23. feb. 2022  Düsseldorf / Nemčija

Henkel je objavil trajnostno poročilo za leto 2021 in nov okvir trajnostnih ciljev za obdobje od leta 2030

Izjemni rezultati na področju trajnostnega razvoja v letu 2021 in novo zastavljeni cilji za obdobje od leta 2030

 • Izjemni rezultati in izboljšave na področju ključnih razsežnosti v letu 2021
 • Dodelana strategija trajnostnega razvoja: Okvir trajnostnih ambicij za obdobje od leta 2030
 • Predstavitev novih ciljev vključno z uvedbo podnebju prijazne proizvodnje do leta 2030, in ne do 2040, kot je bilo sprva načrtovano

Henkel je danes objavil svoje 31. trajnostno poročilo, ki opisuje dosežke ter napredek družbe v letu 2021 in obenem predstavlja nov okvir trajnostnih ciljev za obdobje od leta 2030 naprej.

»Trajnostni razvoj je globoko ukoreninjen v genskem zapisu naše družbe in predstavlja sestavni del našega poslovanja. Skupaj s strateškimi prioritetami, kot so inovacije in digitalizacija, predstavlja trajnostni razvoj bistvo našega načrta za celostno rast,« je povedal Carsten Knobel, predsednik upravnega odbora družbe Henkel. »Trajnostni razvoj je tudi ena izmed naših vrednot, ki se odraža v smotru naše poslovne dejavnosti: Pioneers at heart for the good of generations. S pomočjo naše še bolj ambiciozne strategije za trajnostni razvoj bomo pospešili naše preoblikovanje ter poskrbeli za še bolj trajnosten portfolio in postopke.«

 »Preteklo leto je preizkušalo našo vzdržljivost na ravni podjetja, posameznikov in skupnosti, saj se je nadaljeval boj proti pandemiji covida-19. Zato naša predanost premagovanju okoljskih, družbenih in političnih izzivov ni bila še nikoli jasnejša,« je dodala Sylvie Nicol, članica upravnega odbora družbe Henkel, odgovorna za upravljanje človeških virov in trajnostni razvoj. »Ponosna sem, da je Henkel kljub težavnemu poslovnemu okolju v letu 2021 še dodatno izpopolnil trajnostni razvoj na kritičnih področjih, kot sta varstvo podnebja in krožno gospodarstvo.«

Izjemni rezultati v letu, polnem izzivov

V letu 2021 je Henkel še dodatno utrdil svojo strategijo trajnostnega razvoja pri poslovanju, zmanjšal emisije CO2 v proizvodnji (zlasti s prehodom na zeleno električno energijo) in med drugim zabeležil dodaten napredek na področju trajnostnega pridobivanja surovin ter na področju trajnostnega financiranja. 

Henkel namerava do leta 2025 zmanjšati svoj ogljični odtis v proizvodnji za 65 odstotkov (v primerjavi z izhodiščnim letom 2010). Do konca leta 2021 je Henkel že prepolovil svoj ogljični odtis v proizvodnji. Da bi dosegli zastavljeni cilj, nameravajo v podjetju do leta 2030 izboljšati energetsko učinkovitost in pridobivati vso električno energijo izključno iz obnovljivih virov. Do konca leta 2021 je Henkel v 21 državah, vključno s Kolumbijo in Francijo, povsem prešel na proizvodnjo, ki jo poganja električna energija iz 100-odstotno obnovljivih virov. Danes predstavlja električna energija iz obnovljivih virov že 68 odstotkov električne porabe družbe Henkel.

Poleg tega si Henkel aktivno prizadeva za oblikovanje pravega krožnega gospodarstva s sodelovanjem z različnimi partnerji vzdolž celotne vrednostne verige in pri mednarodnih iniciativah, kot sta Plastic Bank in New Plastics Economy fundacije Ellen MacArthur. Ambiciozna strategija za embalažo si prizadeva za zmanjšanje embalažnih materialov, njihovo recikliranje in preprečevanje odlaganja le-teh v okolje. Eden od glavnih ciljev do leta 2025 je doseči, da bo vso embalažo družbe Henkel mogoče povsem reciklirati oziroma ponovno uporabiti. Ob koncu leta 2021 je bilo doseženih 86 odstotkov zadanega cilja. Henkel si do leta 2025 prav tako prizadeva povečati delež recikliranega materiala v svoji embalaži na več kot 30 odstotkov pri vseh plastičnih embalažah potrošniškega blaga po vsem svetu. Ob koncu leta 2021 je podjetje ta delež povečalo na približno 18 odstotkov.

