4. mar. 2021  Düsseldorf / Nemčija

Henkel je objavil 30. poročilo o trajnostnem razvoju

Henkel poroča o uspešnem poslovanju in predstavlja visoke cilje glede trajnosti do leta 2025

  • Henkel je objavil 30. poročilo o trajnostnem razvoju
  • Močno izboljšanje na vseh področjih trajnostnega razvoja od leta 2010
  • Visoki cilji do leta 2025

Henkel je danes objavil 30. poročilo o trajnostnem razvoju, v katerem predstavlja svoje rezultate in napredek na področju trajnosti.

»Trajnost ni zgolj del naše dolgoletne tradicije, temveč predstavlja tudi pomemben sestavni element našega strateškega načrta za celostno rast. Leta 2010 smo oblikovali strategijo in si zastavili cilje, ki jih želimo izpolniti do leta 2030. Ponosni smo na napredek, ki smo ga od tedaj dosegli. Izpolnili smo večino naših ciljev, nekatere izmed njih pa smo celo presegli,« je povedal Carsten Knobel, predsednik upravnega odbora družbe Henkel. »S pomočjo trajnostnih inovacij tako na področju potrošniškega blaga kot tudi v industrijskem sektorju želimo ustvariti visoko vrednost prodaje, da bi tako presegli rast na zadevnih trgih in obenem okrepili vodilno vlogo na področju trajnosti.«

»Zaradi globalne pandemije smo se morali v preteklem letu soočiti s številnimi izzivi. Kljub temu nam je kot globalnemu in zavzetemu timu uspelo nadaljevati z našim načrtom za trajnostni razvoj. To velja predvsem za naša tri glavna področja: varovanje okolja, krožno gospodarstvo in pozitiven vpliv na družbo. V preteklem letu smo dosegli odlične rezultate in močan napredek – tako na ravni celotnega koncerna kot tudi glede našega portfolia izdelkov in tehnologij,« je dodala Sylvie Nicol, vodja oddelka za človeške vire in predsednica upravnega odbora za trajnost v podjetju Henkel.

Vodilno podjetje na področju trajnosti

Leta 2010 je Henkel oblikoval dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja do leta 2030 in zastavil konkretne cilje, ki se od takrat nenehno nadgrajujejo. V ospredju je načrt, v okviru katerega želi Henkel z manjšo porabo virov ustvariti večjo vrednost. Na ta način želi podjetje svetovnemu prebivalstvu omogočiti boljše življenje ob manjši porabi naravnih virov.

Leto 2020 se nahaja na sredini strateškega načrta do leta 2030. V preteklih desetih letih je Henkel na vseh področjih trajnostnega razvoja dosegel velik napredek. Podjetje je svoj ekološki odtis zmanjšalo za 39 odstotkov v treh segmentih: emisije CO2, količina odpadkov in poraba vode. To pomeni, da je Henkel celo presegel cilj 30-odstotnega zmanjšanja do leta 2021. Poleg tega je zmanjšal tudi stopnjo nesreč na delovnem mestu za 50 odstotkov, s čimer je presegel pričakovanja do leta 2020.

30 let uspešnega poročanja o trajnostnem razvoju

Leta 1992 je Henkel objavil svoje prvo poročilo o trajnosti. S tem je Henkel eno izmed redkih podjetij v svoji panogi in v segmentu nemškega borznega indeksa (DAX), ki se lahko pohvali z neprekinjenim poročanjem o trajnostnem razvoju v obdobju 30 let. Prvo poročilo je imelo naslov »Okoljsko poročilo« in je med drugim vsebovalo temelje varovanja okolja pri Henklu. »Od takrat sta izdelava poročil in naša strategija trajnostnega razvoja močno napredovala. Danes se lotevamo številnih tem, ki so pomembne za naše interesne skupine in za uspeh podjetja v prihodnosti. Naša poročila vključujejo vse od zagotavljanja družbenih in okoljskih standardov v naši dobavni verigi do napredka na poti do podnebju prijaznega podjetja,« je povedal Uwe Bergmann, vodja oddelka za trajnost v podjetju Henkel.

