KROŽNI EKONOMIJI

circular-economy

Varuje izdelke, ki jih imamo radi, in zagotavlja informacije o tem, kako jih varno in odgovorno uporabljati, vendar pa mora embalaža postati del krožnega gospodarstva.

Spodbujanje krožnosti

Odpravljanje, zmanjševanje in – kjer to ni mogoče – recikliranje embalažnih materialov, zlasti za naše potrošniško blago, je najboljši način za zmanjšanje količine odpadkov in s tem povezanih negativnih vplivov na okolje. Naš cilj je zmanjšati količino embalažnega materiala, ki ga uporabljamo, na najnižjo možno raven – ne da bi pri tem ogrozili kakovost, zmogljivost ali varnost naših izdelkov – in potrošnikom zagotoviti vse informacije, ki jih potrebujejo za varno uporabo in pravilno odstranjevanje med odpadke. Z nekaj izjemami je danes naša embalaža razvita tako, da zagotavlja raven učinkovitosti, ki jo potrošniki pričakujejo, hkrati pa zmanjšuje porabo virov. Poleg tega je našo embalažo mogoče odložiti v obstoječe sisteme zbiranja in recikliranja.

Obenem je mogoče zmanjšati porabo virov, če se materiali čim dlje ohranijo v gospodarskih ciklih. Zato je naše poslanstvo vključevati materiale iz trajnostnih virov in oblikovati embalažo tako, da jo je mogoče ponovno uporabiti kot surovine za nove izdelke, s čimer se sklene krog materialov. Naši razvijalci embalaže tesno sodelujejo z dobavitelji, proizvajalci embalažnih materialov ter strokovnjaki za recikliranje in predelavo, da bi izpolnili zahteve funkcionalne embalaže.

V naši poslovni enoti Lepila in tehnologije se osredotočamo na inovativne rešitve, ki olajšujejo recikliranje, in na ločevanje materialov, da bi omogočili popravilo, ponovno uporabo in obnovo izdelkov ter delov izdelkov.

Henkel si prizadeva tudi za različne pristope za izvajanje recikliranja v sklenjenem krogu v lastnih proizvodnih procesih. Na tem področju poudarjamo ločeno zbiranje vseh tokov odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, na naših lokacijah.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Naša strategija pakiranja: Močna usmerjenost, visoko zastavljeni cilji

Pri Henklu se zavedamo svoje odgovornosti v zvezi z embalažo. Zavezani smo k spodbujanju trajnostnega razvoja ter uresničevanju te zaveze z naborom visoko zastavljenih ciljev. Naša strategija temelji na konceptu krožnega gospodarstva in se osredotoča na vključevanje materialov iz trajnostnih virov ter uporabo pametnega oblikovanja z namenom sklenitve kroga – v korist ljudi in planeta.

Naša strategija za spodbujanje krožnega gospodarstva na področju embalaže temelji na treh stebrih:

1. Pametno oblikovanje embalaže in zmanjšanje količine embalažnega materiala

Trajnostne embalažne rešitve so najboljši način za vzpostavitev učinkovitega in stroškovno uspešnega krožnega gospodarstva. Inovativno oblikovanje je bistvenega pomena pri zamenjavi primarnih surovin z recikliranimi ali obnovljivimi alternativami, kadar je to mogoče, kar omogoča uporabo bolj trajnostnega ali obnovljivega materiala. Naš cilj je, da bo do leta 2025 100 odstotkov Henklove embalaže imelo vse potrebne lastnosti za proces recikliranja ali za ponovno uporabo.

2. Uporaba materialov iz trajnostnih virov

Henkel si nenehno prizadeva za povečanje deleža reciklirane vsebine v svoji embalaži. Prizadevamo si tudi za uporabo embalaže, izdelane iz trajnostnih surovin. Najpogosteje uporabljena embalažna materiala iz obnovljivih surovin sta papir in karton. Naš cilj je, da 100 odstotkov papirja in kartona, ki ju uporabljamo v naši embalaži, pridobimo iz recikliranih surovin ali, kjer so potrebna primarna vlakna, iz certificiranih trajnostnih gozdnih virov.

