10. sep. 2018  Düsseldorf / Nemčija, Maribor

Razširjen strateški okvir za spodbujanje krožnega gospodarstva

Henkel napoveduje ambiciozne cilje glede trajnostnega razvoja pri pakiranju

Na podlagi dosedanjih prizadevanj in napredka pri trajnostnem razvoju na področju embalaže je Henkel dodatno okrepil svoja prizadevanja pri spodbujanju krožnega gospodarstva. Podjetje si je zastavilo dodatne cilje, ki so vključeni v razširjen okvir strategije podjetja. Do leta 2025 bo 100 % embalaže v Henklu mogoče reciklirati, ponovno uporabiti ali kompostirati. V tem obdobju želi Henkel doseči uporabo 35 % recikliranih polimernih (plastičnih) materialov za izdelke široke porabe v Evropi.

Henkel si na področju embalaže že več desetletij prizadeva za trajnostni razvoj. Celotni koncept pakiranja in embalaže v podjetju je zasnovan tako, da izpolnjuje zahteve in pričakovanja potrošnikov, pri čemer se uporabljajo najmanjša možna količina materialov in najbolj trajnostni materiali. Novi strateški okvir odraža tri ključne faze vrednostne verige in predstavlja holistični pristop. V ospredje postavlja ambicije podjetja kot vodilnega podjetja na področju trajnostnega razvoja, ki spodbuja prizadevanja trajnostno naravnane prihodnosti v sodelovanju s partnerji iz drugih industrijskih panog.

''Za podjetja, potrošnike, vlade in druge organizacije še nikoli ni bilo pomembneje, da dosežejo napredek v smeri krožnega gospodarstva. Samo s ponovno uporabo in z recikliranjem čim večjih količin materialov bomo lahko živeli ob omejeni razpoložljivosti naravnih virov na našem planetu. Ta koncept predstavlja osrednje težišče naših prizadevanj za trajnostni razvoj embalaže,'' je povedala Kathrin Menges, izvršna podpredsednica za človeške vire pri podjetju Henkel in predsednica sveta za trajnostni razvoj. ''Skupaj z našimi partnerji v celotni vrednostni verigi želimo materiale iz trajnostnih virov vključiti v pametne načrte in tako skleniti krogotok – za dobrobit ljudi in celotnega planeta.''

Razširjen strateški okvir za trajnostno embalažo

Novi strateški okvir za trajnostno embalažo pri podjetju Henkel zajema tri ključne faze krožne vrednostne verige. Vsaka izmed teh zahteva določene ukrepe:

  • Materiali iz trajnostnih virov: Henkel si prizadeva za vključevanje povečanega deleža trajnostnih materialov v embalažo za izdelke – to velja tako za uporabo recikliranih materialov, predvsem recikliranih polimerov, kot tudi za obnovljive materiale, kot sta papir in karton.  
  • Pametno načrtovanje pakiranja oziroma embalaže: Ker imajo reciklirani ali obnovljivi materiali za embalaže pogosto različne lastnosti, npr. v zvezi s stabilnostjo ali z videzom, je pametno načrtovanje osnovni pogoj za zamenjavo primarnih materialov za embalažo izdelkov pri Henklu – zato bo podjetje posvetilo še večji poudarek načelom oblikovanja in načrtovanja, ki bodo omogočila krožno gospodarstvo že od samega začetka. Pri pametnem načrtovanju je pomembno tudi ponovno razmisliti o konceptih embalaže. Henkel bo proučil inovativne rešitve v celotni vrednostni verigi, npr. na področju transportne embalaže in s tem povezane logistike. Poleg tega si bo podjetje še naprej prizadevalo za zmanjšanje količine embalažnih materialov in za uporabo samo tiste embalaže, ki je nujno potrebna.  
  • Sklenjen krog: Henkel si prizadeva, da se po uporabi izdelka embalaža lahko reciklira, npr. s sklepanjem partnerstev za spodbujanje ustreznih sistemov za recikliranje. Podjetje bo še naprej proučevalo primerne rešitve, kot je sistem ponovnega polnjenja, ki potrošnikom omogoča ponovno uporabo embalaže. Henkel poleg tega aktivno išče materiale, ki omogočajo vračanje embalaže nazaj v naravo – npr. z uporabo biološko razgradljivih snovi, ki so skladne z mednarodnimi standardi za kompostiranje.

Partnerstva za spodbujanje trajnosti pri pakiranju

Napredek pri trajnostni embalaži bo možen le, če bodo podjetja iz različnih industrijskih panog v celotni vrednostni verigi sodelovala med seboj. Zato Henkel sodeluje z različnimi partnerji, da bi skupaj spodbujali inovacije pri razvoju embalaže in dodatno izboljšali infrastrukturo za recikliranje. Podjetje je tako na primer vključeno v New Plastics Economy – iniciativo, ki jo vodi dobrodelna organizacija Ellen MacArthur Foundation. Iniciativa združuje zainteresirane strani, njen cilj pa je spodbuditi razmišljanje o nujnosti uporabe umetnih materialov, spremeniti prihodnost plastičnih materialov in zgraditi temelje za krožno gospodarstvo. Henkel se je poleg tega povezal tudi s socialnim podjetjem Plastic Bank, ki si prizadeva za zmanjšanje količine plastike v oceanih in daje priložnost ljudem, ki živijo v revščini, da zaslužijo denar ali storitve, s tem ko zbirajo plastične odpadke v svojem lokalnem okolju. Na ta način zbrani plastični materiali se nato reciklirajo.  

Več informacij o Henklovi filozofiji in ciljih glede trajnostne embalaže lahko najdete na spletni strani henkel.com/sustainability/positions/packaging.


*razen lepil, pri katerih odpadki lahko vplivajo na možnost recikliranja

Spodbujanje napredka v smeri krožnega gospodarstva: Novi Henklov strateški okvir za trajnostni razvoj pakiranja zajema tri ključne stopnje krožne vrednostne verige.

S pomočjo kompaktnejše formule in posodobljene oblike plastenke za tekoča pralna sredstva, kot je Persil, je Henkel uresničil absolutno zmanjšanje embalažnega materiala na 3.500 ton plastike letno. Plastenke je mogoče 100-% reciklirati.

Henkel je dosegel številne dosežke na področju trajnostnega pakiranja. Tako so na primer plastenke nove blagovne znamke za nego las in osebno nego Nature Box sestavljene iz 25 % reciklirane plastike. Tudi zamašek vsebuje 25 % recikliranega materiala iz že uporabljenih odpadkov.

Plastenke PET v novi liniji izdelkov Pro Nature blagovnih znamk biff, Sidolin in Pril so sestavljene iz 100 % recikliranih polimernih (plastičnih) materialov. Plastenka, ki se lahko ponovno napolni, potrošnikom omogoča ponovno uporabo originalne embalaže.

Plastenka, ki se uporablja za vsestransko lepilo Pattex Made at Home – in tudi nastavljiv nanašalni aplikator za filigransko in široko nanašanje – sestoji iz 100 % odstotkov recikliranega materiala.

Jelena Gavrilović Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka