9. nov. 2023  Düsseldorf / Nemčija

Nadaljnji zagon rasti v tretjem četrtletju

Henkel zvišuje napovedi za poslovno leto 2023

 • Prodaja na ravni celotne družbe: približno 5,4 milijarde evrov, organska rast prodaje v višini+2,8 odstotka
 • Povečanje organske prodaje s pomočjo obeh poslovnih enot:
  • Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije): pozitivna organska rast prodaje v višini +0,8 odstotka
  • Consumer Brands: zelo močna organska rast prodaje v višini +6,2 odstotka
 • Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) se s prevzemom podjetja Critica Infrastructure še bolj osredotoča na rast prek združitev in prevzemov
 • Consumer Brands: integracija bistveno pred načrtom – več kot 80 odstotkov prihrankov se pričakuje do konca leta 2023
 • Zvišane napovedi za poslovno leto 2023:
  • Organska rast prodaje: 3,5 do 4,5 odstotka (prej: 2,5 do 4,5 odstotka)
  • Prilagojena donosnost prodaje (marža EBIT): 11,5 do 12,5 odstotka (prej: 11,0 do 12,5 odstotka)
  • Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS): povečanje v razponu od +15 do +25 odstotkov pri stalnih menjalnih tečajih (prej: +5 do +20 odstotkov)

V tretjem četrtletju leta 2023 je Henkel zabeležil prodajo na ravni celotne družbe v višini približno 5,4 milijarde evrov in dosegel 2,8-odstotno organsko rast prodaje. K tej rasti je pripomoglo nadaljnje močno zvišanje cen zaradi bistveno višjih cen surovin v primerjavi s prejšnjim letom. Gibanje obsega je bilo negativno, vendar se je v primerjavi z drugim četrtletjem opazno izboljšalo. Nominalno je bila prodaja za –9,0 odstotka nižja kot v prejšnjem četrtletju, predvsem zaradi opustitve poslovnih dejavnosti v Rusiji v drugem četrtletju in negativnih učinkov deviznih tečajev.»Kljub vztrajno zahtevnemu tržnemu okolju smo v tretjem četrtletju uspešno ohranili zagon rasti, k čemur sta prispevali obe poslovni enoti. Na podlagi teh rezultatov smo danes zvišali svoje napovedi za tekoče poslovno leto. Zlasti za prilagojeni dobiček na prednostno delnico zdaj pričakujemo znatno povečanje v razponu od 15 do 25 odstotkov pri stalnih menjalnih tečajih,« je dejal Carsten Knobel, predsednik upravnega odbora družbe Henkel.»Poleg tega smo s privlačnim prevzemom okrepili tudi portfelj poslovne enote Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije), kar odraža tudi našo izrazitejšo usmerjenost v rast s prevzemi in združitvami. In očitno prehitevamo načrte, ko gre za integracijo naše poslovne enote Consumer Brands, ki predstavlja največjo preobrazbo našega podjetja v zadnjih desetletjih.«Čeprav je povpraševanje na nekaterih končnih trgih, pomembnih za družbo Henkel, ostalo skromno, je poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) v tretjem četrtletju zabeležila pozitivno organsko rast prodaje, in sicer s pomočjo poslovnih segmentov Mobilnost in elektronika ter Obrtniki, gradbeniki in strokovnjaki. Zelo močno organsko rast prodaje v poslovni enoti Consumer Brands, ki od začetka leta deluje v novi sestavi, sta spodbudili globalni poslovni področji Pralna sredstva in čistila ter Izdelki za lase.»V obeh poslovnih enotah se je obseg v tretjem četrtletju v primerjavi s prejšnjim očitno izboljšal, kar potrjuje naša pričakovanja, izražena ob objavi rezultatov za prvo polletje. V naslednjem četrtletju pričakujemo nadaljnje postopno izboljšanje,« je dodal Carsten Knobel.Poleg tega je družba Henkel v tretjem četrtletju še naprej dosegala velik napredek pri izvajanju strateškega načrta rasti. S prevzemom podjetja Critica Infrastructure je Henkel portfelju svoje poslovne enote Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) dodal privlačen posel, da bi ustvaril platformo za nadaljnjo rast. Critica je specializiran dobavitelj inovativnih rešitev za popravilo in ojačitev kompozitov, ki se uporabljajo v številnih industrijskih aplikacijah. V poslovni enoti Consumer Brands integracija potrošniških dejavnosti napreduje hitreje kot načrtovano. Več kot 80 odstotkov neto prihrankov v višini približno 250 milijonov evrov, ki so bili v prvem koraku načrtovani do konca leta 2024, naj bi bilo realiziranih že do konca leta 2023. Poleg tega podjetje svoj portfelj potrošniških tržnih znamk strogo osredotoča na blagovne znamke in izdelke z visoko maržo ter profili rasti.»V tretjem četrtletju smo v obeh poslovnih enotah še naprej dosledno uresničevali svoje strateške prednostne naloge. Tako ostajamo na dobri poti, da dosežemo nadaljnjo rast in okrepimo svoj vodilni položaj na svetovnem trgu,« je dejal Knobel.

