INICIATIVE IN PARTNERSTVA

Ženska in moški se pogovarjata v pisarni

Pričakovanja glede družbene in okoljske odgovornosti se neprestano spreminjajo. Družbe se zaradi tega zanašajo na odprt dialog z javnostjo, dobavitelji, strankami in številnimi drugimi zainteresiranimi stranmi, zato da lahko zagotovijo rešitve za nekatere najpomembnejše izzive.

Če želite stvari dobro razumeti, morate pozorno prisluhniti. Zaradi tega želijo podjetja komunicirati z deležniki oziroma zainteresiranimi stranmi. Odprt pristop do izmenjave mnenj in spoznanj je ključen za razumevanje pričakovanj različnih interesnih skupin, ki se razvijajo skozi čas. Podjetja morajo pridobiti vpogled v skrbi in prioritete svojih interesnih skupin bodisi skozi ciljne skupine, raziskave mnenj ali na podlagi sodelovanja v javnih razpravah ter te ugotovitve upoštevati v svojih vsakodnevnih aktivnostih.

 

Razpravljajte, sodelujte, vključite se

Komunikacija z drugimi deležniki oziroma zainteresiranimi stranmi oblikuje našo filozofijo trajnostnega razvoja. Prepričani smo, da je odprt in stalen dialog z vsemi zainteresiranimi skupinami, ki se zanimajo za naše poslovanje, ključ do zagotovitve, da se ukvarjamo z najpomembnejšimi izzivi. Z neposrednim pogovorom, sodelovanjem v iniciativah s številnimi deležniki in s podporo platformam za vzpostavljanje dialoga želimo deliti svoje edinstveno znanje in zbrati spoznanja, nato pa vse, kar smo se naučili, vključiti v naše izdelke, storitve in poslovne dejavnosti. Želimo razumeti naše deležnike. Zato resnično pozorno poslušamo.

 

Dialog z našimi deležniki

Ključni element našega trajnostnega upravljanja sta razumevanje in prikaz družbenih zahtev, ki jih deležniki vseh vrst postavljajo našemu podjetju. To vključuje naše stranke, potrošnike, dobavitelje, poslovne partnerje, zaposlene, delničarje, vlagatelje, sosede in lokalne skupnosti, združenja in nevladne organizacije (NVO), akademske kroge ter politike in državne organe.

Da bi bolje razumeli pričakovanja in stališča naših deležnikov ter vzpostavili bolj ciljno usmerjen in v rešitve usmerjen dialog, uporabljamo posebne raziskave in stalno spremljamo mnenja na več ravneh: v neposrednem dialogu, v pobudah z več deležniki in prek platform za dialog. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami in mnenjskimi voditelji nam omogoča vpogled v globalne izzive ter zgodnje odzivanje na težave. Dialog z zainteresiranimi stranmi je ključni element naših pristopov k inovacijam in obvladovanju tveganj ter nam pomaga nenehno razvijati našo trajnostno strategijo in poročanje.

 

Dialog z deležniki je temelj trajnostne strategije

Z našimi deležniki se nenehno intenzivno pogovarjamo, da bi prepoznali njihova pričakovanja do nas in jih izpolnili.

Pri razvijanju naše trajnostne strategije še naprej izkoriščamo prednosti celovite ankete o deležnikih, ki smo jo izvedli leta 2021. Raziskava je potrdila pomen vključevanja trajnosti v vse naše dejavnosti za naše ciljne skupine in pokazala, da naši deležniki menijo, da je družba Henkel v dobrem položaju za reševanje trajnostnih vprašanj. Svojo trajnostno strategijo smo uvedli leta 2022 in jo še naprej razvijali v sodelovanju z mednarodnimi partnerji.

Tudi v letu 2023 smo sodelovali z različnimi zunanjimi partnerji na naših strateških področjih. V zvezi z naravnimi surovinami smo na primer izvedli analizo, da bi ugotovili naš vpliv, tveganja in odvisnosti v zvezi z biotsko raznovrstnostjo v naši celotni vrednostni verigi. Na socialnem področju so naši ukrepi vključevali oceno družbenega vpliva. Namen te ocene je bil združiti različne poglede iz držav, v katerih poslujemo, in naših družbenih dejavnosti, da bi sestavili celovito sliko.

 

Sodelovanje v vrednostni verigi in zunaj nje

Prepričani smo, da lahko trajnostne spremembe spodbujamo le z vzpostavitvijo trdnih partnerstev v celotni vrednostni verigi: od nakupa surovin in embalažnih materialov vse do našega podjetja, vključno s proizvodnjo, logistiko in uporabo naših izdelkov s strani potrošnikov, pa tudi s ponovno uporabo v krogih materialov.

Vsak lahko naredi razliko

Za večino potrošniških izdelkov velja, da se glavni del njihovega okoljskega odtisa ustvari med njihovo uporabo. Prav zato je spodbujanje odgovornega vedenja tako pomembno. Proizvajalci, trgovci na drobno in distributerji posledično sodelujejo pri razvijanju platform, ki potrošnike obveščajo o trajnostnih izdelkih in jih spodbujajo k odgovorni uporabi izdelkov.

Skupaj z našimi partnerji v maloprodaji potrošnikom želimo pokazati, kako lahko zmanjšajo svoj ogljični odtis, ne da bi zato morali zmanjšati kakovost življenja. Leta 2017 sta se Henkel in nemška veriga drogerij Rossmann v svoji kampanji osredotočila na digitalni kalkulator odtisa. Potrošniki odgovarjajo na preprosta vprašanja in tako izračunajo, koliko ogljika proizvedejo glede na to, kako se prehranjujejo, kje živijo ali kako preživljajo svoj prosti čas. Na koncu lahko svoje rezultate tudi primerjajo z nacionalnim povprečjem.

Vključevanje prihodnje generacije

Uvaja se vse več iniciativ, ki potrošnike spodbujajo k takojšnji spremembi njihovih navad. Pomembno pa je razmišljati tudi o prihodnjih generacijah. Zaradi tega postajajo vedno bolj priljubljene izobraževalne dejavnosti, ki spodbujajo trajnostno vedenje in ozaveščajo o izzivih, s katerimi se sooča naš planet. Tako na primer Henklova iniciativa Forscherwelt (Svet raziskovanja) spodbuja otroke, da odkrivajo svet znanosti, ki jim ga približa na zabaven in zanimiv način. Mednarodni program vključuje učne enote in gradivo za osnovne šole. Vsebine programa odražajo glavne teme področij raziskovanja pri Henklu, hkrati pa pozornost posvečajo tudi trajnostnemu razvoju.