3. Skupna sklenitev kroga

Sodelujemo z organizacijami iz celotne vrednostne verige embalaže, da bi dosegli napredek na področju infrastrukture za recikliranje. V okviru razširjene odgovornosti proizvajalca (EPR) si prizadevamo zagotoviti, da odpadne embalaže ne bo več mogoče odlagati brez nadzora. Da bi dosegli ta okoljski cilj, spodbujamo sisteme zbiranja in recikliranja, ki dokazljivo podpirajo infrastrukture, ki zagotavljajo merljive količine zbiranja in recikliranja. Henkel razvija in preizkuša nove logotipe za embalažo izdelkov, s katerimi spodbuja trajnostne nakupne navade in sporoča, kako pravilno reciklirati. Logotipi označujejo odstotek recikliranega materiala ali možnost recikliranja embalaže, nekateri pa pomagajo zagotoviti tudi pravilno recikliranje embalaže izdelka. Druga možnost za preprečevanje nastajanja odpadkov je ponovna uporaba embalaže.

Pregled naših ciljev za embalažo

 • 100 % Henklove embalaže je zasnovanih in razvitih tako, da bo ta do leta 2025 čim bolj primerna za recikliranje ali ponovno uporabo.*
 • Količino primarne plastike iz fosilnih virov v naših izdelkih želimo zmanjšati za 50 odstotkov do leta 2025. To bomo dosegli s povečanjem deleža reciklirane plastike na več kot 30 odstotkov, z zmanjšanjem količine primarne plastike.  
 • Želimo nenehno prispevati k temu, da se vsa odpadna embalaža ustrezno odstrani med odpadke in reciklira ter tako prepreči njen vstop v okolje. Vlagamo v inovativne rešitve in tehnologije, da bi spodbudili recikliranje v zaprtih zankah. Vlagamo v inovativne rešitve in tehnologije, ki podpirajo izboljšano infrastrukturo in obveščanje potrošnikov, da bi spodbudili proces recikliranja.

Izvzeti so izdelki, katerih sestavine ali ostanki lahko vplivajo na možnost recikliranja ali onesnažujejo tokove recikliranja.

Poleg tega si prizadevamo, da bi bilo 100 odstotkov papirnih vlaken v naši papirnati embalaži in kartonu izdelanih iz recikliranega materiala ali, kadar so potrebna primarna vlakna, iz svežih vlaken iz certificiranega trajnostnega gozdarstva. Prav tako nameravamo prenehati uporabljati polivinilklorid (PVC) in druge potencialno škodljive snovi, za katere obstaja sum, da škodujejo okolju in ogrožajo zdravje.

Naš prispevek h krožnosti industrijskih izdelkov

Naša poslovna enota Lepila in tehnologije omogoča ohranjanje visokokakovostnih materialov v obtoku in spreminjanje odpadkov v dragocene vire. Z združevanjem našega strokovnega znanja na področju materialov in inovativnih tehnologij zagotavljamo rešitve, ki imajo pomembno vlogo pri prehodu v krožno gospodarstvo in spodbujajo premislek o industrijskem oblikovanju ter proizvodnji.

Naš pristop k spodbujanju krožnega gospodarstva je osredotočen na:

 • Možnost recikliranja
 • Odlepljanje
 • Obnovljivi ogljik
 • Lepila na biološki osnovi

Zmanjšanje proizvodnih odpadkov

Prizadevamo si za spodbujanje krožnosti pri naših dejavnostih. Pri tem si prizadevamo zmanjšati količino odpadkov iz proizvodnje ter reciklirati, ponovno napolniti ali ponovno uporabiti proizvodne odpadke, ki jih ni mogoče preprečiti, in zmanjšati količino odpadkov, ki končajo na odlagališčih. Ta proces podpiramo s sistematičnim prepoznavanjem tokov odpadkov iz proizvodnje in ustvarjanjem novih krožnih sistemov, kjer je to mogoče. Osredotočamo se na povečanje recikliranja na naših lokacijah in tesno sodelujemo s partnerji v vrednostni verigi – dobavitelji, strankami ter podjetji za recikliranje in odlaganje odpadkov.

