4. mar. 2024  Düsseldorf / Nemčija

Henkel je objavil trajnostno poročilo za leto 2023

Velik napredek pri uresničevanju Henklovih trajnostnih ciljev

  • Podnebni ukrepi:
    • zmanjšanje emisij CO2 v proizvodnji za 61 odstotkov,
    • delež kupljene električne energije iz obnovljivih virov se je povečal na 89 odstotkov.
  • Krožno gospodarstvo: Delež reciklirane plastike se je na svetovni ravni povečal na 19 odstotkov
  • Naravni viri: 10. obletnica sodelovanja z organizacijo Solidaridad za trajnostno palmovo olje / olje iz palmovih jedrc
  • Prizadevanje za enakost spolov: uvedba smernic o starševskem dopustu, ki so nevtralne glede na spol
  • Trajnostne rešitve: nadaljnji razvoj portfelja izdelkov
  • Vključevanje zaposlenih: razširjen program »Sustainability at Heart« (Trajnost v srcu)

Henkel je danes objavil svoje trajnostno poročilo za poslovno leto 2023, v katerem poroča o napredku pri izvajanju svoje globalne trajnostne strategije, zlasti pri uporabi obnovljivih virov energije in spodbujanju krožnega gospodarstva. Poleg tega je podjetje še naprej sistematično delalo na bolj trajnostnem portfelju izdelkov in dodatno razširilo svoj program vključevanja zaposlenih.

»Trajnostni razvoj je osrednji steber našega programa za namensko rast,« je dejal Carsten Knobel, generalni direktor družbe Henkel. »Zlasti v teh težkih časih je trajnostno delovanje pomembnejše kot kdaj koli prej. Zato si nenehno prizadevamo za izvajanje svojih trajnostnih ciljev in ponosen sem, da smo v letu 2023 ponovno dosegli zelo velik napredek. Naši odlični rezultati pri vodilnih zunanjih ocenah ESG, na primer večkratni dosežek EcoVadis Platinum, kažejo, da smo na pravi poti in da je naš napredek prepoznan.«

»V preteklem letu smo se osredotočili na uresničevanje naših zavez na področju okolja in družbenega vpliva,« je dodala Sylvie Nicol, članica upravnega odbora družbe Henkel, odgovorna za človeške vire, infrastrukturo in trajnostni razvoj. »Izpostaviti želim pomemben napredek pri trajnostnem pridobivanju ključnih surovin, na primer pri certificiranju palmovega olja in olja iz palmovih jedrc. Veliko smo si prizadevali tudi pri prispevanju h krožnemu gospodarstvu v obeh naših poslovnih enotah. Poleg tega smo še naprej spodbujali socialno pravičnost, pri čemer bi rada poudarila uvedbo spolno nevtralnega starševskega dopusta za vse zaposlene po vsem svetu.«

Znatno izboljšana trajnostna uspešnost

»Načrt trajnostnih ciljev 2030+« opredeljuje jasne ambicije in cilje za Henklovo globalno trajnostno pot na področju okolja, družbe in upravljanja. Podjetje je lani doseglo pomembne izboljšave na področju podnebja in zmanjšalo skupne emisije CO2 v proizvodnji za 61 odstotkov na metrično tono proizvoda (v primerjavi z izhodiščnim letom 2010), delež električne energije, kupljene iz obnovljivih virov, pa je povečalo na 89 odstotkov. Skupno je bilo na ogljično nevtralno proizvodnjo leta 2023 preusmerjenih še 14 lokacij. Na podlagi napredka pri zmanjšanju emisij CO2 iz surovin in embalaže za 17 odstotkov (na tono proizvoda, v primerjavi z izhodiščnim letom 2017) je družba Henkel razvila tudi svojo pot neto ničelnih emisij v vseh kategorijah emisij.

Pomemben cilj družbe Henkel je spodbujanje krožnega gospodarstva. Na splošno je Henkel povečal delež reciklirane plastike v svoji embalaži za potrošniško blago na 19 odstotkov po vsem svetu. Pomemben primer je podvojitev stopnje reciklirane vsebine na 50 odstotkov za celoten portfelj univerzalnih tekočih detergentov v Evropi, kot je Persil.

Henkel si še naprej prizadeva tudi za zaščito naravnih virov. To vključuje odgovorno uporabo surovin, kot sta palmovo olje in olje iz palmovih jedrc. Konec leta 2023 je podjetju uspelo pokriti 96 odstotkov svojega globalnega povpraševanja s trajnostno certificiranim palmovim oljem / oljem iz palmovih jedrc in doseči 89-odstotno stopnjo sledljivosti do mlina. S posebnim poudarkom na podpori malim kmetom pri proizvodnji palmovega olja je Henkel praznoval 10 let sodelovanja z razvojno organizacijo Solidaridad. Od skupnih pobud je imelo koristi že več kot 39.000 malih kmetov. Partnerstvo se bo v prihodnjih letih še razširilo s posebnimi projekti, med drugim v Kolumbiji in Indoneziji.

Na področju raznolikosti, enakosti in vključevanja si Henkel med drugim prizadeva do leta 2025 doseči enakost spolov na vseh ravneh upravljanja. Lani se je delež žensk na vodstvenih položajih povečal na 39,5 odstotka. Kot del zavezanosti k večji enakosti in prijaznosti do družine je Henkel uvedel program starševskega dopusta, ki je nevtralen glede na spol. Nova politika vsem zaposlenim po vsem svetu zagotavlja 100-odstotno plačan osemtedenski starševski dopust, ki temelji izključno na vlogi skrbnika.

Nadaljnji razvoj bolj trajnostnega portfelja izdelkov

V preteklem letu si je Henkel še naprej prizadeval za trajnostno preoblikovanje svojega portfelja izdelkov. Primer tega je projekt poslovne enote Lepila in tehnologije. Enota je dodatno razvila svojo notranjo metodologijo ocenjevanja, da bi ustvarila večjo preglednost glede trajnostne uspešnosti svojega portfelja izdelkov. Rezultati ocenjevanja so del upravljanja portfelja in podpirajo prehod na nove rešitve, ki omogočajo zmanjšanje emisij in krožno gospodarstvo.

V poslovni enoti Consumer Brands je Henkel leta 2023 začel izvajati pobudo »It starts with us« (Začne se pri nas). Njen cilj je podpreti potrošnike pri uporabi izdelkov na z viri gospodaren način s preprostimi nasveti v vsakdanjem življenju, na primer z uporabo programa ECO pralnega stroja.

Zunanje priznanje za uspešnost in napredek na področju trajnosti

Tako kot v prejšnjih letih je Henklovo trajnostno uspešnost v letu 2023 prepoznalo več bonitetnih agencij, med drugim EcoVadis, ki je Henkel uvrstil med 1 odstotek najboljših ocenjenih podjetij, in Sustainalytics.

Razširjen program globalnega sodelovanja

V okviru programa »Sustainability at Heart« (Trajnost v srcu), ki je bil globalno uveden leta 2022, želi Henkel še naprej spodbujati zavezanost zaposlenih k trajnostnemu razvoju in je leta 2023 razširil svojo ponudbo usposabljanj. Več kot 10.000 zaposlenih se je že udeležilo osnovnega usposabljanja, ki je na voljo v obliki e-učenja v številnih jezikih in v novo razviti obliki za proizvodne delavce. Na voljo so tudi poglobljena izobraževanja ter nov laboratorij Sustainability Incubator Lab – platforma, ki zaposlenim omogoča, da oblikujejo lastne trajnostne ideje.

Press Release (165,12 KB)

Poročilo o trajnostnem razvoju 2023 (naslovnica)

Jelena Gavrilović Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka