Globalni izzivi in priložnosti

Onesnaževanje, rast prebivalstva, revščina: Naš planet se sooča z velikimi izzivi – inovativni izdelki in tehnologije lahko zagotovijo rešitev z izboljšanjem kakovosti življenja ob manjši porabi naravnih virov.

_K0A8914 (1)

Kakšno vlogo imajo svetovna podjetja?

Podjetja lahko močno vplivajo na ustvarjanje skupnih vrednot. Poleg izplačil in prispevkov, kot so plače in davki, podjetja prispevajo k spodbujanju gospodarskega in socialnega razvoja kot delodajalci, kupci in vlagatelji. Prav tako lahko pospešijo preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo z ustvarjanjem inovativnih tehnologij in izdelkov. Predstavljajte si, koliko virov bi lahko prihranili, če bi vsak izdelek v slehernem domu omogočal manjšo porabo energije ali vode. Ali si predstavljate zmanjšanje emisij CO2, če bi bila vsa vozila na planetu lažja in bi porabila manj goriva? Rešitve za učinkovito rabo virov lahko izboljšajo ravnovesje med ekonomskimi, ekološkimi in družbenimi potrebami ljudi in planeta – ter utirajo nove poti do trajnostno naravnane prihodnosti.

Skupaj z globalnimi vrednostnimi verigami

Podjetja sodelujejo z vladami in nevladnimi organizacijami z namenom zagotoviti podporo projektom, ki ljudem, povezanim z oskrbovalnimi verigami, omogočajo boljše možnosti za zaslužek – povsod po svetu. Tako na primer mednarodna razvojna organizacija Solidaridad sodeluje s podjetji, da bi podprla male kmete, ki pridelujejo oljne palme. To kmetom omogoča, da povečajo produktivnost ter izpolnijo pričakovanja glede varnosti in okoljske trajnosti. Tak pristop obenem zagotavlja stabilnost delovnih mest ter izboljša kakovost življenja delavcev in njihovih družin.

image9_eciRGBv2 (1)