Naše pobude se osredotočajo na tri ključna področja:

 • zmanjšanje porabe materialov in nastajanja odpadkov,
 • ponovna uporaba materialov,
 • recikliranje materialov.

Partnerstva v vrednostni verigi: Skupaj smo močnejši

Naša prizadevanja za doseganje teh ciljev so se uresničila s tesnim sodelovanjem partnerjev iz različnih industrijskih panog za spodbujanje inovacij pri razvoju embalaže. 

 • New Plastics Economy: Sodelujemo pri iniciativi za predelavo plastike ''New Plastics Economy'', ki združuje zainteresirane strani z namenom ustvariti nov koncept prihodnosti plastike in spodbuditi krožno gospodarstvo.
 • Alliance to End Plastic Waste: Henkel tudi ustanovni član novega svetovnega združenja za odstranjevanje plastičnih odpadkov (Alliance to End Plastic Waste). Zavezništvo bo razvijalo ustrezne rešitve za upravljanje plastičnih odpadkov in njihovo zmanjšanje. Poleg tega si bo zavezništvo s spodbujanjem krožnega gospodarstva prizadevalo za rešitve na področju ponovne uporabe plastičnih odpadkov.
 • Forum recikliranja: s to pobudo želimo potrošnike ozavestiti o krožnem gospodarstvu. Forum vključuje več kot 40 članov, kot so trgovci na drobno, proizvajalci, podjetja za odvoz odpadkov, proizvajalci embalaže in politiki.
 • Evropski pakt o plastiki in Ameriški pakt o plastiki: Henkel se je kot eden izmed prvih podpisnikov pridružil paktoma o plastiki tako v ZDA kot v Evropi. Ta dva regionalna sporazuma spodbujata sodelovanje med oblastmi in podjetji za zagon krožnega gospodarstva, v katerem se plastika vedno znova ponovno uporablja.
 • CEFLEX: Henkel je tudi ustanovni član CEFLEX-a, konzorcija več kot 130 evropskih podjetij in organizacij, katerega cilj je ležja reciklaža prilagodljive embalaže – ta je običajno sestavljena iz več plasti folije, ki jo je pogosto težko ločiti.

Eden od naših partnerjev na poti do boljšega recikliranja odpadkov in vzpostavitve krožnega gospodarstva je socialno podjetje Plastic Bank. Henkel je s podjetjem Plastic Bank začel sodelovati leta 2017 z namenom zmanjšanja plastičnih odpadkov v okolju in ustvarjanja novih priložnosti za ljudi, ki živijo v revščini. Leta 2019 smo to partnerstvo podaljšali za nadaljnjih pet let, da bi podprli zavezanost podjetja Plastic Bank k vzpostavitvi in razvoju lokalne infrastrukture za recikliranje v Egiptu. Do leta 2023 je v okolici Kaira, ob reki Nil in na počitniških točkah ob Rdečem morju delovalo 24 zbirnih centrov.

Kaj sledi: Postati želimo še bolj trajnostno naravnani

Embalaža se nenehno spreminja, predvsem zaradi inovativnih novih modelov in spreminjajočih se pričakovanj potrošnikov. Ta stalna transformacija odpira zanimive priložnosti za zmanjšanje njenih negativnih vplivov. Henklovi strokovnjaki so zavezani k raziskovanju možnosti za oblikovanje bolj trajnostno naravnane embalaže – ki bi hkrati varovala izdelke, ki jih imamo radi, in obenem tudi naš planet.