Henkel je zabeležil dobre rezultate tudi pri pridobivanju 100 odstotkov palmovega olja in olja iz palmovih jeder na odgovoren način. Leta 2021 je podjetje pridobilo 93 odstotkov skupnih potreb in derivatov kot certificiranih surovin v skladu z modelom masne bilance Okrogle mize o trajnostnem palmovem olju (RSPO). Henkel ta uspeh pripisuje dolgoletnemu sodelovanju z razvojno organizacijo Solidaridad, ki podpira male pridelovalce palmovega olja v Južni Ameriki, Afriki in Aziji. Do danes sta partnerja pozitivno vplivala na več kot 36.000 malih kmetovalcev po vsem svetu.

Še en pomemben mejnik je bila naznanitev Henklovega novega okvirja za trajnostno financiranje, ki bo ustvaril neposredno povezavo med strategijo za trajnostni razvoj in strategijo financiranja družbe. Okvir vključuje dve možni obliki financiranja: izdaja obveznic, ki so povezane s trajnostnim razvojem, in zelenih obveznic. Leta 2021 je Henkel izdal prvi dve obveznici v skladu s tem okvirjem in tako postal prvo podjetje v svojem sektorju, ki je izdalo euroobveznico, katere obrestna mera je povezana z doseganjem določenih trajnostnih ciljev. Skupaj je bilo izdanih obveznic v vrednosti več kot 700 milijonov evrov.

Doseganje ciljev s pomočjo okvirja trajnostnih ambicij za obdobje od leta 2030

Ti dosežki sovpadajo s cilji, ki si jih je družba Henkel zastavila v dolgoročni strategiji leta 2010. Po desetletju uspešnega napredka na področju trajnostnega razvoja je Henkel v letu 2021 preučil stalni zunanji razvoj in pričakovanja glede svoje strategije in ambicij za prihodnost. Ta pregled je vodil do oblikovanja novega okvirja trajnostnih ambicij za obdobje od leta 2030, ki med drugim vključuje tudi nove, dodatne dolgoročne cilje, ki bodo pripomogle k trajnostnemu preoblikovanju gospodarstva in družbe.

Henklov okvir trajnostnih ciljev za obdobje od leta 2030 sestavljajo tri dimenzije:

 • Regenerativni planet: Omogočiti prihodnost krožnega gospodarstva in ničelnih emisij toplogrednih plinov s preoblikovanjem poslovanja, izdelkov in surovin, podkrepljenim z znanostjo in inovacijami.
 • Uspešne skupnosti: Pomagati ljudem pri izboljšanju življenja s kolektivno močjo poslovanja in blagovnih znamk ter podpiranjem lastniškega kapitala, izobraževanja in blaginje.
 • Zanesljiv partner: Spodbujanje učinkovitosti in spreminjanje sistemov z integriteto s pomočjo kulture, ki temelji na vrednotah, globoke ukoreninjenosti v znanosti in strasti do tehnologije.

»Zagotoviti želimo usklajenost ciljev okvirja s pričakovanji delničarjev glede obravnavanja okoljskih in družbenih vidikov ter vidikov upravljanja (ESG) z našo okrepljeno angažiranostjo na teh področjih,« je pojasnila Ulrike Sapiro, vodja trajnostnega razvoja pri Henklu. »Preučili smo, na katerih področjih lahko napredujemo, ter kako se lahko hitreje odzovemo in postanemo še drznejši – in med ključnimi rezultati je bila uvedba podnebju prijazne proizvodnje že leta 2030, in ne 2040, kot je bilo sprva načrtovano.«

Ključni novi cilji vključujejo:

 • Prizadevanje za podnebju prijazno proizvodnjo do leta 2030 in določitev ničelne neto poti za emisije obsega 3 (od vira do police) v skladu z iniciativo, ki si prizadeva za znanstveno utemeljene cilje (Science Based Targets initiative).
 • Izboljšanje krožnosti s povečanjem krožne uporabe vode in proizvodnih odpadnih materialov do leta 2030.
 • Doseganje enakosti med spoloma na vseh vodstvenih ravneh do leta 2025.
 • Razširitev družbenih izobraževalnih programov in prostovoljstva.
 • Oblikovanje prihodnosti dela za podjetje in njegove zaposlene z nadaljnjim razvojem in razširitvijo programa »Smart Work«, ki se je začel leta 2021.

Ulrike Sapiro je dodala, »Zavedamo se, da se svet okoli nas, pričakovanja naših delničarjev in priložnosti za spodbujanje trajnostnega razvoja nenehno spreminjajo. Zato nameravamo na naši prihodnji poti še naprej redno pregledovati in posodabljati okvir trajnostnih ciljev za obdobje od leta 2030 z novimi otipljivimi cilji ter ambicijami.«