3. maj 2024  Düsseldorf / Nemčija

Zelo dober začetek poslovnega leta

Henkel zvišuje napovedi glede prodaje in dobička za leto 2024

Na podlagi zelo dobre poslovne uspešnosti v tem poslovnem letu do danega datuma in predvidevanj za preostanek leta je upravni odbor družbe Henkel AG & Co. KGaA danes odločil, da zviša napovedi za tekoče poslovno leto, ki so bile objavljene v začetku marca.

Pričakovanja glede prodaje in dobička družbe Henkel so bila povečana:

 • Organska rast prodaje: 2,5 do 4,5 odstotka (prej: 2,0 do 4,0 odstotka)
  • Lepila in tehnologije: 2,0 do 4,0 odstotka (nespremenjeno)
  • Consumer Brands: 3,0 do 5,0 odstotka (prej: 2,0 do 4,0 odstotka)
 • Prilagojena donosnost prodaje: 13,0 do 14,0 odstotka (prej: 12,0 do 13,5 odstotka)
  • Lepila in tehnologije: 16,0 do 17,0 odstotka (prej: 15,0 do 16,5 odstotka)
  • Consumer Brands: 12,0 do 13,0 odstotka (prej: 11,0 do 12,5 odstotka)
 • Prilagojeni dobiček na prednostno delnico (EPS): Povečanje v razponu od +15,0 do +25,0 odstotka pri stalnih menjalnih tečajih (prej: +5,0 do +20,0 odstotka)

»Zelo dober začetek leta in današnje zvišanje napovedi za celotno poslovno leto jasno kažeta, da smo na pravi poti pri uresničevanju našega programa rasti. Vedno smo poudarjali, da želimo zagotoviti napredek. In to tudi počnemo. Spremembe, ki smo jih uvedli v obeh poslovnih enotah, dajejo jasne rezultate,« je povedal Carsten Knobel, izvršni direktor družbe Henkel.

Povečana pričakovanja za leto 2024 podpirata obe poslovni enoti. V poslovni enoti Lepila in tehnologije sta na splošno močnejše poslovanje in razvoj bruto marže v vztrajno zahtevnem tržnem okolju ter okrevanje trga na področju elektronike pozitivno vplivala na uspešnost poslovanja.

V poslovni enoti Consumer Brands izvajanje strateških ukrepov in pobud pozitivno vpliva na prodajo, bruto marže in dobiček. K temu razvoju prispevajo zelo dobri rezultati poslovnega segmenta Izdelki za lase, nadaljnje izvajanje ukrepov v okviru portfelja ter močan razvoj ključnih blagovnih znamk in inovacij. Hkrati Henkel nadaljuje z naložbami v inovacije in zlasti v trženje na višji ravni, da bi spodbudil nadaljnjo rast.

Henkel je posodobil tudi svoja pričakovanja glede učinkov prevzemov/odprodaj in valut na prodajo. Najnovejši prevzemi – Seal for Life Industries in Vidal Sassoon na Kitajskem – so bili zaključeni hitreje, kot je bilo predvideno, zato so prej prispevali k razvoju prodaje in dobička.

 • Prevzemi/odprodaje: nevtralen vpliv na nominalno rast prodaje 
  (prej: negativen vpliv v nizkem enomestnem odstotnem razponu)
 • Prevod prodaje v tujih valutah: negativen vpliv v nizkem do srednjem enomestnem odstotnem razponu
  (prej: negativen vpliv v srednjem enomestnem odstotnem razponu)

Naslednja pričakovanja za leto 2024 ostajajo nespremenjena:

 • Cene za neposredne materiale: neizrazit razvoj1
 • Stroški prestrukturiranja v višini 250 do 300 milijonov evrov
 • Denarni odtoki iz naložb v nepremičnine, naprave in opremo ter neopredmetena sredstva v višini od 650 do 750 milijonov evrov

Organski razvoj prodaje v prvem četrtletju leta 2024

Po predhodnih podatkih je Henkel v prvem četrtletju leta 2024 ustvaril prodajo na ravni celotne družbe v višini približno 5,3 milijarde evrov in dosegel močno organsko rast prodaje v višini 3,0 odstotka. Poslovna enota Lepila in tehnologije je zabeležila prodajo v višini približno 2,7 milijarde evrov in 1,3-odstotno pozitivno organsko rast prodaje. Poslovna enota Consumer Brands je dosegla prodajo v višini 2,6 milijarde evrov in zelo visoko organsko rast prodaje v višini 5,2 odstotka.

Henkel bo o nadaljnjih podrobnostih o razvoju prodaje v prvem četrtletju poročal 8. maja.

 

1v primerjavi s povprečjem prejšnjega leta
 

Ta dokument vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnji poslovni razvoj, finančno uspešnost in druge dogodke ali razvoj, ki bodo v prihodnosti pomembni za družbo Henkel in lahko predstavljajo izjave, ki se nanašajo na prihodnost. Za izjave v zvezi s prihodnostjo je značilna uporaba besed, kot so pričakovati, nameravati, načrtovati, predvidevati, verjeti, ocenjevati in podobni izrazi. Take izjave temeljijo na trenutnih ocenah in predpostavkah vodstva družbe Henkel AG & Co. KGaA. Teh izjav nikakor ne gre razumeti kot jamstvo, da se bodo ta pričakovanja izkazala za točna. Prihodnje poslovanje in dejansko doseženi rezultati podjetja Henkel AG & Co. KGaA ter njegovih povezanih družb so odvisni od številnih tveganj in negotovosti, zato se lahko bistveno razlikujejo (tako v pozitivnem kot negativnem smislu) od izjav o prihodnosti. Na številne od teh dejavnikov družba Henkel nima vpliva in jih ni mogoče vnaprej natančno oceniti, kot so prihodnje gospodarsko okolje ter dejanja konkurentov in drugih udeležencev na trgu. Družba Henkel ne načrtuje in se ne zavezuje, da bo posodobila izjave, usmerjene v prihodnost.

Ta dokument vključuje dodatne finančne kazalnike, ki niso jasno opredeljeni v veljavnem okviru finančnega poročanja in so ali bi lahko bili alternativni kazalniki uspešnosti. Teh dopolnilnih finančnih kazalnikov ni dovoljeno obravnavati ločeno ali kot alternativne ukrepe za merjenje Henklovih neto sredstev položaja ali rezultatov poslovanja, kot so predstavljeni v skladu z veljavnim okvirom finančnega poročanja
v njegovih konsolidiranih računovodskih izkazih. Druga podjetja, ki poročajo ali opisujejo podobno poimenovane alternativne kazalnike uspešnosti, jih lahko izračunavajo drugače.

Ta dokument je bil izdan zgolj v informativne namene in ni namenjen investicijskemu svetovanju ali ponudbi za prodajo ali nagovarjanju k ponudbi za nakup kakršnih koli vrednostnih papirjev.

Press Release (41,62 KB)
Jelena Gavrilović Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Prenesi poslovno vizitko Dodaj k Moja zbirka