Podnebju prijazno

Emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov so razlog za podnebne spremembe in globalno segrevanje. Omejevanje teh emisij je eden največjih izzivov, s katerimi se je človeštvo kdajkoli soočilo.

Strankam in potrošnikom pomagamo pri zmanjševanju CO2 emisij


To motivate consumers to do their laundry in an environmentally compatible way, Consumer Brands developed a special logo with the slogan “be sustainable – wash cold.” It is placed on our laundry detergent packaging and aims to encourage consumers to save energy when doing their laundry.

Da bi potrošnike spodbudili k pranju perila na okolju prijazen način, smo v Henklovem oddelku Henkel Consumer Brands razvili poseben logotip s sloganom "Be sustainable – wash cold". (Bodite trajnostni – za pranje uporabljajte hladno vodo). Logotip se nahaja na embalaži pralnega praška in potrošnike spodbuja k varčevanju energije pri pranju perila.


Der Unternehmensbereich Beauty Care hat die Initiative „BeSmarter“ gestartet. Neben einen Fokus auf Recycling konzentriert sich die Initiative auch auf das Wasser als Ressource. Ein Ziel dabei ist es, die Verbraucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren. Außerdem führt die Verwendung von Wasser mit geringeren Temperaturen zu geringeren CO2-Emissionen.

Poslovna enota Henkel Consumer Brands je predstavila iniciativo ''BeSmarter'' (Bodite pametnejši). Sprva je bila iniciativa osredotočena na vodo kot vir, njen cilj pa je bil ozavestiti potrošnike o odgovorni rabi vode kot pomembnem viru. Uporaba hladnejše vode povzroča tudi manj CO2 emisij.


We support our industrial customers with solutions for lightweight automotive designs. This includes pretreatments for metal surfaces that make it possible to combine steel and aluminum, as well as liquid soundproofing and 3D reinforcement technologies. These solutions all contribute to weight reduction in the chassis and increase fuel efficiency.

Henklov Bonderite Tectalis in dvofazni postopek našim strankam omogočata, da oblikujejo avtomobilske karoserije iz več kovin, ki združujejo jeklo in aluminij. Rešitve, ki jih ponujajo Henklova lepila in tehnologije za površinsko obdelavo, izdelovalcemavtomobilov omogočajo, da uporabljajo manj jekla in več aluminija. Lažje avtomobilske karoserije pomagajo izboljšati učinkovitost goriva in s tem zmanjšujejo CO2 emisije avtomobilov.


Velika razlika

Postati podnebju prijazno podjetje se morda zdi le lepa fraza, pa vendar gre za pristop, ki bi do leta 2050 lahko prispeval k omejitvi povišanja globalne temperature za 1,5 stopinje Celzija v primerjavi z predindustrijsko ravnijo. Za izpolnjevanje te zaveze si pri Henklu prizadevamo narediti veliko spremembo pri okoljskem trajnostnem razvoju. To zavezo začenjamo izpolnjevati s sprejemanjem izziva, ki je zastavljen v Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah in nam predstavlja priložnost za ustvarjalnost ter razvoj inovativnih rešitev za varovanje prihodnosti našega planeta.