9. maj 2018  Düsseldorf / Nemčija, Maribor

Henkel poroča o pozitivnih rezultatih v prvem četrtletju 2018, kljub težavam pri dobavi potrošniških izdelkov na tržiščih Severne Amerike. Na poslovanje v prvem četrtletju so vplivali tudi negativni menjalni tečaji.

Henkel je zabeležil pozitivno organsko rast ter še dodatno izboljšal maržo in vrednost dobička na prednostno delnico (EPS)

  • Rast prodaje je znašala 4,835 milijarde evrov: organska rast: +1,1 %, nominalna rast: -4,5 %, negativni vplivi menjalnih tečajev: 8,6 %
  • Izboljšanje marže EBIT* (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki): +50 baznih točk na 17,4 %
  • Rast dobička na prednostno delnico (EPS)*: +1,4 % na 1,43 evra, negativen vpliv menjalnih tečajev: 6,4 %
  • Vzpostavitev normalnega stanja poslovanja v Severni Ameriki v drugem četrtletju
  • Finančni cilji za leto 2018 potrjeni

''Henkel je v prvem četrtletju dosegel pozitivno organsko rast, in to kljub težavam pri dobavi potrošniških izdelkov na tržiščih Severne Amerike. Povečali smo organsko rast prodaje in izboljšali maržo EBIT (dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki). Kljub negativnemu vplivu menjalnih tečajev smo povečali rast dobička na prednostno delnico (EPS). Na tej osnovi lahko potrdimo naše napovedi za celotno leto. Želimo nadaljevati dobičkonosno rast,'' je povedal Hans Van Bylen, predsednik uprave podjetja Henkel.

''Prvo četrtletje 2018 je bilo v znamenju izjemno negativnih vplivov menjalnih tečajev, ki so zmanjšali rast prodaje za 8,6 % ali za približno 440 milijonov evrov. Negativni menjalni tečaji so prav tako vplivali na dobiček iz poslovanja in na rast dobička na delnico,'' je še dodal Hans Van Bylen.

''V poslovnem programu Lepila in Tehnologije smo dosegli zelo močno organsko rast. Poslovna programa Pralna sredstva in čistila in Beauty Care sta dosegla nekoliko nižjo organsko rast kot v enakem obdobju lanskega leta. To je predvsem posledica težav pri dobavi potrošniškega blaga na tržiščih Severne Amerike, o čemer smo poročali že marca,'' je pojasnil Hans Van Bylen in ob tem dodal: ''Smo na dobri poti, da v drugem četrtletju ponovno vzpostavimo normalno stanje.''

Rast prodaje in dobička v prvem četrtletju 2018

Prodaja je v prvem četrtletju 2018 znašala 4,835 milijarde evrov. Organska rast prodaje, ki ne vključuje gibanja valutnih tečajev ter prevzemov in odprodaj, se je povečala za 1,1 odstotka. Valutna nihanja so prodajo zmanjšala za 8,6 odstotka. Prevzemi in odprodaje so k povečanju rasti prispevali 3,0 odstotka. Nominalno je bila prodaja za 4,5 odstotka nižja od enakega obdobja v lanskem letu.  

Poslovni program Lepila in Tehnologije je dosegel izjemno močno organsko rast v višini 4,7 odstotka. Zaradi težav pri dobavi potrošniškega blaga na tržiščih Severne Amerike je poslovni program Beauty Care dosegel organsko rast, ki je za 4,3 odstotka nižja od organske rasti v enakem obdobju lanskega leta. Poslovni program Pralna sredstva in čistila je dosegel rahlo negativno organsko rast, ki je znašala 0,7 odstotka.

Novonastali trgi so ponovno nadpovprečno prispevali k organski rasti koncerna, z zelo močnim zvišanjem organske rasti prodaje za 6,9 odstotka, medtem ko je organska rast prodaje na zrelih trgih zaradi težav pri dobavi potrošniškega blaga na tržiščih Severne Amerike zabeležila negativno organsko rast v višini 2,8 %.
 
Prilagojeni dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 842 milijonov evrov in je tako za 1,4 odstotka nižji od rezultata v prvem četrtletju 2017, ko je znašal 854 milijonov evrov. Valutna nihanja so na prodajo negativno vplivala za 6,2 odstotka.

Prilagojena donosnost prodaje (EBIT) (marža pred obrestmi in davki) je dosegla rast v višini 0,5 odstotne točke in je znašala 17,4 odstotka.

Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS) se je povečal za 1,4 odstotka - z 1,41 evra v prvem četrtletju 2017 na 1,43 evra v prvem četrtletju 2018. Valutna nihanja so na prodajo negativno vplivala za 6,4 odstotka.

