• Slovenija | Spremeni spletno mesto
  • Stik
  • Dodaj k Moja zbirka
  • Deli

Podnebju prijazno

Emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov so razlog za podnebne spremembe in globalno segrevanje. Omejevanje teh emisij je eden največjih izzivov, s katerimi se je človeštvo kdajkoli soočilo.

Strankam in potrošnikom pomagamo pri zmanjševanju CO2 emisij

Da bi potrošnike spodbudili k pranju perila na okolju prijazen način, smo v Henklovem oddelku Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) razvili poseben logotip s sloganom ''Be sustainable – wash cold''. (Bodite trajnostni – za pranje uporabljajte hladno vodo). Logotip se nahaja na embalaži pralnega praška in potrošnike spodbuja k varčevanju energije pri pranju perila.

Poslovna enota Beauty Care je predstavila iniciativo ''BeSmarter'' (Bodite pametnejši). Sprva je bila iniciativa osredotočena na vodo kot vir, njen cilj pa je bil ozavestiti potrošnike o odgovorni rabi vode kot pomembnem viru. Uporaba hladnejše vode povzroča tudi manj CO2 emisij.

Henklov Bonderite Tectalis in dvofazni postopek našim strankam omogočata, da oblikujejo avtomobilske karoserije iz več kovin, ki združujejo jeklo in aluminij. Rešitve, ki jih ponujajo Henklova lepila in tehnologije za površinsko obdelavo, izdelovalcemavtomobilov omogočajo, da uporabljajo manj jekla in več aluminija. Lažje avtomobilske karoserije pomagajo izboljšati učinkovitost goriva in s tem zmanjšujejo CO2 emisije avtomobilov.


Velika razlika

Čeprav se ''Podnebju prijazni'' morda zdi le lepa fraza, je to pristop, ki lahko do leta 2050 prispeva k omejevanju podnebnih sprememb na samo dve stopinji. Za izpolnjevanje te zaveze si pri Henklu prizadevamo narediti veliko spremembo pri okoljskem trajnostnem razvoju. To zavezo začenjamo izpolnjevati s sprejemanjem izziva, ki je zastavljen v Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah. Obenem ga vidimo kot priložnost za ustvarjalnost in razvoj inovativnih rešitev za varovanje prihodnosti našega planeta.