10. nov. 2020  Düsseldorf / Nemčija

Henkel poroča o pozitivnih poslovnih rezultatih kljub težkim pogojem na trgu zaradi pandemije covida-19

Henkel je v tretji četrtini leta dosegel močno organsko rast

 • Organska rast prodaje v višini +3,9 odstotka na ca. 5 milijard evrov; nominalna rast: –1,5 %
 • Vse poslovne enote so dosegle pozitiven razvoj:
  • Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) s pozitivno organsko rastjo prodaje v višini 1,3 %, nominalna rast: –4,8 %
  • Poslovna enota Beauty Care poroča o zelo močni organski rasti v višini 4,3 %, nominalna rast: 3,0 %
  • Poslovni segment Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je dosegel močno organsko rast prodaje v višini 7,7 %, nominalna rast: 0,7 %
 • Razvoj prodaje na regionalni ravni kaže na različne rezultate: Novonastali trgi: 8,8 %; zreli trgi: 0,6 %
 • Nove smernice za proračunsko leto 2020, ki so bile predstavljene oktobra

Kljub zahtevnim pogojem zaradi pandemije novega koronavirusa, ki še vedno vladajo v gospodarstvu, je Henkel v tretjem četrtletju poslovnega leta 2020 dosegel močno organsko rast v višini +3,9 odstotka. Vrednost prodaje je znašala ca. 5 milijard evrov, kar ustreza nominalni rasti v višini –1,5 odstotka. V začetku oktobra je Henkel na podlagi predhodnih podatkov objavil rezultate prodaje za tretje četrtletje in predstavil nove smernice za poslovno leto 2020.

»Na gospodarsko okolje še zmeraj močno vplivajo razmere, ki so posledica svetovne krize zaradi pandemije koronavirusa. Kljub temu je Henkel v tretjem četrtletju dosegel dobre poslovne rezultate, k čemur so prispevale vse tri poslovne enote. Dobri rezultati so odraz našega stabilnega in raznolikega portfolia izdelkov z uspešnimi blagovnimi znamkami in inovativnimi tehnologijami, ki jih našim kupcem ponujamo v industrijskem sektorju in v segmentu potrošniškega blaga. Poleg tega so k pozitivnemu poslovanju pripomogle tudi investicije na področju trženja, inovacij in digitalizacije. V tretjem četrtletju smo močno povečali tudi digitalno prodajo, pri čemer se je delež celotne prodaje povečal za več kot 15 odstotkov,« je povedal Carsten Knobel, predsednik upravnega odbora družbe Henkel.

»K dobrim poslovnim rezultatom v tretjem četrtletju je delno prispeval tudi učinek ponovne rasti, ki je posledica močno obremenjenega drugega četrtletja zaradi pandemije covida-19. Za pozitivno poslovanje je zaslužen predvsem naš globalni tim sodelavcev, ki v teh izrednih in zahtevnih časih izkazuje izjemno predanost in pomembno prispeva k dolgoročnemu uspehu podjetja.«

Družba Henkel je v tretjem četrtletju ob izrednih gospodarskih razmerah dosegla dobre poslovne rezultate. Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) poroča o rasti povpraševanja na vseh poslovnih področjih v primerjavi z drugim četrtletjem in je dosegla splošno pozitivno organsko rast v primerjavi z enakim obdobjem v preteklem letu. Tudi segment za profesionalne frizerske salone znotraj poslovne enote Beauty Care je dosegel pozitivne rezultate v primerjavi z drugim četrtletjem. Kljub temu pa je bila organska rast prodaje na letni ravni nekoliko nižja kot v lanskem letu. Segment maloprodaje poroča o zelo močni organski rasti prodaje v primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2019. Zaradi velikega povpraševanja po pralnih detergentih in čistilih za gospodinjstvo ter zaradi učinka ponovne rasti po izrednih razmerah v drugem četrtletju je poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) dosegla močno organsko rast prodaje in tako nadaljevala z uspešnim razvojem.

»V času krize zaradi pandemije koronavirusa smo se ustrezno in hitro prilagodili spremembam, obenem pa smo vztrajno zasledovali strategijo za rast prodaje, ki smo jo predstavili marca letos. Z našimi novimi smernicami za celotno poslovno leto smo predstavili pričakovanja glede razvoja v preostalem delu leta. Čeprav predvidevamo, da bomo negativne posledice pandemije občutili tudi v zadnjem četrtletju, v najpomembnejših regijah za družbo Henkel ne pričakujemo obsežnejšega zaprtja države, kot smo ga doživeli v drugem četrtletju. Prepričani smo, da lahko z našim strateškim poudarkom na rasti prodaje iz krize izstopimo še močnejši,« je dodal Carsten Knobel.

Razvoj prodaje v tretjem četrtletju

Družba Henkel je v tretjem četrtletju leta 2020 dosegla negativno nominalno rast prodaje v višini –1,5 odstotka na 4,999 milijarde evrov. Organska rast prodaje (tj. prilagojeno za vplive menjalnih tečajev in prevzeme/odprodaje) se je povečala za 3,9 odstotka. Na ravni družbe je pozitivna rast posledica povečane količine proizvedenih izdelkov, pri čemer se cene in količina v posameznih poslovnih enotah razlikujejo med seboj. Prevzemi in odprodaje so zaslužni za 0,1-odstotno rast prodaje. Vplivi menjalnih tečajev so povzročili negativno rast prodaje v višini –5,5 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2020 se je nominalna rast prodaje znižala za –4,5 odstotka na 14,485 milijarde evrov. Družba Henkel je dosegla negativno organsko rast prodaje v višini –2,1 odstotka, pretežno zaradi zmanjšanega obsega proizvodnje izdelkov. V teh devetih mesecih so cenovni trendi doživeli rahel upad. To je vplivalo na poslovanje družbe, zlasti v prvih šestih mesecih letošnjega leta in predvsem zaradi negativnega vpliva pandemije covida-19 na industrijski sektor in segment za profesionalne frizerske salone. Po tem ko je Henkel v drugem četrtletju dosegel največji upad povpraševanja, se je poslovanje družbe v tretjem četrtletju bistveno izboljšalo.

Razvoj prodaje v poslovni enoti Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije)

Prodaja, ki jo je v tretjem četrtletju leta 2020 dosegla poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije), se je nominalno zmanjšala za –4,8 odstotka na 2,280 milijarde evrov. Organska rast prodaje (tj. prilagojeno za vplive menjalnih tečajev in prevzeme/odprodaje) se je povečala za 1,3 odstotka. Rezultati količine proizvedenih izdelkov in določanja cen so bili pozitivni. Vplivi menjalnih tečajev so povzročili negativno rast prodaje v višini –5,5 odstotka, prevzemi/odprodaje pa negativno rast v višini –0,6 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2020 je poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) zabeležila negativno nominalno rast prodaje v višini –9,7 odstotka in znaša 6,433 milijarde evrov. Organska rast prodaje se je zmanjšala za –6,8 odstotka zaradi manjšega volumna proizvodnje izdelkov.

Razvoj prodaje v poslovni enoti Beauty Care

Poslovna enota Beauty Care poroča o nominalni rasti prodaje v višini 3,0 odstotka in v tretjem četrtletju leta 2020 znaša 999 milijonov evrov. Organska rast prodaje (tj. prilagojeno za vplive menjalnih tečajev in prevzeme/odprodaje) se je povečala za 4,3 odstotka. Pozitivni rezultati so posledica večjega obsega proizvedenih izdelkov in cen. Vplivi menjalnih tečajev so povzročili negativno rast prodaje v višini –3,3 odstotka. Prevzemi/odprodaje so prispevali k rasti prodaje v višini 2,0 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2020 je poslovna enota Beauty Care zabeležila negativno nominalno rast prodaje v višini –3,9 odstotka in znaša 2,818 milijarde evrov. Organska rast prodaje se je zmanjšala za –4,2 odstotka zaradi manjšega volumna proizvodnje izdelkov.

Razvoj prodaje v poslovni enoti Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila)

Poslovna enota Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) je v tretjem četrtletju leta 2020 dosegla prodajo v višini 1,693 milijarde evrov, kar ustreza nominalni rasti v višini 0,7 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem v preteklem letu. Organska rast prodaje (tj. prilagojeno za vplive menjalnih tečajev in prevzeme/odprodaje) se je močno povečala, in sicer za 7,7 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2020 se je prodaja v poslovni enoti Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) nominalno povečala za 2,7 odstotka na 5,153 milijarde evrov. Organska rast prodaje se je povečala za 5,8 odstotka, kar je posledica večje količine proizvedenih izdelkov.

Neto sredstva in finančni položaj družbe Henkel

V primerjavi s podatki z dne 30. junija 2020 ni bistvenih sprememb glede neto sredstev in finančnega položaja družbe Henkel v obravnavanem časovnem obdobju.

Napovedi za družbo Henkel

Dne 7. aprila 2020 se je se je upravni odbor družbe Henkel AG & Co. KGaA – zaradi širjenja virusa covid-19 in visoke stopnje negotovosti glede njegovega vpliva na razvoj svetovnega gospodarstva – odločil, da umakne napoved za proračunsko leto 2020, ki je bila predstavljena v okviru poslovnega poročila za leto 2019.

Na podlagi poslovnega razvoja v prvih devetih mesecih leta 2020 in trenutnih predvidevanj glede poslovanja v čertrtem četrtletju je upravni odbor družbe Henkel AG & Co. KGaA dne 9. oktobra 2020 izdal novo napoved za proračunsko leto 2020.

Zaradi posledic, ki jih prinaša pandemija virusa covid-19, je za proračunsko leto 2020 predviden izredno negativen razvoj svetovnega gospodarstva. Nova napoved izhaja iz predpostavke, da bodo v zadnjem četrtletju povpraševanje v industrijskem sektorju in poslovne dejavnosti v segmentih, ki so pomembni za Henkel, pod nivojem lanskega leta, vendar pa se stanje ne bo bistveno poslabšalo. To je odvisno predvsem od stopnje okuženosti s koronavirusom na svetovni ravni in od nadaljnjih odločitev glede omejitev zaradi pandemije. Henkel predvideva, da v zadnjem četrtletju leta 2020 v najpomembnejših regijah ne bo prišlo do strožjih omejitev.

Ob upoštevanju navedenih dejstev družba Henkel za proračunsko leto 2020 pričakuje organsko rast prodaje v višini od –1,0 do –2,0 odstotka.

Za poslovno enoto Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije), na katero bo po vsej verjetnosti močno vplivalo nižje povpraševanje v industrijskem sektorju, predvsem v avtomobilski industriji, Henkel pričakuje organsko rast prodaje v višini med –5,5 in –6,5 odstotka. Za poslovno enoto Beauty Care Henkel trenutno pričakuje organsko rast prodaje v višini od –2,0 do –3,0 odstotka. Slabše razmere v segmentu za profesionalne frizerske salone zaradi pandemije, zlasti v prvi polovici leta, bodo imele močan vpliv na razvoj poslovne enote v celotnem proračunskem letu. Na področju izdelkov blagovnih znamk za široko porabo se pričakuje pozitivna rast prodaje. Za poslovno enoto Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) Henkel pričakuje organsko rast prodaje v višini od +4,5 do +5,5 odstotka.

Henkel pričakuje, da bodo prevzemi v letih 2019 in 2020 prispevali k nominalni rasti družbe Henkel v odstotni vrednosti z enomestno številko. Družba pričakuje, da bo prenos vrednosti prodaje v tuje valute imel negativen vpliv v višini srednje do visoke odstotne vrednosti z enomestno številko.

Na ravni celotne družbe Henkel pričakuje prilagojeno maržo iz poslovanja (EBIT) v višini od 13,0 do 13,5 odstotka. Za poslovno enoto Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) Henkel pričakuje maržo EBIT v višini od 14,5 do 15,0 odstotka, za Beauty Care v višini med 10,0 in 10,5 odstotka ter za Laundry & Home Care (Pralna sredstva in čistila) v višini od 15,0 do 15,5 odstotka. Negativna rast prodaje v industrijskem sektorju in segmentu za profesionalne frizerske salone zaradi posledic pandemije bo imela negativen vpliv na maržo EBIT. Kot je bilo napovedano v začetku leta, bo Henkel poleg tega povečal svoje investicije na področju trženja, oglaševanja, digitalizacije in informacijske tehnologije.

Glede prilagojenega dobička na prednostno delnico (EPS) pri stalnih menjalnih tečajih Henkel pričakuje negativno rast v višini od –18,0 do –22,0 odstotka.

Poleg tega Henkel za leto 2020 pričakuje naslednje:

 • Problikovanje stroškov v višini od 250 do 300 milijonov evrov
 • Denarni odlivi zaradi investicij v nepremičnine, proizvodne obrate in opremo ter neopredmetena sredstva v višini med 650 in 700 milijonov evrov


Ta dokument vsebuje napovedi, ki se nanašajo na prihodnji potek našega poslovanja in bodočo finančno uspešnost kot tudi prihodnje postopke ali razvoj, ki se tičejo Henkla in lahko predstavljajo napovedi za prihodnost. Za napovedi so značilni izrazi, kot so: pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, predpostavljati, ocenjevati in podobno. Take napovedi temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah vodstva družbe Henkel AG & Co. KGaA. Takih izrazov ne gre razumeti v smislu zagotovil, da se bodo pričakovanja dejansko izpolnila. Izvedba in rezultati, ki jih bodo družba Henkel AG & Co. KGaA in povezane družbe v prihodnosti dejansko dosegle, se lahko materialno bistveno razlikujejo od podanih napovedi, saj so odvisni od številnih tveganj in negotovosti. Henkel ne more v celoti vplivati na večino dejavnikov, kot so prihodnje gospodarsko okolje in aktivnosti konkurenčnih podjetij in drugih deležnikov na trgu, saj teh dejavnikov ni mogoče natančno oceniti vnaprej. Henkel ne načrtuje posodobitve napovedi in se k temu ne zavezuje.

Ta dokument vsebuje dodatne materialne finančne kazalnike, ki so ali bi lahko bili alternativni kazalniki uspešnosti (ne splošno sprejeta računovodska načela). Ti dodatni finančni kazalniki se ne smejo obravnavati ločeno ali kot alternativna metoda za ocenjevanje Henklovega premoženja, finančnega stanja ali rezultatov poslovanja, ki so predstavljeni v skladu z veljavnim okvirom računovodskega poročanja v konsolidiranih računovodskih izkazih. Druga podjetja, ki poročajo ali opisujejo podobne alternativne kazalnike uspešnosti, jih lahko izračunajo na drug način.

Ta dokument je bil pripravljen za namen obveščanja in zato ni namenjen investicijskemu svetovanju ali kot ponudba za prodajo ali za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev.