Podnebju prijazno

Emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov so razlog za podnebne spremembe in globalno segrevanje. Omejevanje teh emisij je eden največjih izzivov, s katerimi se je človeštvo kdajkoli soočilo.

climate positive

Strankam in potrošnikom pomagamo pri zmanjševanju CO2 emisijTo motivate consumers to do their laundry in an environmentally compatible way, Henkel Laundry & Home Care developed a special logo with the slogan “be sustainable – wash cold.” It is placed on our laundry detergent packaging and aims to encourage consumers to save energy when doing their laundry.

Da bi potrošnike spodbudili k pranju perila na okolju prijazen način, smo v Henklovem oddelku Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) razvili poseben logotip s sloganom ''Be sustainable – wash cold''. (Bodite trajnostni – za pranje uporabljajte hladno vodo). Logotip se nahaja na embalaži pralnega praška in potrošnike spodbuja k varčevanju energije pri pranju perila.Der Unternehmensbereich Beauty Care hat die Initiative „BeSmarter“ gestartet. Neben einen Fokus auf Recycling konzentriert sich die Initiative auch auf das Wasser als Ressource. Ein Ziel dabei ist es, die Verbraucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren. Außerdem führt die Verwendung von Wasser mit geringeren Temperaturen zu geringeren CO2-Emissionen.

Poslovna enota Beauty Care je predstavila iniciativo ''BeSmarter'' (Bodite pametnejši). Sprva je bila iniciativa osredotočena na vodo kot vir, njen cilj pa je bil ozavestiti potrošnike o odgovorni rabi vode kot pomembnem viru. Uporaba hladnejše vode povzroča tudi manj CO2 emisij.The Henkel Bonderite Tectalis and Two-Step Process enable our customers to design multi-metal car bodies that combine steel and aluminum. As a result, these Henkel Adhesive Technologies solutions enable carmakers to use less steel and more aluminum. Lighter car bodies help to increase the fuel efficiency and with this reduce the CO2 emissions of a car.

Henklov Bonderite Tectalis in dvofazni postopek našim strankam omogočata, da oblikujejo avtomobilske karoserije iz več kovin, ki združujejo jeklo in aluminij. Rešitve, ki jih ponujajo Henklova lepila in tehnologije za površinsko obdelavo, izdelovalcemavtomobilov omogočajo, da uporabljajo manj jekla in več aluminija. Lažje avtomobilske karoserije pomagajo izboljšati učinkovitost goriva in s tem zmanjšujejo CO2 emisije avtomobilov.


Velika razlika

Čeprav se ''podnebju prijazni'' morda zdi le lepa fraza, je to pristop, ki lahko do leta 2050 prispeva k omejevanju podnebnih sprememb na manj kot dve stopinji. Za izpolnjevanje te zaveze si pri Henklu prizadevamo narediti veliko spremembo pri okoljskem trajnostnem razvoju. To zavezo začenjamo izpolnjevati s sprejemanjem izziva, ki je zastavljen v Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah. Obenem ga vidimo kot priložnost za ustvarjalnost in razvoj inovativnih rešitev za varovanje prihodnosti našega planeta.