Visoki cilji glede varstva podnebja

Da bi zmanjšali emisije CO2 in omejili globalno segrevanje, Henkel zasleduje dolgoročno vizijo, da bi do leta 2040 postali podnebju prijazno podjetje.

Podjetje želi že do leta 2025 zmanjšati emisije CO2 v proizvodnji za 65 odstotkov. Poleg tega želi Henkel nenehno izboljševati energetsko učinkovitost in doseči, da bi najpozneje leta 2030 uporabljali samo električno energijo iz obnovljivih virov. Marca 2020 je iniciativa za znanstveno utemeljene cilje (»Science Based Targets Initiative – SBTi«) potrdila, da Henklovi cilji glede zmanjšanja emisij izpolnjujejo zahteve Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

Pomemben mejnik v preteklem letu je bila sklenitev obsežne virtualne pogodbe o nakupu energije za nove vetrne elektrarne v okrožju Bee County v Teksasu. Elektrarne bodo dolgoročno pokrile potrebe po električni energiji za podjetja Henkel v Združenih državah Amerike.

Poleg tega želi Henkel izkoristiti širok vpliv, ki ga imajo njegove blagovne znamke in tehnologije po vsem svetu, da bi pomagal svojim kupcem, potrošnikom in dobaviteljem pri zmanjšanju emisij CO2. V preteklih petih letih nam je tako uspelo privarčevati več kot 55 milijonov ton emisij. Henkel želi do leta 2025 to vrednost povečati na 100 milijonov ton.

Viden napredek pri izpolnjevanju ciljev glede embalaže

Henkel si aktivno prizadeva za razvoj krožnega gospodarstva in zasleduje visoke cilje glede pakiranja izdelkov. Podjetje želi do leta 2025 uporabljati samo embalažo, ki je primerna za recikliranje ali ponovno uporabo.* Do konca leta 2020 je Henkel ta cilj dosegel pri 89 odstotkih vseh izdelkov.

Poleg tega si podjetje nenehno prizadeva povečati delež recikliranega materiala v embalaži. Velika količina embalaže za naše izdelke je že izdelana iz recikliranega materiala. Do leta 2025 želi Henkel delež reciklirane plastike pri svojih izdelkih po vsem svetu povečati na več kot 30 odstotkov. Ob koncu leta 2020 je delež znašal približno 15 odstotkov.

Pozitiven vpliv na družbeni razvoj

Boj proti družbeni neenakopravnosti je eden izmed največjih globalnih izzivov današnjega časa. Kriza zaradi pandemije koronavirusne bolezni je stanje še nekoliko poslabšala, najbolj pa je prizadela najranljivejše skupine ljudi. Da bi pomagali pri obvladovanju pandemije, je Henkel v preteklem letu oblikoval globalni program prostovoljnega dela in na ta način občutno razširil svoje aktivnosti na področju pomoči v nujnih primerih. To je prispevalo k pozitivnim rezultatom na področju družbenega napredka, ki je eden izmed šestih vidikov trajnostnega razvoja.

Henkel želi do leta 2025 z več kot 50.000 zaposlenimi, ki skrbijo za ozaveščenost o trajnosti, dodatno izboljšati svoj pozitiven vpliv na družbo in pri tem v središče svojega prizadevanja postavlja 100-odstotno odgovorno upravljanje virov. Obenem zagotavlja različne oblike pomoči več kot 20 milijonom ljudi po vsem svetu.

Primer pozitivnega vpliva na družbo je Henklovo dolgoletno sodelovanje z razvojno organizacijo Solidaridad, ki je usmerjeno v nudenje pomoči pridelovalcem palmovega olja v Južni Ameriki, Afriki in Aziji. Do današnjega dne je pomoč prejelo približno 34.000 pridelovalcev, ki skupaj obdelujejo približno 305.000 hektarjev zemlje.


*Z izjemo lepil, pri katerih lahko sestavine oziroma ostanki vplivajo na zmožnost recikliranja ali onesnažijo sistem recikliranja.