebno nevtralno prihodnost in regeneracijo narave, kar bomo dosegli z razogljičenjem našega poslovanja in surovin, izboljšanjem krožnosti naših izdelkov, embalaže in tehnologij ter varovanjem in obnavljanjem biološke raznovrstnosti ob zagotavljanje odgovornega ravnanja z viri. Prav tako s svojim poslovanjem in blagovnimi znamkami aktivno prispevamo k ustvarjanju uspešne skupnosti. Poleg tega smo predani kakovosti in varnosti naših izdelkov, hkrati pa z integriteto zagotavljamo poslovni uspeh.