Uspešnost prodaje na ravni celotne družbe

Prodaja na ravni celotne družbe je v tretjem četrtletju leta 2023 dosegla 5,440 milijarde evrov, kar predstavlja nominalno zmanjšanje za –9,0 odstotka v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Učinki prevzemov in odsvojitev – vključno z vplivom prodaje poslovanja v Rusiji – so prodajo zmanjšali za –5,5 odstotka. Na gibanje prodaje so negativno vplivali tudi učinki deviznih tečajev, in sicer za –6,3 odstotka.
Organsko (tj. prilagojeno za devizne tečaje in prevzeme/odprodaje) se je prodaja povečala za 2,8 odstotka. K tej rasti je prispevalo še naprej močno zvišanje cen v obeh poslovnih enotah. Obseg se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšal, vendar je razvoj obsega v obeh poslovnih enotah pokazal opazno postopno izboljšanje v primerjavi z drugim četrtletjem leta 2023.

Prodaja v prvih devetih mesecih leta 2023 je dosegla 16,366 milijarde evrov, kar pomeni nominalno zmanjšanje za –3,1 odstotka. Organsko je družba Henkel zabeležila zelo močno, 4,1-odstotno rast prodaje, k čemur je prispevalo dvomestno zvišanje cen.

Uspešnost prodaje poslovne enote Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije)

Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) je v tretjem četrtletju leta 2023 ustvarila prodajo v višini 2,711 milijarde evrov (prejšnje leto: 2,995 milijarde evrov). To pomeni nominalni razvoj v višini –9,5 odstotka. Organsko (tj. prilagojeno za devizne tečaje in prevzeme/odprodaje) se je prodaja povečala za 0,8 odstotka. K tej rasti je prispevalo močno povečanje cen. Obseg pa je bil pod ravnjo iz prejšnjega leta, saj je povpraševanje na nekaterih pomembnih končnih trgih ostalo umirjeno. Prevzemi/odprodaje so zmanjšali prodajo za –3,8 odstotka. Učinki deviznih tečajev so imeli dodaten negativni vpliv v višini –6,5 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2023 je poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) zabeležila nominalno zmanjšanje prodaje za –3,3 odstotka na 8,186 milijarde evrov. Organsko gledano je poslovna enota dosegla močno povečanje prodaje za 3,3 odstotka, k čemur je pripomoglo oblikovanje cen.

Uspešnost prodaje poslovne enote Consumer Brands

Poslovna enota Consumer Brands je v tretjem četrtletju leta 2023 dosegla prodajo v višini 2,695 milijarde evrov, kar pomeni nominalno zmanjšanje za –7,6 odstotka v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Organsko (tj. prilagojeno za devizne tečaje in prevzeme/odprodaje) se je prodaja povečala za 6,2 odstotka. K tej rasti je prispevalo dvomestno povečanje cen. Nasprotno pa se je obseg zmanjšal, tudi zaradi tekočih ukrepov za optimizacijo portfelja. Učinki deviznih tečajev so zmanjšali prodajo za –6,3 odstotka, prevzemi/odprodaje pa so imeli negativen vpliv v višini –7,5 odstotka.

V prvih devetih mesecih leta 2023 je prodaja v poslovni enoti Consumer Brands dosegla 8,060 milijarde evrov in je bila tako nominalno za –2,3 odstotka nižja kot v predhodnem letu.
Organsko se je prodaja povečala za 5,9 odstotka, k čemur je prispevalo oblikovanje cen.

Neto finančna sredstva in finančni položaj družbe

V obravnavanem obdobju v primerjavi s stanjem na dan 30. junija 2023 ni prišlo do bistvenih sprememb neto finančnih sredstev in finančnega položaja družbe.

Napovedi za družbo Henkel

Na podlagi poslovne uspešnosti v prvih devetih mesecih leta 2023 in predpostavk glede preostanka leta je upravni odbor družbe Henkel AG & Co. KGaA odločil, da zviša napovedi za poslovno leto 2023.

Za družbo Henkel se zdaj pričakuje, da bo organska rast prodaje v poslovnem letu 2023 znašala od 3,5 do 4,5 odstotka (prej: od 2,5 do 4,5 odstotka). Organska rast prodaje v poslovni enoti Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) bo po novem predvidoma znašala od 2,5 do 3,5 odstotka (prej: od 2,0 do 4,0 odstotka), v poslovni enoti Consumer Brands pa od 5,0 do 6,0 odstotka (prej 3,0 do 5,0 odstotka).