Neto delovni kapital iz naslova prodaje je znašal 6,2 odstotka, kar je višja vrednost kot v prvem četrtletju 2017 (4,9 odstotka).

Neto finančni položaj je 31. marca 2018 znašal -3,247 milijarde evrov (31. decembra 2017: -3,225 milijarde evrov).

Uspešnost poslovnih enot

Poslovni program Lepila in Tehnologije je v prvem četrtletju 2018 ustvaril zelo močno organsko rast prodaje v višini 4,7 odstotka. Nominalno je prodaja znašala 2,270 milijarde evrov v primerjavi z 2,295 milijarde evrov v enakem četrtletju lanskega leta. Prilagojeni dobiček iz poslovanja je znašal 410 milijonov evrov in je tako bil nekoliko nižji v primerjavi z rezultatom v enakem obdobju prejšnjega leta. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je bila enaka kot v enakem obdobju prejšnjega leta in je znašala 18,1 odstotka.  

Poslovni program Beauty Care je v prvem četrtletju 2018 ustvaril organsko rast prodaje, ki je bila za 4,3 odstotka nižja v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Če ne bi bilo težav pri dobavi v Severni Ameriki, bi prodaja dosegla nivo prvega četrtletja lanskega leta. Nominalno je prodaja znašala 965 milijonov evrov v primerjavi z 1,011 milijarde evrov v prvem četrtletju 2017. Prilagojeni dobiček iz poslovanja poslovnega programa Beauty Care se je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta zmanjšal za 4,6 odstotka in je znašal 161 milijonov evrov. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je znašala 16,7 odstotka.

Poslovni program Pralna sredstva in čistila je v prvem četrtletju 2018 ustvaril za 0,7 odstotka nižjo organsko rast prodaje kot v enakem obdobju lanskega leta. Če ne bi bilo težav pri dobavi potrošniškega blaga v Severni Ameriki, bi poslovni program Pralna sredstva in čistila dosegel zelo dobro rast.  Nominalno je prodaja znašala 1,569 milijarde evrov v primerjavi z 1,726 milijarde evrov v enakem obdobju lanskega leta. Prilagojeni dobiček iz poslovanja se je v primerjavi z enakim četrtletjem lanskega leta znižal za 2,5 odstotka in je znašal 291 milijonov evrov. Prilagojena donosnost prodaje (marža pred obrestmi in davki) je dosegla 18,5 odstotka, kar pomeni za 1,2 odstotka višjo rast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.

Napovedi za poslovno leto 2018 so potrjene

V letu 2018 Henkel pričakuje zelo spremenljivo in negotovo tržno okolje. Na deviznih trgih bodo še naprej prisotna močna nihanja. Henkel prav tako pričakuje, da se bo vrednost ameriškega dolarja glede na evro v primerjavi z letom 2017 znižala, prav tako pričakuje oslabitev nekaterih pomembnih valut na trgih v razvoju. Poleg tega Henkel domneva, da se bodo cene surovin in embalaže v primerjavi z lanskim letom še dodatno povišale.

Za poslovno leto 2018 Henkel potrjuje aktualne napovedi iz marca 2018. V skladu s tem podjetje pričakuje organsko rast prodaje v višini 2 do 4 odstotka. Takšno vrednost bosta v skladu z napovedmi dosegla poslovna programa Lepila in Tehnologije ter Pralna sredstva in čistila, medtem ko bo organska rast prodaje v poslovnem programu Beauty Care med 0 in 2 odstotka. V primerjavi z letom 2017 Henkel pričakuje zvišanje prilagojene donosnosti prodaje (EBIT) (marža pred obrestmi in davki) za več kot 17,5 odstotka. K temu rezultatu bodo doprinesli vsi trije poslovni programi. Ob upoštevanju negotovosti na valutnih trgih, še predvsem v povezavi z gibanjem ameriškega dolarja, Henkel pričakuje, da se bo rast dobička na prednostno delnico povečala za 5 do 8 odstotkov (v evrih).

*Prilagojeno za enkratne izdatke/prilive in stroške prestrukturiranja.

Pričujoči dokument vsebuje napovedi, ki temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah uprave družbe Henkel AG & Co. KGaA. Za napovedi so značilne besede pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, meniti, ocenjevati, napovedovati in podobni izrazi. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja izpolnila. Prihodnja donosnost in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe dejansko dosegle, se lahko bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in dejanja konkurentov in drugih, ki sodelujejo na trgu, družba Henkel ne more v celoti vplivati, saj jih ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Družba Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.