Prilagojena donosnost prodaje (marža EBIT) za družbo Henkel naj bi bila zdaj med 11,5 in 12,5 odstotka (prej: 11,0 in 12,5 odstotka). Za poslovno enoto Adhesive Technologies (Lepila in tehnologije) se zdaj pričakuje, da bo prilagojena donosnost prodaje v razponu od 14,0 do 15,0 odstotka (prej: 13,5 do 15,0 odstotka), za poslovno enoto Consumer Brands pa v razponu od 10,0 do 11,0 odstotka (prej: od 9,5 do 11,0 odstotka).

Pričakovani okvirni razpon prilagojenega dobička na prednostno delnico (EPS) pri stalnih menjalnih tečajih se je povečal na 15,0 do 25,0 odstotka (prej: 5,0 do 20,0 odstotka).

Poleg tega je Henkel posodobil naslednja pričakovanja za leto 2023:

 • Stroški prestrukturiranja v višini približno 300 milijonov evrov (prej: 300 do 350 milijonov evrov)
 • Denarni odlivi za naložbe v nepremičnine, proizvodne obrate in opremo ter neopredmetena sredstva v višini približno 650 milijonov evrov (prej: 650 do 750 milijonov evrov)

Naslednja pričakovanja za leto 2023 ostajajo nespremenjena:

 • Vpliv valute na prodajo: negativen vpliv v srednji enomestni odstotni vrednosti1
 • Vpliv združitev in prevzemov na prodajo: negativen vpliv v srednji enomestni odstotni vrednosti2
 • Cene neposrednih materialov: zvišanje v nizki enomestni odstotni vrednosti1

Spremenjena struktura poročanja od prvega četrtletja 2023

Glede na spremenjeno strukturo poročanja, sprejeto s prvim četrtletjem leta 2023 (glejte podrobnosti v polletnem poročilu družbe Henkel za leto 2023, stran 5), podatki iz prejšnjega leta, navedeni za poslovno enoto Consumer Brands, za poslovna področja znotraj dveh poslovnih enot ter za regije Evropa, IMEA in Azija-Pacifik v vsakem primeru odražajo novo strukturo.

Opomba: Vse posamezne vrednosti v tem dokumentu so komercialno zaokrožene. Zaradi seštevanja lahko pride do odstopanj od navedenih skupnih vrednosti.


1 V primerjavi s povprečjem prejšnjega leta.
2 Vključno z učinkom izstopa iz poslovnih dejavnosti v Rusiji.

Ta dokument vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnji poslovni razvoj, finančno uspešnost in druge dogodke ali razvoj, ki bodo v prihodnosti pomembni za družbo Henkel in lahko predstavljajo izjave, ki se nanašajo na prihodnost. Za izjave v zvezi s prihodnostjo je značilna uporaba besed, kot so pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, verjeti, ocenjevati in podobni izrazi. Take izjave temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah vodstva družbe Henkel AG & Co. KGaA. Teh izjav nikakor ne gre razumeti kot jamstvo, da se bodo ta pričakovanja izkazala za točna. Prihodnje poslovanje in dejansko doseženi rezultati podjetja Henkel AG & Co. KGaA ter njegovih povezanih družb so odvisni od številnih tveganj in negotovosti, zato se lahko bistveno razlikujejo (tako v pozitivnem kot negativnem smislu) od izjav o prihodnosti. Na številne od teh dejavnikov družba Henkel nima vpliva in jih ni mogoče vnaprej natančno oceniti, kot so prihodnje gospodarsko okolje ter dejanja konkurentov in drugih udeležencev na trgu. Družba Henkel ne načrtuje in se ne zavezuje, da bo posodobila izjave, usmerjene v prihodnost.

Ta dokument vključuje dodatne finančne kazalnike, ki niso jasno opredeljeni v veljavnem okviru finančnega poročanja in so ali bi lahko bili alternativni kazalniki uspešnosti. Teh dopolnilnih finančnih kazalnikov ni dovoljeno obravnavati ločeno ali kot alternativne ukrepe za merjenje Henklovih neto sredstev in finančnega položaja ali rezultatov poslovanja, kot so predstavljeni v skladu z veljavnim okvirom finančnega poročanja v njegovih konsolidiranih računovodskih izkazih. Druga podjetja, ki poročajo ali opisujejo podobno poimenovane alternativne kazalnike uspešnosti, jih lahko izračunavajo drugače.

Ta dokument je bil izdan zgolj v informativne namene in ni namenjen investicijskemu svetovanju ali ponudbi za prodajo ali nagovarjanju k ponudbi za nakup kakršnih koli vrednostnih papirjev.

Jelena Gavrilović Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka